טופס נייח

כלים טיפוליים למורי היל"ה

קוד השתלמות: 92783

אופי המפגשים: משולב -פ נים אל פנים ומשימות מקוונות
מיקום המפגשים: סמינר שיין
היקף ההשתלמות: 30 שעות גמול עם ציון - אופק חדש
מרצה: יעלה גולדברגM.A – פסיכולוגית חינוכית
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה

רציונל
המורה שעובד ביחידות לקידום נוער נדרש לעיתים קרובות, למרות היותו ממוקד בלמידה ופדגוגיה, לתת מענה רגשי ולהכיל את הקשיים המלווים את הנוער בסיכון והדרה.  בהשתלמות נחשף ונתרגל מיומנויות טיפול במרחב הלימודי-חינוכי בעבודת המורה ביחידה לקידום נוער, במפגשים פרטניים ובתוך קבוצה, נלמד על הבעיות הנפוצות אצל נוער כגון חרדות שונות, בעיות התנהגות וקשיים חברתיים ונתרגל כלים יעילים לעזור לבני נוער הסובלים מקשיים אלו ונחשף למשחק טיפולי ייעודי.

מטרות
  • קידום ופיתוח תחושת מיטביות אצל התלמידים והמורים בתחום הלימודי, החברתי, ההתנהגותי והרגשי באמצעות כלים מעולם הטיפול והייעוץ.
  • 2להקנות למורים ידע וכלים בהתמודדות עם קשיים רגשיים העולים בקרב בני הנוער בתכנית היל"ה.
  • להרחיב את השפה הטיפולית של המורה.

נושאים מרכזיים
  • טכניקות לשיח מקדם ומוביל לחשיבה יצירתית אצל הנער/ה לגבי קשייו כגון: הקשבה אמפטית, הקשבה בערוצים שונים, נטרול שיפוטיות, שאלות מקדמות ופותחות, הדהוד, שיקוף ,ניסוח מחדש, בירור רצונות וצרכים, תחושות שמעוררים בנו הנוער וכיצד להגיב אליהן ושאלות להיכרות מעמיקה.
  • יצירת מוטיבציה בתחומי חיים שונים באמצעות המודל המוטיבציוני, בניית פעילויות לימודיות (בעלות אופי משחקי /לימודי) המבוססות על איתור וחיבור לחוזקות אצל תלמידים ומורים באמצעות המודל של סלינגמן העוסק בפסיכולוגיה חיובית. והכרות עם מודל אפר"ת.
  • התמודדות עם התפרצויות כעס של תלמידים.

פירוט דרכי היישום ביחידות
בסיום ההשתלמות כל מורה יכיר ויתנסה בשלושה כלים טיפוליים להגברת המוטיבציה ללמידה בקרב בני הנוער.

דרישות מיוחדות

נוכחות של 80% לפחות בכל המפגשים, השתתפות פעילה במפגשים, הגשת המשימות המקוונות.

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

‏04/11/202015.00-17.303 שעותהכרות + מודליעלה גולדברגמקוון
‏18/11/202014.00-18.005 שעותטכניקות לשיח מקדם ומוביל לחשיבה יצירתית אצל הנער/ה לגבי קשייו כגון: הקשבה אמפטית, הקשבה בערוצים שונים, נטרול שיפוטיות, שאלות מקדמות ופותחות, הדהוד, שיקוף ,ניסוח מחדש, בירור רצונות וצרכים, תחושות שמעוררים בנו הנוער וכיצד להגיב אליהן ושאלות להיכרות מעמיקה.יעלה גולדברגפא"פ
‏02/12/202015:00- 17.303 שעותמשימה א סינכרוניתיעלה גולדברגמקוון
‏20/01/202114.00-18.005 שעות oהתמודדות עם התפרצויות כעס של תלמידים.העברת מסר מקדם באמצעות ארבעה שלביםיעלה גולדברגפא"פ
‏03/02/202115:00- 17:30 3 שעותמשימה א- סינכרוניתיעלה גולדברגמקוון
‏24/02/202115:00- 17.303 שעותמשימה א סינכרוניתיעלה גולדברגמקוון
‏17/03/202114.00-18.005 שעותמפגש מסכםיעלה גולדברגפא"פ
‏07/04/202115:00- 17:303 שעות
יעלה גולדברגמקוון

Footer Mobile