external studies Contact

הכנה לאבחון דידקטי בערבית שלב 1

​רכז אקדמי: ד"ר אליף פרנאש
מרצה: ניווין ג'נטוס

מטרות ההשתלמות
  • היכרות עם תחום לקויות הלמידה ונקודות הממשק עם תחום הדעת.
  • הכרות, למידה והתנסות עם כלים יישומיים להבנה מעמיקה של המורה בבתי ספר דוברי ערבית עם הצרכים הייחודיים של התלמידים עם לקויות הלמידה ו/ או הפרעות הקשב.
  • הקורס הינו קורס חובה ראשון כהכנה לתכנית להכשרת מאבחנים דידקטיים בערבית (קורס החובה השני "השתלמות בנושא הוראת מתקנת בחשבון" יערך בתש"פ בימי שלישי בשעות אחר הצהריים.)

קהל יעד
בוגרי "הוראה מתקנת בערבית" המעוניינים להמשיך ללימודי הכשרה לאבחון דידקטי.


Footer Mobile