טופס נייח

התמחות והכשרת מונטסורי לאנשי חינוך

 

 

קוד תכנית: 24507

"המתנה הגדולה ביותר שאנו יכולים להעניק לילדים היא שורשי האחריות וכנפי העצמאות"
מריה מונטסורי

רכזת התכנית: הדר פלד hadar@millaorg,il
לאתר האישי של המרצה

מבוא
הפדגוגיה המונטסורית מבוססת על האמונה כי הילדים הם מיוחדים ולכן הם ראויים לסביבת לימודים ייחודית ומותאמת להם, למורים שתומכים בהם, בצרכים ההתפתחותיים שלהם ומכבדים את ההתפתחות האישית של כל ילד וילדה.
תכנית הלימודים במסלול ההתמחות המונטסורי. כוללת שיעורי ליבה בעקרונות החינוך המונטסורי בהתאמה למציאות ותרבות הישראלית. בנוסף, הלימודיים כוללים התנסות מעשית ותרגול הפרקטיקה המונטסורית.
מסלול ההתמחות כולל קורס יסודות בינלאומי מטעם הארגון המונטסורי הבינלאומי AMI ובוגרי התכנית יקבלו תעודה מטעם אורנים וכן תעודה בינלאומית מטעם ארגון AMI.

מטרת התכנית
מסלול הכשרה מונטסורי, יהווה שינוי לא רק עבור אנשי חינוך שיעבדו בגנים ובבתי ספר מונטסוריים, אלא גם לאלו שישתלבו בגנים ובבתי הספר המסורתיים. אנו מאמינות כי בעוד עשור נחוש את השינוי לא רק במערכת החינוכית בישראל, אלא באדוות בתחומים נוספים בחברה הישראלית.

נושאי הלימוד
הבנת העקרונות של חינוך מונטסורי:
 • שלבי ההתפתחות
 • חירות ואחריות
 • הסביבה המובנית
 • תפקיד המבוגר
 • הבנת המבנה המיוחד "לכיתת מונטסורי"
פרקטיקות מובילות 
 • התבוננות בילד האינדיבידואל לצורך הבנת הצרכים והמאפיינים שלו
 • הכנת הסביבה הלימודית - פיזית, פסיכולוגית, אנושית
 • חיבור הילד לסביבה - הזמנת הילד לפעולה בסביבה הלימודית (הדגמות, הזמנה לפעולה, שינויים בסביבה כגירוי ללמידה)
 • תצפית וניתוח של התנהלות והתקדמות הילד, וההשפעה של פעילות המורה ברובד האינטלקטואלי, הפיזי, החברתי והרגשי.
 • תמונה ברורה של בוגר חינוך מונטסורי
 •  יכולת עצמאית לייצר כלים פדגוגיים של מונטסורי

למי מיועדתת התכנית
מורים ואנשי חינוך המעוניינים להשתלב בבתי הספר המונטסוריים או לשלב את עקרונות הגישה בבתי הספר המסורתיים.

חובות הסטונדט.ית: הגשת עבודות, דו"ח תצפית, התנסות מעשית
שכר לימוד: 9,700 ש"ח לכל שנת לימודים
ימי הלימוד: ימי ו' 08:15-13:00, במשך שנתיים

תעודות
בוגרי התכנית יקבלו תעודה בהתמחות מונטוסיר לגיאלי 6-12 וכן תעודה בינלאומית מטעם ארגון AMI  הבינלאומי.


 

שנה א'

 שנה ב   
0815-0945

עקרונות החינוך המונטסורי

 

שם מרצה: טלי לוין (דוקטורנטית בחינוך)

1 שש

המשולש המונטסורי: יחסי גומלין ילד-מחנך-סביבה

 

שם מרצה: ד"ר עופר מרבך

1 שש

הפדגוגיה המונטסורית במערכת החינוך הציבורית

1 שש

שם מרצה: טלי לוין (דוקטורנטית בחינוך)

סוגיות בניהול הכיתה המונטסורית

 

שם מרצה: ד"ר עפר מרבך

1 שש

 

1000-1130

קריאה מונחית בכתבי מונטסורי  - בסיסישם מרצה: הדר פלד

1 שש

הסביבה המונטסורית: תכנון ועיצוב של סביבה חינוכית מגדלת


שם מרצה: רוני פיוטרו

1שש

קריאה מונחית בכתבי מונטסורי  - מתקדם

 

שם מרצה: הדר
פלד

1 שש

לימוד השפה מרכישה אל המכלול

1 שש

שם מרצה: טלי לוין (דוקטורנטית בחינוך)

1200-1330

שלבים בהתפתחות הילד


שם מרצה: הדר פלד

תכנית הלימודים המונטסורית בבית הספר יסודי

שם מרצה: מעין דביר

חשבון וגיאומטריה לגילאי 6-9

1 שש

שם מרצה: צליל סלע בן ברוך

חשבון וגיאומטריה לגילאי 9-12

1 שש

שם מרצה: מעין דביר


Footer Mobile