טופס נייח

קהילת למידה לרכזי הערכה מכהנים בבית הספר היסודי

​​
*ההרשמה דרך פסג"ה חיפה מספר סידורי 172
מנחות:
דינה רויטמן
dinush69@gmail.com
פיירוז חטיב
ferozkhateeb@gmail.com
קוד קורס: 46401
מנחות: גב' דינה אלטמן; גב' חטיב פיירוז
30 שעות אקדמיות

מטרות הקהילה
 • סיוע לרכז הערכה בגיבוש דפוסי עבודה פרופסיונאליים בראשית דרכו בתפקיד, תוך מתן תמיכה והעצמה מקצועית על ידי עמיתים ועל ידי המנחה המקצועי של הקהילה.
 • קידום למידה הדדית בין רכזי הערכה מבתי ספר שונים
 • ליווי עבודת הרכז ההערכה בבית הספר ע"י מפגשים אישיים
 • מתן מסגרת לביטוי וליבון קשיים, דילמות והצלחות

הנושאים
 • תיאום ציפיות, הצגת מטלת הסיכום ובניית מחוון להערכת המטלה.
 • הגדרת יעדים ותכנית עבודה לרכז בהתייחס ליעדי משרד החינוך ומתנ"ה.
 • הובלת צוות - מסגרות העבודה השונות עם צוותי ביה"ס ועקרונות לשיתוף פעולה
 • אירועים בחיי היומיום - סימולציות ודיון שיסייעו להתמודדות של הרכז בסיטואציות שונות בעבודתו
 • הצגת דוגמאות  למהלכי הערכה שהובילו רכזות בביה"ס במהלך השנה ודיון בעקבות המהלכים שיוצגו
 • קריאה מעמיקה וניתוח מקצועי לדוח המיצ"ב - ניתוח נתונים וממצאים ודרך להצגתם לצוות המורים
 • הכוונה עצמית בלמידה – התנסות בבניית סדנאות לצוות ביה"ס להכרת הדרכים והכלים השונים לטיפוחה
 • חשיפה למבדקים המעצבים שפותחו בראמ"ה ומהו תפקיד הרכז ותרומתו
 • הפקת תועלת ממבדקים פנימיים-מיצ"ב ועוד..
 • מהתיאוריה אל בית הספר ובחזרה: התנסות, מחקר פעולה בית ספרי
 • התייחסות לנושאים נוספים שיועלו על ידי הרכזים והצגת דילמות מהשטח
 • מעורבות רכז הערכה בנושאים שעל הפרק  וביעדים בית ספריים-לדגמה 70 שנה למדינה.
 • הל"ל הערכה לשם למידה
 • משוב מקדם למידה

מטלת הסיכום: תלקיט
התלקיט הוא אוסף מכוון של עבודות המציג מאמץ, התקדמות והישגים בתחום אחד או יותר. הפריטים בתלקיט אינם מעידים רק על מה שהתלמיד יודע ומסוגל לעשות בהקשר מסוים, הם שופכים אור גם על התקדמותו של התלמיד בפרק זמן מסוים וגם על מידת השקעתו בלמידה.
התלקיט שלנו יהיה תלקיט משולב – זהו תלקיט הכולל פריטים המייצגים תהליך לצד עבודות מובחרות.
היקף התלקיט: כ- ארבעה עמודים.
​מועדי מפגשים:
​תאריך מפגש ​יום ​נושא ​מיקום הלימודים
​שעות
​09/09/2020 ​ד' ​הכרות עם כלי מיפוי חדשים ​ZOOM ​19:00-21:30
​23/09/2020 ​ד' ​מאפייני תכנית עבודה של הרכז בתשפ"א ​ZOOM ​17:00-19:30
​14/10/2020 ​ד' ​הערכה מרחוק- מהותה ותפקידה ​ZOOM ​17:00-19:30
​21/10/2020 ​ד' ​שיתוף בפרקטיקה ​ZOOM ​17:00-19:30
​11/11/2020 ​ד' ​משוב מקדם למידה בהערכה עצמית ​ZOOM ​17:00-19:30
​25/11/2020 ​ד' ​הערכת עמיתים- משוב מקדם למידה ​ZOOM ​17:00-19:30
​02/12/2020 ​​ד'    ​טכנולוגיה בשירות הערכה ​ZOOM ​17:00-19:30
​09/12/2020 ​​ד'    ​טכנולוגיה בשירות הערכה ​ZOOM ​17:00-19:30
​16/12/2020 ​​ד'    ​רפלקציה אישית על התהליך ​ZOOM ​17:00-19:30
​23/12/2020 ​​ד'    ​מפגש מסכם ​ZOOM ​17:00-19:30

Footer Mobile