טופס נייח

הנחיית קבוצות בגינון טיפולי

קוד תוכנית: 31409
ראשת התוכנית: ד"ר מעיין בורשטיין
תוכנית שנתית

קורס להכשרת מטפלים בגינון לעבודה קבוצתית מקצועית

רציונל
תחום הגינון הטיפולי מתפתח בצעדים משמעותיים וההכרה בו, מצד העוסקים בתחום ומצד מטופלים ומנהלי מרכזים טיפוליים, הולכת וגוברת במהירות, וזאת לאור האפקטיביות הרבה של התחום ונגישותו.
בתוך העבודה הטיפולית המגוונת בתחום הגינון הטיפולי, המטפלים נדרשים או מעוניינים לעבוד לעיתים קרובות עם קבוצות טיפוליות קטנות.
אמנם במהלך הכשרתם של המטפלים בגינון נלמדים קורסים ביסודות הקבוצה, התהליכים שבה והקניית מיומנויות בסיסיות לעבודה איתה, אולם לא ניתנת הכשרה ספציפית לעבודה קבוצתית בתחום הגינון הטיפולי.
הצורך בהכשרה עולה הן מן המתמחים והמטפלים בשטח והן ע"י המוסדות המכשירים.
לשם כך, מוצגת תכנית זו - הראשונה מסוגה בישראל! 

מטרות
  • התכנית תכשיר מטפלים מוסמכים בגינון לתפקיד הנחיה
  • התכנית תיתן ללומדים בה זוויות ראייה רחבות, תפתח בפניהם את האפשרויות הגלומות בטיפול הקבוצתי בגינה ותסייע בעיצוב זהותם כמנחים של קבוצה טיפולית.
  • התכנית תעשיר את ארגז הכלים המקצועי שלהם במיומנויות שונות
  • התכנית תחשוף את הלומדים בה למודלים שונים של הנחיית קבוצה
  • זאת באמצעות למידה תיאורטית, השתתפות בקבוצה שתדמה קבוצה טיפולית בגינון טיפולי, קבלת הדרכה בקבוצת הדרכה והצגת מקרים מפרקטיקום

דרישות התכנית
  • התכנית פתוחה למטפלים ומחנכים העובדים במרחב הפתוח
  • על הלומדים להיות נוכחים ולהשתתף באופן פעיל 
  • על הלומדים להציג מקרים לדיון בהדרכות הקבוצתיות
  • הגשת עבודה מסכמת

מועדים
תוכנית שנתית, החל מאוקטובר 2022
התכנית תתקיים בימי ב', בין השעות 16:00-12:00

תעודה
משתתפים אשר יסיימו את חובותיהם בהצלחה יקבלו תעודת מנחה קבוצות בגינון טיפולי מטעם מכללת אורנים.

**** פתיחת התוכנית מותנית במספר מינימום של נרשמים

ט.ל.ח

Footer Mobile