external studies Contact

מורי מדעים חוקרים את עבודתם

מורה חוקר את עבודתו בגישת SEL  – השתלמות מרוכזת למורי מדעים
12-16 ביולי 2020

 קוד תכנית: 36600

מטרות ההשתלמות 
  • הקניית כלי לחקירת המורה את עבודתו -Action Research  
  • הטמעת תהליכי התבוננות ו-Social Emotional Learning  (למידה חברתית-רגשית) בתכנית העבודה של המורה.

ההשתלמות מתבצעת במספר פלטפורמות: סדנאות, פנים אל פנים, מפגשים סינכרוניים וא – סינכרוניים, משימות ומידע באתר מודל מלווה ברשת.

היקף
30 שעות – מוכר לגמול השתלמות באופק חדש ועוז לתמורה.

מנחה
ד"ר מיכל נחשון; ד"ר אמירה רום

תאריך וסוג מפגש מיקוםנושא ולו"ז

12.7.20

מפגש פנים אל פנים

 

מכללת אורנים,

מעבדות בית מרגולין

14:30- 16:00 סדנת התבוננות באמצעות התנסות מעבדתית

16:15-17:45 סדנת התבוננות, פתיח ל SEL

18:00- 19:30 היכרות עם מחקר הפעולה דרך דוגמאות

13.7.20

מפגש מקוון

 

 

מקוון

א-סינכרוני וסינכרוני

משימה באתר

אפיון  אי נחת במערכת הבית ספרית של כל משתתף/ת

17:00 – 18:30  שיטות מחקר "על קצה המזלג"

18:45 – 19:30 משוב על המשימה + שקף הנחיות לשקופית המצגת.

14.7.20

מפגש פנים אל פנים

 

 

מרכז פסג"ה ק. מוצקין

9:00 – 10:30 תכנון מערך המחקר כולל כלי מחקר - דיון בזוגות.

10:45 – 12:15 הצגת הנושאים במליאה

12:45 – 14:15 –  בחינת הקשר ל-SEL  בכל מחקר

15.7.20

מפגש מקוון

 

 

מקוון

א-סינכרוני וסינכרוני

 

משימה באתר

תכנון תכנית ההתערבות האישית שלי כמורה בכיתה לפי מרכיבים ספציפיים.

16.7.20

מפגש מקוון

 

 

מקוון

מפגש מקוון סינכרוני

 

 

15:00 – 16:30  הצגת תכניות ההתערבות במצגת .

16:45 – 17:30  בחינת התוכניות, דיון והתווית קווים להפעלה אפשרית בשדה.

עד 19.7    הצגת עיקרי מחקר פעולה במצגת משופרת. מקום ה-SEL שלי כמורה בתהליך.Footer Mobile