external studies Contact

NLP ודמיון מודרך – סמסטר א'

שם המנחה: דלית גרוס
קוד קורס: ​50500

מטרות
1. הקניית היסודות הבסיסיים והטכניקות .
2 .הקניית כלים להשפעה על התקשורת התוך אישית והבין אישית של המורה ,  והפיכתם לארגז כלים מעשי
3 .חיזוק משאבים אישיים ותחושת המסוגלות של המורה .
התמודדות עם מצבים מאתגרים במסגרת עבודת ההוראה . פיתוח יכולת פרשנות  מיטיבה ,וניהול רגשות מקדם בתהליך החינוכי בכיתה.

נושאי הקורס
  • מהו דמיון מודרך ?,וכיצד ניתן ליישמו בעבודת ההוראה .
  • הנחות היסוד והצגת השיטה .NLP
שיטות הרפיה ולימוד השפה השלווה , שימושים בהדמיה בתהליך החינוכי .
  • חיזוק משאבים וכוחות פנימיים
  • מודל המחשבה , משפטי אמת והובלה . המודל הלשוני – והשפעתו על פרשנות מצבים שונים בכיתה .
  • זיהוי ושינוי אמונות מגבילות .
  • מפגש עם הילד והילדה הפנימיים .
  • פרופיל תלמיד עפ"י השיטה   NLP
  • שינוי הרגלים מזיקים .
  • שיפור המוטיבציה  והמסוגלות בהתמודדות עם מגוון מצבים בכיתה .

מטלות
נוכחות + הגשת עבודה

תאריכי המפגשים
מידע יפורסם בקרוב...
Footer Mobile