external studies Contact

כנסים והשתלמויות

​המרכז לפיתוח מקצועי בתחומי STEM
Science Technology Engineering & Mathematics


 • המורה חוקר את עבודתו

מורי מדעים ביסודי, במגזר הערבי
30 שעות
ימי ג' – אחה"צ, החל מה- 3.12.2019.  
לפרטים והרשמה


 • מורי פיסיקה בראשית דרכם

מורי פיסיקה בבית הספר התיכון
60 שעות
ימי ד' – אחה"צ, החל מה- 4.12.2019
לפרטים והרשמה

השתלמויות נוספות במרכז לפיתוח מקצועי STEM:

 • הטמעת למידה רגשית – חברתית, בפדגוגיה מותאמת עתיד
 • מורה חוקר את עבודתו - תוך תמיכה וליווי מורים
 • היבטים עדכניים וחדשניים בתכנון הוראת המדעים
 • שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים במקצועות ה STEM (בעקבות חוק ההכלה וההשתלבות).
 • קורס מאמנים למורי מדעים בראשית הדרך

 • מפגש מדעי מרענן בימי הקיץ החמים
  25.8.2019, כ"ד אב, תשע"ט
  למידע נוסףתמונות מכנסים
מרצי יום העיון "כשמדע, טבע ורגש נפגשים באורנים"29.12.2019, , ז' חנוכה, ב' טבת, תש"פ.

Footer Mobile