טופס נייח

פדגוגיה חדשנית: מה, לשם מה ואיך

קוד השתלמות: 52009

סמסטר א'
מרצה: יולנדה לנקרי
מועדי המפגשים: (30 שעות)
הקורס יתקיים במסגרת של 8 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות (מלבד מפגש אחד בן שעתיים).
בימי ד' בשעות 16:00-19:15  
מפגש ראשון:  21.10.2020

רציונאל
העולם סביבנו משתנה ומתפתח במהירות, ואנו נקראים לחדש ולרענן כל העת את המסגרות החינוכיות ואת התפיסות החינוכיות שלנו.
בעולם המודרני, ככל שמטרות מערכת החינוך הופכות לשאפתניות יותר, הפדגוגיה נעשית מורכבת יותר . המגמה של התמקדות בלומד היא חלק משינוי כללי במדיניות החינוכית המכוון להשגת רמה גבוהה יותר של הישגים אקדמיים. כיום, היעד המוצהר הוא להפוך את התלמידים ללומדים לאורך החיים, לפתח הבנה עמוקה ולקדם מגוון רחב של מיומנויות חברתיות. הדגש על הקניית מיומנויות מגוונות דורש בחינה מחודשת של הכלים הפדגוגיים. על הפדגוגיה להיות מכוונת להקניית מיומנויות המתאימות למאה ה 21, ובראש ובראשונה מיומנויות של שיתוף פעולה, התמדה, יצירתיות וחדשנות.
כדי להתאים את תהליכי ההוראה והלמידה, עלינו לעסוק בפדגוגיה מוטת עתיד ובפרקטיקות הוראה חדשניות אשר יקדמו את הלומד ויכינו אותו להשתלבות מוצלחת בחברה המודרנית.  
בקורס זה נלמד מהן יתרונותיה של הפדגוגיה החדשנית וחשיבותה, נציג עקרונות, גישות שונות ומודלים. בנוסף, נכיר פרקטיקות הוראה חדשניות ונתנסה בהן.

מטרות
 • זיהוי פדגוגיה חדשנית.
 • הכרות של פרקטיקות הוראה חדשות.
 • התנסות בפרקטיקות תוך יישומן בשטח.

נושאי הלימוד
 • חדשנות פדגוגית- בין חלום למציאות.
 • גישות ומגמות חדשניות בארץ ובעולם.
 • כלים להתבוננות ולחקר כולל התנסות.
 • למידת עמיתים.
 • היכרות ושימוש בכלי ליצירת מפות חשיבה

חובות
 • השתתפות פעילה בשיעורים
מטלות
 • קבוצתית- חקירה של פרקטיקת הוראה חדשנית והצגה במליאת הקורס
 • זוגית- תכנון שיעור המשלב פדגוגיה חדשנית. העברתו וכתיבת רפלקציה אישית קצרה אודותיו.

*הלמידה תתקיים באופן היברידי בהתאם להנחיות משרד החינוך בעקבות מגיפת הקורונה.

Footer Mobile