טופס נייח

כוכבי טכנו פדגוגיה

קוד תכנית: 92734

אופי המפגשים: מקוון זום וא-סינכרוני    
היקף ההשתלמות: 30 שעות גמול עם ציון
מרצה: שרון גבאי ומרצים נוספים
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה

רציונל
העשרת הידע וחיזוק המורים במתן ליווי ותמיכה טכנופדגוגית ביחידותיהם

מטרות
  • המורים יחשפו לגישות מגוונות באוריינות דיגיטלית ומיומנויות טכנולוגיות של המאה 21.
  • המורים ידעו להמליץ על כלי דיגיטלי ולשלבו בשיעור תוך התאמת הערך המוסף של הכלי לתוכן השיעור.
  • המורים ישתייכו לקהילה לומדת, שמטרתה ללוות את היחידה במתן תמיכה טכנופדגוגית ביחידה.

נושאים מרכזיים
  • תפיסת התפקיד ככוכב טכנופדגוגי.
  • סולם הצרכים של הלומד הדיגיטלי.
  • הכרה, תרגול ויישום כלי דיגיטלי- CLASS-E.

פירוט דרכי היישום ביחידות
מפגשי זום ויחידות למידה במודל.

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגששם המרצה:

סוג המפגש

26/1/202117:00-18:302היכרות, הצגת התוכנית ומטרותיה ותיאום ציפיות- מה התרומה של כלים דיגיטליים בלמידה?שרון גבאימקוון בזום
1/2/2021 2משימה- הצגה עצמית בכלי דיגיטלי כלשהואשרון גבאיא-סינכרוני
2/2/202116:30-19:304עבודה בקבוצות קטנותשרון גבאימקוון יחידת למידה במודל
17/2/202117:00-18:302סולם הצרכים של הלומד הדיגיטלירותי סלומוןמקוון בזום
1/3/2021 2משימהשרון גבאיא-סינכרוני
2/3/202117:00-18:302תפיסת התפקיד כמתנדבורד פלום ואורלי פרנקל קורנבליטמקוון בזום
8/3/2021 4משימה על תפיסת התפקיד כמתנדב + הכרת הכלי CLASS-E, ליצירת שיעורים דיגיטלייםשרון גבאיא-סינכרוני
16/3/202116:00-19:004עבודה בקבוצות קטנותשרון גבאימקוון יחידת למידה במודל
5/4/2021 4הגשת מטלת סיכום בCLASS-Eשרון גבאיא-סינכרוני
6/4/202115:00-19:304מפגש סיכום תובנותשרון גבאימקוון זום ואסינכרוני

Footer Mobile