external studies Contact

כנסים והשתלמויות

המרכז לפיתוח מקצועי בתחומי STEM
Science Technology Engineering & Mathematics

 כנסים והשתלמויות

חוברת השתלמויות תשפ"א - למידע נוסףהשתלמויות נוספות במרכז לפיתוח מקצועי STEM:

  • הטמעת למידה רגשית – חברתית, בפדגוגיה מותאמת עתיד
  • מורה חוקר את עבודתו - תוך תמיכה וליווי מורים
  • היבטים עדכניים וחדשניים בתכנון הוראת המדעים
  • שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים במקצועות ה STEM (בעקבות חוק ההכלה וההשתלבות).
  • קורס מאמנים למורי מדעים בראשית הדרך

חקר מדעי ו/או תיכון הנדסי בכלים חדשניים
לחצו למידע והרשמה להשתלמויות

  • מפגש מדעי מרענן בימי הקיץ החמים
    25.8.2019, כ"ד אב, תשע"ט
    למידע נוסףתמונות מכנסים
מרצי יום העיון "כשמדע, טבע ורגש נפגשים באורנים"29.12.2019, , ז' חנוכה, ב' טבת, תש"פ.

Footer Mobile