טופס נייח

פיענוח ציורי ילדים - העצמה רגשית באמצעות אמנות

שם המרצה: רשא בולוס מג'לי
היקף הקורס: 180 ש"ש
קוד תכנית: 24304

סוג הקורס
שיעור ותרגיל, שילוב בין למידה תיאורטית ולמידה פעילה.
הקורס מתקיים בשפה הערבית 

מטרות הקורס

לימוד גישות אבחון והערכה בטכניקות של טיפול באמנות, המקנות כלים להתבוננות, הכרות והבנה מעמיקה של המטופל, באמצעות ניתוח תהליכי יצירה, תוצרים ואינטראקציה עם המטפל.
הקורס כולל התנסויות בטכניקות וחומרים שונים ושילובם בתיאוריות רלוונטיות לחומר הנלמד,
תוך התמקדות באבחון על פי ציור משותף ומבחן  ציור השלכתי HTP.

תוצרי הלמידה

 • יכולת ביצוע  אבחונים באמצעות אומנות

 • יכולת זיהוי מאפיינים ואלמנטים נפשיים באמצעות ציור

 • כולת ניתוח תהליכים רגשיים אישיים באמצעות ציור


נושאי הקורס

 • סקירת עקרונות, מודלים ושיטות אבחון והערכה הרווחות בטיפול באמצעות אמנות חזותית, תוך הדגשת השפעתם על תוצאות האבחון ומסקנות ההערכה

 • הצגת הדילמות המרכזיות ביחס לאבחון והערכה בטיפול באמנות חזותית

 • התנסות במגוון שיטות אבחון והערכה

 • העמקה במושג ההתבוננות בתרפיה באמנות בכלל ובמפגשים אבחוניים בפרט.

 • פיתוח מיומנויות התבוננות בעבודת המטופל וניתוחה

 • הכרת מושגי 'העברה' ו'העברה נגדית' בטיפול וחשיבותם במפגשים אבחוניים

 • הקניה ותרגול דרכי התנסחות בצוות מקצועי

 • התנסות באינטרוספקציה והבנת חשיבותה להתפתחות האישית ולתפקיד המטפל

 

תנאי קבלה
 • תואר ראשון 
 • 3 שנות ניסיון בתחום הטיפולי/ הדרכה / הנחייה
 • מתעניינים שאינם עונים לקריטריונים המפורטים לעיל יוכלו להגיש בקשה מיוחד


מועד הלימודים

יחל ב- 22/11/22
ימי ד', בשעות 16:00-20:00 
הלימודים יתקיימו בנוף הגליל  במרכז  colors  


הערכה

מטלה 1: נוכחות והשתתפות פעילה - 20%
מטלה 2: תרגילי אמצע קורס - 20%
עבודה מסכמת -  60%
סה"כ – 100%

דרישות הקורס

*נוכחות ב-80% מהשיעורים
*סטודנט שלא עמד בחובת הנוכחות לא יוכל להגיש את עבודת הסיום

*כולל פרקטיקום במסגרות השייכות למשרד העבודה והרווחה  באיזור מיגורי  הסטודנטים  

ט.ל.ח

Footer Mobile