external studies Contact

כנסים והשתלמויות

המרכז לפיתוח מקצועי בתחומי STEM
Science Technology Engineering & Mathematics

 כנסים והשתלמויות

 •  השתלמות מקוונת למורי מדע וטכנולוגיה ביסודי אוריינות דיגיטלית בהוראת STEM בתהליכי למידה חברתית-רגשית מחוז חיפה, תשפ"א - למידע נוסף
השתלמויות נוספות במרכז לפיתוח מקצועי STEM:

 • הטמעת למידה רגשית – חברתית, בפדגוגיה מותאמת עתיד
 • מורה חוקר את עבודתו - תוך תמיכה וליווי מורים
 • היבטים עדכניים וחדשניים בתכנון הוראת המדעים
 • שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים במקצועות ה STEM (בעקבות חוק ההכלה וההשתלבות).
 • קורס מאמנים למורי מדעים בראשית הדרך

חקר מדעי ו/או תיכון הנדסי בכלים חדשניים
לחצו למידע והרשמה להשתלמויות

 • מפגש מדעי מרענן בימי הקיץ החמים
  25.8.2019, כ"ד אב, תשע"ט
  למידע נוסףתמונות מכנסים
מרצי יום העיון "כשמדע, טבע ורגש נפגשים באורנים"29.12.2019, , ז' חנוכה, ב' טבת, תש"פ.

Footer Mobile