טופס נייח

אוריינטציה למורים חדשים - חסות הנוער

קוד השתלמות: 92821

אופי המפגשים: פנים אל פנים + מפגשים מקוונים
מיקום המפגשים:  מרכז הארץ - פרטים יימסרו בהמשך
היקף ההשתלמות: 30 שעות לגמול עם ציון - אופק חדש
מרצים: מיכל חנוכה תואר שני ומנחת קבוצות ושרונה מוסאי תואר שני ומנחת קבוצות

אוכלוסיית יעד
מורים חדשים עד שנה בחסות שהופנו ע"י המחוז

רציונל
הכרות וליווי של מורים חדשים בחסות הנוער

מטרות
  • הכרות עם מבנה החסות.
  • הכרות עם תפיסת העבודה בחסות - פדגוגיה טיפולית.
  • הכרות עם כלים ומיומנויות הוראה.

נושאים מרכזיים
  • פדגוגיה טיפולית.
  • הוראה דיפרנציאלית.
  • התמודדות עם התנגדויות.

דרישות
נוכחות במפגשים של 80%  והגשת מטלה מסכמת. כל מורה יעביר מערך שיעור בנושא שיבחר בהתאם לכלים ומיומנויות שיקבל במהלך ההשתלמות

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

‏25/01/202110:00-13:004הכרות עם קידום נוערמנהלי יחידות סינכרוני
‏22/02/202110:00-14:005הכרות עם חסות הנוער, מאפייני תלמידים ומאפייני הלמידהמיכל  חנוכה ושרונה מוסאיפנ"פ
‏22/03/202110:00-14:005תכנון וארגון למידה, הוראה דיפרנציאליתמיכל חנוכהפנ"פ
‏26/04/202110:00-14:005 פדגוגיה טיפוליתמיכל  חנוכה ושרונה מוסאי פנ"פ
‏10/05/202110:00-15:307רכזי מקצוע, אתר התוכניתרכזי מקצוע סינכרוני
‏21/06/202110:00-13:004התמודדות עם התנהגויות, הוראה יצירתית וסיכום השתלמותמיכל חנוכה פנ"פ

Footer Mobile