external studies Contact

פרקטיקות מכילות בשדה הקשר החינוכי: תפיסה וכלים להתערבות ביחסים המבוססים מודעות קשובה

קוד תכנית: 39613
רכז ומנחה התכנית: ערן כהן
תכנית שנתית 2019-2020
30 שעות אקדמיות

רקע הנחות היסוד
קורס סדנאי למורים ואנשי חינוך שמטרתו להכיר, להעמיק תפיסות העבודה ולשכלל פרקטיקות של
התערבויות מכילות ומודעות קשובה בסביבה הבית ספרית והחינוכית ובכך לסייע למורה לחזק קשר
משמעותי עם הגורמים השונים - תלמידים, הורים וצוות. תהליך הלימוד בקורס מבוסס על למידה
התנסותית ומשלב גישות שונות אשר עוזרות להבין את שדה הקשר והדינאמיקה שבו. (יחסים מבוססי קשיבות ( Relational Mindfulness ), גישות התיחסותייות, מודלים קוגניטיבים).
מתוך הבנת המורכבות והדינאמיקה בקשר ניתן לפתח דרכי התערבות אפטיביות יותר אשר מאפשרות חוויה של רווחה רבה יותר ובחירה משמעותית יותר ביחסים.
בקורס ננתח כיצד ניתן ליישם מודלים אלו בסביבת העבודה הייחודית של המורה ונתרגל יחד אפשרויות שונות להתערבות אפקטיבית.

מטרות הלימודים
 • העמקה של החוויה האמפטית והבנת שדה הקשר – להעמיק המפגש עם האיכויות של יחסים וקשר ואיך הן מתבטאות בשדה הקשר החינוכי, לזהות את שליטתם של דפוסיםאוטומטיים ומנוכרים במרחב, וללמוד כיצד לעבוד איתם בצורה אפקטיבית.
 • גיבוש לב מקצועי - לסייע למשתתפים לגבש מרכז/לב פרופסיונאלי הכולל תפיסות עבודה, בחירות ואסטרטגיות פעולה דרך הבנה רבה יותר של מושגי יסוד, אספקטים תיאורטייםומעשיים ופרקטיקות של הכלה, ויסות ומודעות קשובה ביחסים.
 • שכלול כלים ופרקטיקות כולל יישום והטמעה במרחב העבודה החינוכי - לשכלל כלים ופרקטיקות מכילות וליישם כלים אלו ואת ההבנות החדשות במרחב העבודה הייחודי.

קהל היעד
עובדי הוראה בדרגות גבוהות ( 6 ומעלה)

היקף ומועד הלימודים
8 מפגשים במהלך השנה, ימי רביעי. מועדים סופיים ייקבעו בתאום מול הפסג"ה.

נושאי הלימוד
 • מושגי יסוד בשדה הקשר - הכלה )ביון(, החזקה )ויניקוט(, ויסות, הקשבה וקשיבות
 • הכרות ורקע עם הגישה של מודעות קשובה, ואיך כל זה מסייע ביחסים
 • המפגש המכיל ותקשורת קשובה – התנסות ועקרונות להתערבות
 • לצאת מהטייס האוטומטי - הרגלים ותגובתיות התודעה ואיך עובדים איתה
 • בניית חוסן אישי - תרגול עצמי, עיגון מנטלי, ריכוז ומיקוד וייצוב הקשב
 • גישת מינדפולנס ביחסים – עקרונות עבודה ופרקטיקות התערבות
 • אינטליגנציה רגשית, שפה ריגשית, ויסות רגשי והשהיית תגובה
 • חמלה עצמית וחמלה לאחר
 • הברית בקשר מבוגר - תלמיד, יצירת קשר משמעותי,
 • קשיבות הכלה וראיה מערכתית בחינוך.

חובות
עבודה מסכמת, קריאת חומרים, השתתפות פעילה בסדנאות

גמול השתלמות לעו"ה
10 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת "אופק חדש"
Footer Mobile