external studies Contact

יסודות הפסיכולוגיה – השלמות לתואר שני/לימודי המשך

השלמות לקראת תואר שני בטיפול באמצעות אומנויות​

רכז התכנית
: ירון בנימיני 
סמל התכנית:  70200
תכנית שנתית
שעות לימוד אקדמיות

תכנית זו מציעה לימוד של קורסי השלמה בפסיכולוגיה שמתאימים:
ללומדי תואר ראשון ובעלי תואר ראשון שזקוקים לקורסי השלמה בפסיכולוגיה לקראת לימודי המשך בייעוץ חינוכי, בתרפיות באומנות, בתחום הסיוע בעזרת בעלי חיים, בגינון טיפולי, בטיפול בטבע ובאמצעות שטח; לכל מי שמסב עצמו ללימודים בתחומים נוספים, שדורשים השלמות של קורסי בסיס בפסיכולוגיה, ולמתעניינים ואנשי מקצוע (כמו מורים בשנת שבתון) שמעוניינים להעשיר את עצמם בתחום הפסיכולוגיה ולהעמיק את הבנת עצמם וזולתם.  

ייחודיות התכנית יסודות הפסיכולוגיה:
התכנית מציעה את כל קורסי הפסיכולוגיה הנדרשים כהשלמה ללימודי תואר שני ולימודי המשך בתרפיה באומנות, על פי דרישות המועצה להשכלה גבוהה מקיץ 2010. מורי התכנית התמקצעו והתמחו לאורך שנים בהוראת קורסי היסוד בפסיכולוגיה לקבוצות מגוונות של בעלי תואר ראשון, שפונים ללימודי המשך טיפוליים במגוון תחומי טיפול. התכנית מתאימה לסטודנטיות ולסטודנטים שמעוניינים שההוראה הפרונטלית (ולא הוראה מקוונת) תהיה מרכיב מרכזי בהוראה.   

היקף ומועד הלימודים
יום ו', בשעות 13.30-08.15 (6-8 ש"ש + ימים מרוכזים בחופשת
הסמסטר שבין סמסטר א לבין סמסטר ב, ובקיץ*) ניתן ללמוד כל קורס בנפרד.
 
נושאי הלימוד
הנושאים מותאמים לצורך השלמות לקראת לימודי תרפיה באמנויות  (על פי ההנחיות החדשות של
המל"ג מקיץ 2010) , להשלמות לייעוץ חינוכי לתואר שני במכללת  אורנים ולהשלמות לקראת מגוון לימודי השמך טיפוליים: טיפול בעזרת בעלי חיים, גינון טיפולי, טיפול בטבע ובאמצעות שטח.

תכנית ההשלמות בפסיכולוגיה של יום שישי וימים מרוכזים*

 

סמסטר א

(ימי שישי)

חופשת הסמסטר

(פברואר)

סמסטר ב

(ימי שישי)

קיץ (יולי)
פסיכולוגיה התפתחותית א'-  של הילד

שיטות מחקר


(קורס מרוכז ב 7 ימים בשעות אחר הצהריים)

פסיכולוגיה התפתחותית ב' - של גיל ההתבגרות

פסיכופתולוגיה ב'

(דגש על ילדים ובני נוער)

(קורס מרוכז ב 5 ימים בשעות הבוקר)

מבוא לפסיכולוגיה א'

סטטיסטיקה

(קורס מרוכז ב 7 ימים בשעות אחר הצהריים)

פסיכופתולוגיה א'

(דגש על מבוגרים)


פסיכולוגיה פיזיולוגית

(קורס מרוכז ב 5 ימים בשעות הבוקר)

אישיות א'

(הזרם הפסיכואנליטי)

* המשלימים לתרפיה

  באומנות חייבים ב 2

  נק' אקדמיות בתחום

  האישיות

 

אישיות ב'

(הזרם ההתנהגותי-קוגניטיבי והזרם האקזיסטנציאלי הומניסטי)

 

 


* כל אחד מהקורסים הוא קורס של 2 נק' אקדמיות. פתיחת הקורסים מותנה במספר הנרשמים.
** הקורס "מבוא לפסיכולוגיה ב"  אינו חובה למשלימים לתרפיה באומנות. במידה ותהיה דרישה לקורס זה- ניתן יהיה ללמוד אותו כקורס קיץ מרוכז נוסף.
 
דרכי הוראה
כל הקורסים הם בעלי אופי טיפולי ונלמדים תוך כדי התנסות וחקירה אישית.
 
שכר לימוד
טרם נקבע
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות בסך 350 ש"ח
 
חובות
  • נוכחות מלאה 
  • הגשת עבודות וכתיבת בחינות לקבלת ציונים.
 
גמול השתלמות לעו"ה
  • על המעוניינים להגיש בקשה לגמול במסלול אישי
  • עובדי הוראה הנכללים במסגרת "אופק חדש" אינם זכאים לגמול במסגרת מסלול אישי. 


*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים​
Footer Mobile