טופס נייח

תומכי הערכה מתוקשבת

קוד השתלמות: 92715

אופי המפגשים: מקוון    
היקף ההשתלמות: 16 שעות – גמול ללא ציון
מרצה: יהודה ישראל ויאיר שיינגרטן
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה

רציונל   
הכשרת תומכים להערכה מתוקשבת במרכזי ההשכלה בתכנית היל"ה.

מטרות
  • המשתתפים יכירו את השימוש בתכנת הבחינה המתוקשבת - I-Test
  • המשתתפים יתנסו בהליך של בחינה מתוקשבת

נושאים מרכזיים
  • הליך הבחינה המתוקשבת על כל שלביה
  •  טיפול תקלות אפשריות בעת הבחינה
  • הכרות עם מעטפת התמיכה בבגרות

פירוט דרכי היישום ביחידות
המשתתפים יעניקו תמיכה בבגרות המתוקשבת ביחידה.

דרישות מיוחדות
נדרש אישור מנהל/ת השכלה ומנחה פידגוגי - חובת התנסות מעשית במפגש אחד במרכזי הבחנות של קידום נוער היל"ה.

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

22.12.202016:00-19:004

היכרות עם תכנת הבחינה המתוקשבת

היכרות עם הליך הבחינה  המתוקשבת ביחידות קידום נוער היל"ה

I-Test  מט"ח

 

 

מקוון- זום
29.12.202013:00-16:004התנסות בבחינה מתוקשבתיאיר שיינגרטןפא"פ  ביחידה –  נהריה
30.1.202.20213:00-16:00                  4התנסות בבחינה מתוקשבת              יאיר שיינגרטןפא"פ  ביחידה –  בת ים
4.01.2021

19:00- 16:00

 

4מפגש סיכום  הבחינה  המתוקשבת  ביחידות קידום נוער היל"ה – שיח פתוח יהודה ישראל

מקוון  זום

 


Footer Mobile