טופס נייח

התמחות במדידה והערכה חינוכית

בוגרי ההתמחות עומדים בדרישות למינוי לתפקיד רכז הערכה בית ספרי

רכזת התכנית: ד"ר רחל כהן
סמל התכנית אורנים: 46200
שעות אקדמאיות: 280 שעות, בכל שנה 140 שעות
תכנית דו-שנתית

אודות התכנית
תהליכי מדידה והערכה מבוססי ראיות לצורך שיפור והשבחה מהווים היבט משמעותי בקידום בית הספר ותלמידיו. הערכה בית ספרית שכוללת הערכה ברמת תלמיד, כיתה ובית הספר כארגון, נחשבת אחד המנופים העיקריים לשינוי, חידוש, שיפור וקידום. תרבות הערכה המתבססת על איסוף נתונים, עיבודם וניתוחם מאפשרת קיום דיאלוגים משמעותיים וקבלת החלטות פדגוגיות וארגוניות מושכלות, אשר תורמות לעיצוב העבודה החינוכית בבית הספר ולהצלחתו.

מטרות הלימודים
הכשרת רכז הערכה בית-ספרי לביצוע פעולות הערכה פרטניות ומערכתיות, הפקת דו"חות ממאגרי מידע בית-ספריים וחיצוניים, וייזום דיון בהם לצורך שיפור וקידום תהליכים חינוכיים.
 
קהל היעד
מורים מנוסים, רכזים פדגוגיים, בעלי תפקידים המומלצים על-ידי מנהל בית הספר והמבקשים להכשירם כרכזי הערכה בית-ספריים.
 
תנאי קבלה
 • תואר שני ותעודת הוראה
 • חמש שנות ניסיון לפחות
 • המלצת מנהל בית-הספר ו/או מפקח
 • עמידה בפני ועדת קבלה

מועד ומקום הלימודים
הלימודים יתקיימו באורנים – לימודים היברידיים שני מפגשי למידה פנים אל פנים ושאר המפגשים סינכרוניים/ א - סינכרוניים בלמידה מרחוק (Blended learning).
מפגש ראשון יתקיים ביום ד- 20.10.2021
יום ד' בשבוע בין השעות  20:15-16:00  

נושאי הלימוד

שנה א'
 • מהי הערכה ותפקידי הערכה.
 • רגשות בהערכה
 • פרדיגמות ותפיסות הוראה-למידה-הערכה
 • תיאוריות מדידה
 • תפקיד רכז הערכה – הגדרת ותפיסת תפקיד.
 • הערכה בכיתה- ההערכה לשם למידה (הל"ל): כלי הערכה בכיתה. המעריך: הערכת עמיתים, הערכה עצמית ורפלקציה. הערכה בשיח כיתה

שנה ב'
 • הערכה בית ספרית -  מבט מערכתי (תרבות וזירות הערכה, למידה ארגונית וקהילות למידה).
 • מבחנים חיצוניים: ניתוח ממצאים בית ספריים (פנימיים וחיצוניים) , סטטיסטיקה תיאורית והיסקית. הפקת דוחות, הצגת ממצאים לנמענים שונים.
 • הערכת תכ"ל, תהליכים ופרויקטים
 • תפקיד רכז הערכה בית ספרי – תוכנית עבודה, שותפי תפקיד, סוגיות אתיות, התמודדות עם דילמות והובלת שינוי
 • הערכת מורים ובעלי תפקידים
 • פרקטיקום

שכר לימוד
לקבלת המידע יש לפנות למרכז ההרשמה 3678*
או 04-9539669 שלוחה 1
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה- 350 ש"ח
 
חובות הסטודנט
 • נוכחות מלאה
 • הגשת עבודות ומטלות
 • פרקטיקום: במהלך שנת הלימודים השנייה יידרש המתמחה לפרקטיקום שיכלול התנסות בהערכת  מושא הערכה בית-ספרי על פי בחירתו.
 • המעבר משנה לשנה מותנה בציון עובר של 80 לפחות ובהמלצת הצוות

גמול לעו"ה
התכנית תוגש להכרה לגמול עם ציון ולקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" 60 שעות לכל שנת לימודים.
תעודה מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית התמחות ב"מדידה והערכה חינוכית" מטעם מכללת אורנים
 
יתרונות התכנית
 • סטודנטים הלומדים בתכנית, במידה ומונו לתפקיד רכז הערכה ומדידה בבית הספר , יהיו זכאים  לגמול ריכוז החל משנת הלימודים הראשונה.
 • פרקטיקום בשנה ב' של הלימודים, ייעשה בביה"ס בו לומד הסטודנט.

** הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך.

Footer Mobile