טופס נייח

הכשרת חונכים ומלווים מורים וגננות שנה ב'

​קוד קורס: 35510
רכזת התוכנית: אורלי פרנקל
orly10f@gmail.com

*הקורס יחל בינואר 2021 (בכפוף לאישור תקציבי של משרד החינוך)

הכשרת עובד הוראה לתפקיד חונך ומלווה הינו שלב חשוב הן בקידומו המקצועי של המורה והן כגורם שמקדם את תרבות הקליטה של מורים/ות וגננות מתחילים בביה "ס ובגן.

מטרות הלימודים
 • פיתוח תפיסת התפקיד של החונכ/ת כעמית מנוסה, מסייע ותומך
 • טיפוח כישורי הנחיה והדרכה כמקדמים דיאלוג דידקטי רפלקטיבי.
 • הקניית כלים לתקשורת אישית ובין-אישית שיאפשרו את העצמתו והתפתחותו של המתמחה ו/או המורה המתחיל .
 • הרחבת מגוון דרכי הערכה כאמצעי להתפתחות המקצועית העתידית
 • פיתוח כלים להבניית תרבות קליטה ראויה במערכת החינוך.
 • סוגיות אתיות הכרוכות בתפקיד

הקף ומועד הלימודים
הלימודים מזכים בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" בהיקף של 30 שעות*
* ימי ג' בשעות 19:00-15:45 (פירוט התאריכים יפורסם בהמשך(

קהל היעד
מורים שהשתתפו בקורס חונכים שנה א'
לנוכח חשיבות התפקיד וההכשרה לו, הוכנס השנה תיקון בהסכם אפק חדש, לפיו החל משנה"ל תשע"ח, התגמול עבור תפקיד החונך יינתן כחלק מן השכר,

נושאי הלימוד
 • המשך, העמקה והרחבת הנושאים משנה א'
 • תפקיד החונך: משמעות, זהות מקצועית, מתחים בתפקיד
 • עבודה עם מורי דור ה Y
 • פיתוח כישורי הנחיה והדרכה
 • הדרכת מורים חדשים בתחומי הקשר עם ההורים וניהול כיתה
 • תקשורת בין-אישית אפקטיבית: בניית אמון, ניהול קונפליקטים
 • פיתוח יכולת רפלקטיבית בהוראה ובהנחיה

שכר לימוד
דמי הרשמה: 65 ש"ח

תעודה
מסיימי הקורס בהצלחה יקבלו תעודת חונך מומחה/ מלווה מומחה מטעם מכללת אורנים
Footer Mobile