טופס נייח

התמחות במדידה והערכה חינוכית

תוכנית חד שנתית
180 שעות לימוד

רכזת התוכנית- דר' רחל כהן
rachel_c@oranim.ac.il

 

אודות התכנית
תהליכי מדידה והערכה מבוססי ראיות לצורך שיפור והשבחה מהווים היבט משמעותי בקידום בית הספר ותלמידיו. הערכה בית ספרית שכוללת הערכה ברמת תלמיד, כיתה ובית הספר כארגון, נחשבת אחד המנופים העיקריים לשינוי, חידוש, שיפור וקידום. תרבות הערכה המתבססת על איסוף נתונים, עיבודם וניתוחם מאפשרת קיום דיאלוגים משמעותיים וקבלת החלטות פדגוגיות וארגוניות מושכלות, אשר תורמות לעיצוב העבודה החינוכית בבית הספר ולהצלחתו.

מטרות הלימודים
הכשרת רכז הערכה בית-ספרי לביצוע פעולות הערכה פרטניות ומערכתיות, הפקת דו"חות ממאגרי מידע בית-ספריים וחיצוניים, וייזום דיון בהם לצורך שיפור וקידום תהליכים חינוכיים.
 
קהל היעד
מורים מנוסים, רכזים פדגוגיים, בעלי תפקידים המומלצים על-ידי מנהל בית הספר והמבקשים להכשירם כרכזי הערכה בית-ספריים.
 
תנאי קבלה

 • תואר שני ותעודת הוראה
 • שלוש שנות ניסיון לפחות
 • המלצת מנהל בית-הספר ו/או מפקח
 • עמידה בפני ועדת קבלה

מועד ומקום הלימודים
הלימודים יתקיימו באורנים – לימודים היברידיים שני מפגשי למידה פנים אל פנים ושאר המפגשים סינכרוניים/ א - סינכרוניים בלמידה מרחוק  (Blended learning).
מפגש ראשון יתקיים ביום ד- 26.10.22
יום ד' בשבוע בין השעות  20:15-16:00  
יתקיימו 2 ימי לימוד מרוכזים בקיץ תשפ"ג- יולי 2023

 

נושאי הלימוד

 • מהי הערכה ותפקידי הערכה.
 • פרדיגמות ותפיסות הוראה-למידה-הערכה
 • תפקיד רכז הערכה – הגדרת ותפיסת תפקיד.
 • הערכה בכיתה- ההערכה לשם למידה (הל"ל): כלי הערכה בכיתה. הערכה בית ספרית -  מבט מערכתי (תרבות וזירות הערכה, למידה ארגונית וקהילות למידה).
 • מבחנים חיצוניים: ניתוח ממצאים בית ספריים (פנימיים וחיצוניים) , סטטיסטיקה תיאורית והיסקית. הפקת דוחות, הצגת ממצאים לנמענים שונים.
 • הערכת תהליכים ופרויקטים
 • תפקיד רכז הערכה בית ספרי – תוכנית עבודה, שותפי תפקיד, התמודדות עם דילמות והובלת שינוי
 • פרקטיקום


שכר לימוד
לקבלת המידע יש לפנות למרכז ההרשמה 3678*
או 04-9539669 שלוחה 1
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה- 350 ש"ח
 
חובות הסטודנט

 • נוכחות מלאה
 • הגשת עבודות ומטלות
 • פרקטיקום: במהלך שנת הלימודים יידרש המתמחה לפרקטיקום שיכלול התנסות בהערכת  מושא הערכה בית-ספרי על פי בחירתו.
 • קבלת התעודה מותנית בציון עובר של 80 לפחות ובהמלצת הצוות


גמול לעו"ה
התכנית תוגש להכרה לגמול עם ציון ולקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" 60 שעות לשנת הלימודים.
תעודה מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית התמחות ב"מדידה והערכה חינוכית" מטעם מכללת אורנים
 
יתרונות התכנית

 • סטודנטים הלומדים בתכנית, במידה ומונו לתפקיד רכז הערכה ומדידה בבית הספר , יהיו זכאים  לגמול ריכוז החל מתחילת שנת הלימודים.
 • פרקטיקום של הלימודים, ייעשה בביה"ס בו לומד הסטודנט.


Footer Mobile