טופס נייח

היסטוריה לדוברי ערבית

קוד השתלמות: 92714

אופי המפגשים: מקוון    
היקף ההשתלמות: 16 שעות לגמול ללא ציון
מרצה: חנאן סלימאן  M.A
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה

רציונל
הערכה חלופית היא מושג המתייחס לאופן הערכת המסגרת החינוכית את הפרט הלומד בה והיא מהווה חלופה להערכה המסורתית והמקובלת, המבחן.
בהשתלמות קצרה זו נכיר דרכי הערכה חלופית שיעזרו לנו בהערכת התלמידים שלנו לפי התכנית החדשה.

מטרות
  • הכרות עם תכנית הלימודים החדשה של 70%.
  • יצירת מאגר מערכי שיעור דינמיים בשילוב דרכי הוראה שונים ו היכרות עם דרכי הערכה חלופית.
  • הטמעת העקרונות הפדגוגיים של תוכנית היל"ה.

נושאים מרכזיים
  • תכנון למידה בתחום הדעת.
  • גיוון דרכי ההוראה בתחום הדעת.
  • מענה לשונות בין התלמידים בתחום הדעת.

פירוט דרכי היישום ביחידות
כתיבת מערכי שיעור מותאמים לתלמידי היל"ה.

דרישות מיוחדות
מורים להיסטוריה בשפה הערבית, ביצוע של 80% מהמשימות המקוונות.

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגש:שם המרצה

סוג המפגש

3.11.2020

 

17:00 – 19:303

- שינויים ועדכונים בתכנית החדשה.

- האם ניתן ללמוד היסטוריה בדרך חקר ?

(תלקיט –פורטפוליו, עבודת חקר)

- המלחמות (בדר, אוחד, אלח'נדק, אלחודיביה ומכה) עם הדגש על החשיבות בשילוב תמונות, סרטונים ומשחקים...

חנאן סלימאןמפגש ZOOM

10.11.2020

 

17:00 -19:30 3

משימה- בחירת נושא מחומר הלימוד שילווה את המורה לאורך ההשתלמות .

ניסוח שאלת חקר (דף עבודה מצורף)

חנאן סלימאןא- סינכרוני

17.11.2020

 

17:00 – 19:303

חשיבות הטקסטים המקוריים בלמידה . איך מנתחים טקסט ומשלבים בלמידה

(דוגמא מאחד הנושאים שבתוכנית)

 

חנאן סלימאןמפגש ZOOM

24.11.2020

 

17:00 – 19:303

משימה – הכנת שיעור בנושא שהמורה בחר ושילוב טקסטים מקוריים.

- לענות על דרישות

חנאן סלימאןא- סינכרוני
1.12.202017:00 – 20:004

סיכום – הצגת חלק מהשיעורים שהמורים חיברו.

דיון ומסקנות.

חנאן סלימאןמפגש ZOOM


Footer Mobile