external studies Contact

מורי מדעים חוקרים את עבודתם

קוד תכנית: 36600

30 שעות
מנחה: ד"ר מיכל נחשון/ד"ר אמירה רום
מיקום התכנית: מכללת אורנים
קהל יעד: מורי מדעים ביה"ס היסודי מהמגזר הערבי

מטרות ההשתלמות  
1. התנסות בחקירת המורה את עבודתו -Action Research  באמצעות זיהוי קשיים, בניית תכנית התערבות וזיהוי שותפים לתפקיד.
2. זיהוי תוצאות תהליך ההתערבות, הסקת מסקנות וחשיבה לעתיד.
3. הטמעת Social Emotional Learning  בתכנית העבודה של מורה מדעית.

ראשי פרקים\יעדים
1. למידה רגשית וחברתית
2. שלבי  מחקר פעולה Action Research
3. בניית תכנית התערבות והפעלתה

מרכיבים יישומים בתחום ההוראה
1.    פיתוח תרבות של "קהילה מקצועית לומדת" המתמקדת בתהליכי הלמידה ובפרקטיקות ההוראה.
2.    ביסוס המתודולוגיה של חקירת המורה את עבודתו, פתרון בעיות במגוון תהליכים תוך הדגשת המדע
והטכנולוגיה.
3  . שילוב SEL  בתכנון רצף ה.ל.ה של נושא מרכזי נבחר.  

תאריך פתיחת הקורס
יום שלישי -  17.12.19
5 מפגשים פנים אל פנים -  20 שעות
3 מפגשים א- סינכרוניים  - 10 שעות.
Footer Mobile