טופס נייח

דיבור בציבור- עברית לערבים

קוד השתלמות: 92713

אופי המפגשים: פנים אל פנים + מקוון
מיקום המפגשים: מכללת אורנים ק. טבעון
היקף ההשתלמות: 30 שעות גמול עם ציון - אופק חדש
מרצה: גומאנה הנו
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה

רציונל
העברית במדינת ישראל היא השפה שבה מתנהלים מוסדות המדינה, היא השפה הרשמית, שפת האקדמיה ושפת הרחוב, שפת התקשורת הכתובה והאלקטרונית, שפת המסחר ושפת הלימודים, לכן נודעת חשיבות עליונה לכך שכל אזרחי ישראל הערבים ירכשו את העברית. השליטה בשפה העברית מאפשרת תקשורת פתוחה בין מגזרי האוכלוסייה השונים, היא תנאי להבנה הדדית ולדו קיום בין אזרחים ערבים ויהודים והיא חיונית ליצירת דיאלוג בין שתי התרבויות הערבית והיהודית. ידיעת העברית היא מנוף לקידום חברתי כלכלי ומפתח להשתלבות בחברה הישראלית מבחינה כלכלית, חברתית ותרבותית.

מטרות
  • העמקת ההיכרות עם חשיבות העברית התקשורתית הדבורה בתוכנית היל"ה.
  • הרחבת הכלים והמתודות  להוראת העברית כשפה שניה לתלמידי היל"ה.
  • יצירת מאגר נושאים, כלים ודרכי הוראה  להוראה בעל פה בעברית כשפה שניה לדוברי ערבית.

נושאים מרכזיים
  • חשיבות הדיון בהוראה  בעל-פה.
  • הצגה בפני ציבור/ קהל.
  • שימוש בכלים טכנו פדגוגיים להוראת העברית הדבורה.

פירוט דרכי היישום ביחידות
כתיבת מערכי שיעור מותאמים לתלמידי היל"ה.

דרישות מיוחדות
מורים לעברית לערבים, נוכחות של 80% לפחות בכל המפגשים – שני מפגשים פנים אל פנים חובה, השתתפות פעילה במפגשים, הגשת המשימות המקוונות.

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא
המרצה

סוג המפגש

‏02/11/202015:00- 19:005 שעות היכרות ותיאום ציפיות, סדנא בעברית למורים ככלי העוזר בהוראה בע"פ בעבריתגומאנה הנופאפ
‏16/11/202015:00- 17:303 שעות משימה א- סינכרונית: שימוש בכלי טכנולוגי המקדם את ההבעה בע"פ בכיתה.גומאנה הנומקוון
‏30/11/202015:00- 19:005 שעותזכויות האדם "10.12.1948, דמויות חשובות בהיסטוריה.גומאנה הנופא"פ
‏14/12/202015:00- 17:303 שעות איך נעזור לתלמידים להציג, לעמוד בפני קהל? משימה להרצאה הבאה: הצגת תוצר של תלמידים.גומאנה הנומקוון
‏30/12/202015:00- 17:30 3 שעותדיון על דילמות מוסרית- חשיבות הדיון בע"פ.גומאנה הנומקוון
‏11/01/202115:00- 19:005 שעותהדיון ומקומו בשיעורי העברית + סדנא "חפצים מעניינים"גומאנה הנופאפ
‏25/01/202115:00- 17:303 שעות משימה א סינכרונית: טקסט בהבנת הנקרא לבחירת המורה וביצוע פעילות הבעה בע"פגומאנה הנומקוון
‏01/02/202115:00- 17:303 שעותמפגש סינכרוני- מפגש זום- הצגת תוצרים סופיים  של המשתלמים, משוב ופרידה .גומאנה הנומקוון סינכרוני

Footer Mobile