external studies Contact

מיינדפולנס (מודעות קשובה) ככלי עבודה טיפולי - תכנית לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה במקצועות הבריאות


בשנת תש"פ ילמדו שנה ב' של המחזור הקיים

השנה לא ייפתח מחזור נוסף חדש
קורס ייעודי לעו"ה ממקצועות הבריאות במשה"ח: מטפלים באמצעות אמנות, קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק ופזיותרפיסטים.

 
רכזת התכנית: ד"ר נעמה שפיצר
סמל התכנית:36402
תכנית דו-שנתית
60 שעות אקדמאיות

מטרות הלימודים
להקנות לעובדי הוראה במקצועות הבריאות כלים נוספים בגישת המיינדפולנס שיאפשרו שדרוג של עבודתם הבית-ספרית. הלומדים יפתחו ויבצעו במסגרת בית הספר יוזמה שתשלב כלים של מודעות קשובה בעיקר במפגשים טיפוליים עם תלמידים אך גם בסיטואציות של פגישות עם הורים ומורים.

​קהל היעד
עובדי הוראה במקצועות הבריאות   
 
תנאי קבלה
  • מיועד בלעדית לעובדי הוראה ממקצועות הבריאות (מטפלים באמצעות אמנות/ קלינאי תקשורת/ מרפאים בעיסוק ופיזיותרפיסטים) מטעם משרד החינוך
  • ​באישור המפקח/ת הישיר/ה הממונה על עובד/ת ההוראה.

היקף ומועד הלימודים
​בשנה א' -  10 מפגשים בימי ה', בשעות 19:00-15:45, אחת לשבוע החל ינואר 2019
(4 שעות אקדמיות בכל מפגש).
שנה ב' של התכנית תתקיים החל אוקטובר 2018.
 
נושאי הלימוד
  • תרגול מיינדפולנס לזיהוי והפחתת לחצים ומתחים
  • קשר בין תנועה, תחושות ורגש
  • גוף ונפש
  • מיינדפולנס ומוח
  • ​תכנון ויישום של יוזמה בתחום המודעות הקשובה במסגרת תהליך טיפולי עם תלמידים או הדרכת הורים ותיעודה בעבודה מסכמת.
 
שכר לימוד
במימון משרד החינוך

חובות
חובת נוכחות של לפחות 80%
השתתפות פעילה במפגשים
קריאת מאמרים
הגשת עבודה מסכמת בכל שנה:
בשנה א' – תכנון יוזמה ותיעודה בתחום המיינדפולנס עם תלמידים או הורים, וכתיבת עבודה מסכמת שתכלול רציונל ליוזמה, שלבי תכנון היוזמה, מטרותיה, הגדרת תפקידי המטפל והמשתתפים ביחס ליוזמה וסיכום שיכלול רפלקסיה אישית.
בשנה ב' – ביצוע יישום היוזמה במסגרת בית הספר, תאור הביצוע והשלכותיו על המשתתפים (תלמידים או הורים), ניתוח ההשלכות והתוצאות, הערכת היוזמה ורפלקציה אישית של מנחה היוזמה.

גמול השתלמות לעו"ה
60 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" בכל שנת לימודים. סה"כ 120 שעות*.
 
*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של
 משרד החינוך
 
 *פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים​
Footer Mobile