external studies Contact

התנועה בטיפול והטיפול בתנועה

הָתְנועָה בָּטִיפּוּל וְהָטִיפּול בָָּתְנועָה
לִימוּדֵי עוֹמֵק מִתְקָדְמִים
"אנחנו מסתתרים מפנינו בעצמינו"    (לאקאן סמינר 20)

קוד תכנית: 23500
תכנית דו שנתית (484 ש"ש)

למי מיועדת התוכנית
מטפלים מנוסים אשר מעוניינים לעסוק בלימודי עומק של חקירה אישית ומקצועית בנוכחות עצמם בפני האחר.

מטרות הלימודים
זו תכנית למידה, הדרכה והכשרה נושמת שמייצרת את עצמה מתוך הקליניקה וניסיון המשתתפים בעבודתם, משולבת בהתנסות תנועתית ולמידה תיאורטית.

יתרונות התוכנית
 • תכנית שמזמינה את משתתפיה להביא את ניסיונם המקצועי כחומר גלם על מנת לפתח אותו בנוכחות קבוצת עמיתים חושבת.
 • תכנית אשר מתפרסת על שנתיים, מתגוונת בתחומים בהם היא נוגעת ומזמינה את הסטודנט להיות חלק מדיונים על:
 • מה אני כן? נכון להיום כמטפל
 • מה אני לא?
 • איך אני רוצה להיות?

בנוסף לחומר התאורטי תתאפשר למידה והעמקה במאמרים שנבחרו על ידי המשתתפים בנושאים בהם רוצים להתמקד ולהעמיק.

בין השאר ניגע בנושאים הבאים
 • תנועה אותנטית לשרות הטיפול – התנועה המתרחשת בחדר והשיח בדיעבד קצר ובדיעבד ארוך
 • אינטואיציה
 • מהי אהבה ומהי אהבה לדָבָר. על שִנאָהבָה.
 • על חרדה וסקרנות – להיות מופתע מן האחֵרות שאנחנו פוגשים = טיפול.
 • תיאוריה ומעשה - מה שבין הממש לממשי
 • הדרכה קבוצתית באמצעות התנועה ככלי בהצגות מקרים.
 • BMC
 • עבודה עם הורים - בין השאר בגישת האימגו
 • פרקטיקה של תנועה בתהליכים תנועתיים קבוצתיים
 • טיפול בטראומה
 • הטיפול בשירות החינוך (עבודה במרחב הבית ספרי)

צוות התוכנית
הובלה וריכוז אקדמי  – תרצה דמבו
רכזת התוכנית – סיגל לב ארי

תנאי קבלה
מטפלים בעלי תואר שני טיפולי (מטפלים בהבעה ויצירה, פסיכולוגים, עו"ס) עם 5 שנים ניסיון לפחות
עברו או עוברים טיפול אישי
ראיון קבלה אישי
ראיון קבלה קבוצתי

מועד הלימודים
יום ג', 17:30 – 09:30
ימים מרוכזים בחופשת סמסטר ובתחילת חופשת הקיץ

שכר לימוד
לקבלת מידע לגבי שכר לימוד יש לפנות למרכז מידע - 1800-30-10-80
לנרשמים המסדירים שכר לימוד עד לתאריך 1.7.19 תינתן הנחה בגובה 5%
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות בסך 350 ש"ח

חובות
 • חובת נוכחות וקריאת מאמרים
 • השתתפות אקטיבית
 • כתיבת עבודה מסכמת בסוף הלימודים הכוללת תרומה מקורית אישית לתחום הטיפולי בו אני עוסק

תעודה
מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית
"התנועה בטיפול והטיפול בתנועה" מטעם מכללת אורנים.

גמול  השתלמות לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט* - לחץ כאן


*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך.

Footer Mobile