גמול מסלול אישי

​ מסלול אישי באחריות הסטודנט*

להלן קישור לטופס "אישור לימודים לצורך צבירה לגמול השתלמות במסלול אישי"

על עובד הוראה המעוניין לקבל הכרה בשעות הלימוד לצורך קידום דרגה/צבירת גמולים, להגיש בקשה במסלול אישי למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז שלו.

היקף שעות הזכאות ל"אופק חדש"/גמולים שונים בשנת תשע"ח יאושר רק על ידי משרד החינוך

*ניתן לקבל תכנית לימודים במנהל הסטודנטים של היחידה.
Footer Mobile