external studies Contact

פסיכו-פתולוגיה בראי רפורמת ההכלה קורס ליועצות חינוכיות

קוד תכנית: 36501
30 שעות אקדמיות
רכזת התכנית: ד"ר אורית קודגר
מרצה: חני אני-בר- MA פסיכותרפיה

רציונל
הקורס מיועד להציג גישות שונות בנוגע לפתולוגיה ובריאות נפשית, במטרה להכיר מגוון של מצבים פתולוגיים ותקינים בינקות, בילדות ובגיל ההתבגרות, ואת המופעים השונים שלהם,  להכיר שיטות סיווג ובחינה של התפתחות תקינה והפרעות בהתפתחות, ולחדד עירנות לאבחנה ואבחנה מבדלת בהתייחס להתנהגויות שונות של ילדים. זאת מתוך הפרספקטיבה של רפורמת הכלה והשילוב בבתי הספר.

נושאי הלימוד
  • מהי פסיכופתולוגיה ומהי בריאות ורווחה נפשית?
  • היבטים התפתחותיים בפתולוגיה, התבוננות על עקרונות של אבחנה מבדלת והרווח שבין סימפטום וסינדרום.
  • קשיי ויסות והתפתחות שלהם לקשיים ופתולוגיות נוספות.
  • קשיי תקשורת וקשיים על הרצף האוטיסטי.
  • בעיות התנהגות והפרעה דווקאית מתנגדת.
  • הפרעות חרדה בילדות, דכאון והפרעות במצב הרוח בילדות.
  • לקויות למידה והשלכותיהם על רווחה נפשית.
  • הפרעות בשינה, באכילה ובתפקוד.
  • השפעת טראומה, מחלה ונכות על רווחה נפשית, פסיכוזה בילדות.
  • רפורמת ההכלה- כיצד מלווים את המורים והצוות החינוכי בשילוב והכלה של תלמידים עם צרכים מיוחדים.

התכנית משלבת לימוד תאורטי ויישום של הכלים בשטח.

מקום ההשתלמות: מכללת אורנים
מועד ההשתלמות: ימי רביעי בין השעות 15:30- 18:30 (4 שעות אקדמיות כל מפגש)
מועד תחילת ההשתלמות: 13/11/19

Footer Mobile