external studies Contact

ייעוץ ארגוני יישומי בגישת כאוססדר

מחזור אביב 2021 - קורס מקוון Online
תחילת לימודים : תחילת מאי (מועד מדויק יפורסם בהמשך)

רכזת התכנית:  ד"ר יעל בודואן
סמל התכנית: 30400    
תכנית שנתית מרוכזת    
248 שעות לימוד אקדמיות, מתוכן 50 שעות פרקטיקום
      
אודות התכנית
התכנית לייעוץ ארגוני יישומי בגישת כאוססדר נבנתה עם דגש פרקטי על מנת להכשירך בתחום מקצועי נדרש ומרתק.
מציאות ארגונית בה שינוי הפך לאורח חיים דורשת מארגונים הסתגלות והתאמה אינסופית -  וממנהלים יכולות חדשות לפרוץ פרדיגמות, להנהיג ולנהל שיפורים ברוח השעה. בזירה הארגונית החדשה ארגונים ומנהלים שיאמצו גישות פורצות דרך בעלי סיכויי הצלחה גבוהים יותר.
תפקידם של היועצים הארגוניים, היום יותר מאי פעם, הוא לעזור לארגונים להתמודד עם הדרישות העולות, להוביל שינויים, להתאים עצמם למציאות המשתנה, לצעוד קדימה ולהגשים את חזונם.
התכנית לייעוץ ארגוני יישומי בגישת כאוססדר תעניק לך כלים לליווי ארגונים ומנהלים בשינוי, צמיחה ובלמידה  ולך כיועץ ארגוני - אתגר אינסופי והעצמה.

מטרת התכנית
הכשרה בייעוץ ארגוני
 
קהל היעד
אנשים המעוניינים לרכוש מקצוע או כלים של ייעוץ ארגוני.
מנהלים או בעלי תפקידים בכירים מכל המגזרים - ציבורי, עסקי או המגזר השלישי וכן מפקחים, מנהלים, יועצים חינוכיים, מדריכים ובעלי תפקידים בכירים ממערכת החינוך.

יתרונות התכנית
 • התכנית כוללת התנסות בשטח באבחון ארגוני
 • התכנית מקנה "ארגז כלים" יישומי לליווי ארגונים ומנהלים לפריצת דרך ולהגשמת החזון.
 • קבוצה קטנה, איכותית, אינטימית ויחס אישי.
 • מסיימי התכנית יוכלו להשתלב בעבודה כיועצים ארגוניים בכל המגזרים כולל מערכת החינוך.
 • העצמה ופיתוח אישי משמעותי
 • סגל התכנית נמנה על היועצים הארגוניים המובילים בארץ

תנאי הקבלה
 • תואר שני
 • תואר ראשון וניסיון ניהולי
 • וועדת קבלה
 
מועד הלימודים
ימי ג' בין השעות 15:45-21:00, 6 שעות כל מפגש.
שנה אקדמית אחת.
תחילת לימודים :  4.5.21
קורס מקוון Online  - משולב עם מפגשים פיזיים


תחומי הלימוד
 • ייעוץ ופיתוח ארגוני יישומי בגישת כאוססדר
 • ייעוץ אישי למנהלים
 • פיתוח מיומנויות ייעוציות mini skills
 • מבוא להתערבויות בארגון

שכר לימוד
לקבלת מידע לגבי שכר לימוד יש לפנות למרכז מידע - 1800-30-10-80
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה
 
גמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט:
על עובד ההוראה להגיש בקשה 45 יום מראש למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו ולצרף סילבוס מפורט שיכלול נושאים, תאריכים ושעות לימוד.
כמו כן יש לצרף מכתב המתאר את החשיבות והתרומה של הקורס עבורו.
קישור לטופס
 
תעודה
מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית  ייעוץ ארגוני יישומי בגישת כאוססדר
 
*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך.
* פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים


​​​
Footer Mobile