external studies Contact

כנסים והשתלמויות

המרכז לפיתוח מקצועי בתחומי STEM
Science Technology Engineering & Mathematics

 כנסים והשתלמויות

25.1.21
למידע נוסף
לחצו לצפייה במפגש

  • כשמדע, טבע ורגש נפגשים באורנים

29.12.2019, ז' חנוכה, ב' טבת, תש"פ.
למידע נוסף
תקצירי הכנס


  • מפגש מדעי מרענן בימי הקיץ החמים

25.8.2019, כ"ד אב, תשע"ט
למידע נוסף

  •  השתלמות מקוונת למורי מדע וטכנולוגיה ביסודי אוריינות דיגיטלית בהוראת STEM בתהליכי למידה חברתית-רגשית מחוז חיפה, תשפ"א - למידע נוסף
השתלמויות נוספות במרכז לפיתוח מקצועי STEM:

  • הטמעת למידה רגשית – חברתית, בפדגוגיה מותאמת עתיד
  • מורה חוקר את עבודתו - תוך תמיכה וליווי מורים
  • היבטים עדכניים וחדשניים בתכנון הוראת המדעים
  • שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים במקצועות ה STEM (בעקבות חוק ההכלה וההשתלבות).
  • קורס מאמנים למורי מדעים בראשית הדרך

חקר מדעי ו/או תיכון הנדסי בכלים חדשניים
לחצו למידע והרשמה להשתלמויותתמונות מכנסים
מרצי יום העיון "כשמדע, טבע ורגש נפגשים באורנים"29.12.2019, , ז' חנוכה, ב' טבת, תש"פ.


No valid SP 2019 License Key
Evaluation Version (© 2020 AMREIN ENGINEERING AG)
Footer Mobile