טופס נייח

קורסים בתכנית

קורסים בתכנית  - מועדים, סילבוס וסגל

ממילה, לתוכן ולצורה - מבוא לשילוב אמנויות בעבודה קבוצתית
קורס מרוכז פותח, 3-5.10.2018 בשעות 9:30-16:30  
מנחה: ד"ר רונן ברגר

קורס מבוא זה יציג מושגי יסוד, מודלים ושיטות התערבות מתחום שילוב האמנויות ויציע דרכים בהן ניתן להיעזר בהן לבניית, הנחיית וקידום התהליך הקבוצתי. הקורס יתמקד בגישת ה- Art as therapy, וידגים כיצד המנחה יכול להשתמש בשפת הצורה (Artistic form) כדי לקדם תכנים תוך נפשיים ובין-אישיים, להעמיק ולהרחיב את התהליך לאפיקים נוספים. הוא יכלול התנסויות בכל האמנויות: דרמה, תנועה, מוסיקה, סיפור ואמנות חזותית ויציג את משמעותם בעבודה עם אוכלוסיות שונות. הקורס יתייחס למונחים כמו משחקיות, מרחב פנטסטי ומרחב דרמטי והרחקה וידגים את משמעותם בעבודה קבוצתית בשילוב אמנויות. הקורס ילמד גם את מודל ההערכה EPR ואת האופן בו ניתן להעזר בו לבחירת מדיומים אמנותי מותאם וכמשאב להתמודדות עם התנגדויות בקבוצה. הקורס יראה כיצד ניתן להיעזר בשילוב האמנויות לקידום תהליכי ההכרות ויצירת הקבוצה לצד זיהוי וביטוי משאבי ההנחיה של כל משתתף וסימון נושאים להמשך התפתחות. הלמידה תכלול הרצאות, דוגמאות מהשטח והתנסויות בכל סוגי האמנויות.

ד"ר רונן ברגר
מיסד שיטת הטבע תרפיה, דרמה תרפיסט, מדריך ומרצה בכיר. רקדן, שחקן ומורה לאימפרוביזציה בתנועה ולתאטרון פלייבק. הקים וניהל את תכנית הטבע תרפיה באוניברסיטת ת"א ואת תכנית ה MA בדרמה תרפיה במכללה האקדמית לחברה ואמנויות. כתב מאמרים וספרים רבים, יזם וניהל כנסים ובעל שם בין-לאומי בתחומו. אבא לשני ילדים, גר בקיבוץ שניר.

ביבליוגרפיה
1.    אסטרלה, ק. (2011). טיפול בשילוב אמנויות – גישת שילוב האמנויות. בתוך מלקיודי. ק. (עורכת). טיפול בהבעה ויצירה .(ע"מ 213-242). קריית ביאליק: הוצאת אח.
2. ברגר, ר. ולהד, מ. (2011). היער המרפא – טבע תרפיה ושילוב אמנויות לטיפול בילדים  
לאחר משבר. (ע"מ 25-52).קריית ביאליק: הוצאת אח.
3. ברגר, ר. (2015). לגלם דמויות רבות – לדבר בשפות רבות". בתוך: ברגר, ר. (עורך).  
           להתבונן ביצירה – לראות את הנפש". קריית ביאליק. הוצאת אח. 305-331
4. Jennings, S. (2012). Drama therapy – Assessment through embodiment-
projection-role. In: Johnson, D. Pendzik, S and Snow, S. (Eds). Assessment in Drama Therapy (pp: 177-196). Springfield. Charles C. Thomas.
5. Landy, R. (1983). The use of distancing in drama therapy. The Arts in
Psychotherapy, 10(3), 175-185.
6. Knill, P. Levine, E. & Levine, S. (2005). Principles and practice of
Expressive arts therapy (pp:85-169). London: JKP.
7. Margariti, A. & Ktonas, P. (2012). An application of the Primitive Expression
form of dance therapy in a psychiatric population. The Arts in Psychotherapy 39, 95– 101.
8. Pendzik, S. (2006). On dramatic reality and its therapeutic function in
drama therapy. Arts in Psychotherapy, 33, 271-280.


ממשתתף למנחה – הנופים שבדרך...
מושגי יסוד, תהליכים ומודלים בעבודה קבוצתית
מנחה: טליה מיזרב
סמסטר א', ימי חמישי 9:30-12:30

הקורס יציג מושגי יסוד מתחום העבודה הקבוצתית ויקנה קונספטים ומיומנויות שיכולים לתמוך  בעבודת המנחה. הוא יערוך הכרות עם תופעות ותהליכים אוניברסליים המתקיימים בקבוצות ויציג מנגנונים להתמודדות עם קשיים ולקידום התהליך הקבוצתי והמשתתפים.  
הקורס ישלב למידה תיאורטית, התנסות והמשגה שתבסס על התבוננות בחוויית המשתתפים בקבוצה הנוכחית ועל ניסיונם  מקבוצות אחרות. יושם דגש על חווית הקבוצה כשלם, על תהליכי ההתקשרות והיחסים שיאפיינו אותה, על שלבי התפתחותה ועל התפקידים הנוצרים בה. תנועה זו בין חוויה להמשגה תפתח את המודעות של המשתתפים לתהליכים קבוצתיים, לעמדותיהם ותגובותיהם האישיות ותבנה את זהותם כמנחים. במקביל נתבונן ונדון בדמות ותפקיד המנחה ומיומנויות הנחיה רלוונטיות. נכיר דרכים להתמודד עם קושי והתנגדות, לגיוס מוטיבציה ולפתרון קונפליקטים.
הלמידה בקורס תכלול התנסויות חווייתיות, דיונים והרצאות.

ממשתתף למנחה הקבוצה  מושגי יסוד, תהליכים ומודלים בעבודה קבוצתית  
יום חמישי, 9:00-12:00
סמסטר א', התש"פ   
מנחה: מיכל שקד

הקורס מהווה מרחב ללימוד מושגי יסוד מתחום העבודה הקבוצתית-קלאסית-דינאמית. הוא משלב לימוד תיאורטי, המשגה והתנסות אשר מאפשרים לכל משתתף לחוות, להבין וללמוד את המושגים מהלכה למעשה, בתנועה שבין כיסא המשתתף לכיסא המנחה.  
הקורס יציג גישה רב ממדית לעבודה קבוצתית תוך מיקוד בשלש רמות עבודה הפועלות בו זמנית בשלם הקבוצתי: הפרט (המעגל האישי), הפרט והאחר  (המעגל הבינאישי), הפרט והקבוצה כשלם (המעגל המערכתי).
הלימוד יעשה בדרך ייחודית בה הסטודנט יחווה יתבונן וינוע בין שתי עמדות – "המשתתף" ו"המנחה". חוויה ותנועה זו תאפשר לימוד תהליכי מעמיק שיצור אינטגרציה בין התיאוריה, החוויה והמעשה.
במהלך הקורס תתאפשר למידה פרונטאלית בצד התנסויות ב"כאן ועכשיו" של הקבוצה על מנת ליצור אינטגרציה של החומר הנלמד.

מטרות הקורס
 • לימוד תיאוריות, מושגים ומודלים מעולם העבודה הקבוצתית-קלאסית.
 • הרחבת המודעות לתהליכים קבוצתיים, אישיים, בין אישיים ובקבוצה השלמה.
 • פיתוח רפרטואר סגנונות ומיומנויות ההנחיה
 • 4פיתוח יכולת התבוננות והערכה רב ממדית, מהערכה לתכנון ולפעולה.
 • הרחבת הגמישות, היצירתיות, ההכלה וההקשבה לטובת שיפור יכולות ההנחיה .

נושאי הקורס
 •  מאפייני הקבוצה ומושגי יסוד:  הכוחות התראפויטים, תוכן מול תהליך, דינמיקה, גבולות מושגי זמן ומקום, התחלות סיומים ומה שבינהם
 • סוגי הקבוצות וההבחנות ביניהם: מהי קבוצה ,קטנה/ גדולה, מובנה/ דינאמי והקבוצה כשלם.
 • רב תרבותיות בעבודה קבוצתית.
 • מודלים ומושגים נבחרים להתבוננות ולהבנת תופעות בקבוצה: נוכחות ,השפעה תפקידים חברתיים , סגנונות תקשורת  סוגי ההקשבה ניהול קונפליקטים ויחסים לאורך שלבי ההתפתחות במעגל החיים של הקבוצה.
 • תפקיד המנחה : החלטות בתכנון קבוצה , והנחיית הקבוצה בתנועה בין מנהיגות אותנטית , יצירת אנרגיה ושינוי לבין שימור הכלה ואחזקה של המרחב.

חובות הסטודנט
 • השתתפות רצופה ופעילה ב 80% מהמפגשים לפחות.
 • נוכחות אקטיבית הכוללת הכנה ומילוי מטלות אימון ותירגול בין השעורים , קריאת מאמרים, ונכונות להתייצב לשתף ולהיות קשוב במלוא הנוכחות האותנטית במרחב הקבוצתי.
 • ניהול יומן התבוננות מובנה ,הגשת רפלקציות  ונייר סיכום חוויה אישית.
 •     הגשת עבודות רפלקטביות במהלך הקורס
 • עבודת סיום אינטגרטיבית.

על המנחה
מיכל שקד, אל"מ (במילואים) בעלת ניסיון עשיר בניהול מערכות גדולות.
יועצת ארגונית ומנחת קבוצות ,מדריכה ומלווה קהילות מנהלים ויועצים, ברשויות מקומיות ומערכות חינוך ברמה האישית והארגונית למעלה מ-20 שנה. מנחה ומרצה בתכניות לימוד מגוונות ב"לסלי קולג', מכון "כישורים", מכללת "גורדון", ביה"ס המרכזי של משרד הרווחה, מרכזי "פסגות"  ותכנית הכשרת מנהלים, "אבני ראשה", של משרד החינוך. תואר ראשון ושני בניהול ופיתוח תוכניות, בוגרת התוכנית הבינ"ל ביעוץ לפי גישת הגשטלט מורה לתנועה חגורה כחולה  בשיטת NIA , ומורה ליוגה נשית.

ביבליוגרפיה
1.    אורן,א. (2017) מנחה וקבוצה כיחסי הורה ילד המשתנים עם השנים מודל מטאפורי להתפתחות הקבוצה בשלבים. מקבץ כתב העת הישראלי להנחייה ולטיפול קבוצתי כרך 22 85-107
2.    בן נאה א. טל-סבן מ. וקרן נ. (2014) המשגה חדשה להתערבות קבוצתית בריפוי ועיסוק טיפול קבוצתי וטיפול בקבוצה. כתב העת הישראלי לריפוי ועיסוק 23 (2) 7-23
3.    בנט, ג'.(2004). דרקון אין דבר כזה. הוצאת עם עובד.
4.    ברידג'ס, ו. (2006). מעברים והתחלות חדשות. הוצאת מטר.
5.    דור חיים פ. (2016) הנחיית קבוצות מנקודת המבט של תאוריית ההתקשרות , מקבץ כתב העת הישראלי להנחייה ולטיפול קבוצתי
6.    וינברג ,ח. ווייסהוט נ. (2011) הקבוצה הגדולה תהליכים דינמיים השלכות חברתיות וערך טיפולי  מקבץ כתב העת הישראלי להנחייה ולטיפול קבוצתי 18 27-41
7.    זיו, י.,בהרב, י.(2001). מסע קבוצתי, המדריך למנחה קבוצות. תל-אביב:הוצאת גל
8.    ויתוורת', ל. ואחרים.(2006). אימון קו-אקטיבי. הוצאת דניאלה די-נור
9.    יאלום, א.(2006). טיפול קבוצתי. הוצאת כנרת זמורה-ביתן
10.    סילס,ש., פיש, ס. ולאוורת', פ.(1995) יעוץ ע"פ שיטת הגשטאלט . קרית ביאליק: אח.
11.    סרוק, ש., רבינוביץ, ג.(1987). אדם ומלואו האתגר. תל-אביב: יבנה.
12.    קיסרי,ש. רז נ. וקובלסקי ר. ((2018) מקנזי עולה לבמה. מודל של התפתחות הקבוצה דרך תבניות בפסיכותרפיה בתאטרון פלייבק. מקבץ כתב העת הישראלי להנחייה ולטיפול קבוצתי כרך 23 73-90 רוזנוסר, נ. ולירון, נ. (1997). הנחיית קבוצות: מקראה. ירושלים: המרכז לחינוך קהילתי ציפורי.
13.    שדמי, ש. ואחרים.(2010). לשם שינוי ביחד ,בינוי קהילה - פיתוח הון חברתי כבסיס לקהילתיות מתחדשת. תל-אביב: משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
  
        

השלם שונה מסכום חלקיו – מה? איך?
מושגי יסוד בגשטלט ליישום וקידום עבודה קבוצתית בשילוב אומנויות
אתי בן זיו
סמסטר א', יום חמישי 13:30-16:30

במרכז החשיבה הגשטאלטית עומדת הנחת היסוד כי אנו תופסים את המציאות בתבניות ופועלים על-פיהן. תבניות אלה הכרחיות לשמירה על קיום ותפקוד פיזי ונפשי של היחיד והקבוצה. זיהוי התבניות מהווה מפתח ובסיס להתפתחות וגדילה של היחיד ושל הקבוצה וכן של הארגון והקהילה.
הקורס יערוך הכרות עם מושגי יסוד בגשטלט ויקנה מיומנויות לשימוש בהן כציר להתבוננות, הבנת והבניית עבודה אינטגרטיבית, חווייתית ובשילוב אומנויות בקבוצות. בתהליך הלמידה ישולבו הרצאות, דיונים, התנסויות והמשגות. הקורס יעלה את מודעות המשתתפים לתהליכים בין-אישיים וקבוצתיים ויפתח את יכולתם לזהות נושאים מערכתיים בקבוצה, להיות סובלניים לקיומן של מציאויות מרובות, ולפתח עמדה פלורליסטית למתרחש. הלמידה תכלול גם התנסויות בהנחיית עמיתים שיעזרו לרכוש, לתרגל ולשכלל את מיומנויות ההנחיה וההתנסות בקבוצה חווייתית, חיה ופועמת ברוח הגשטלט.

אתי בן זיו
יועצת ארגונית בכירה ומנחת קבוצות עצמאית. לימדה והדריכה יועצים, מנהלים וסטודנטים במסגרות אקדמיות בארץ (אוניברסיטת חיפה ות"א, מכללה למנהל, מכללת אונו, אורנים), ובארגונים בינלאומיים להכשרת יועצים לפי גישת הגשטלט. עבדה באינטל כמנהלת הדרכה ארצית, שרתה בחיל הים כראש מדור פיתוח מפקדים.
הייתה יו"ר איפ"א (איגוד ישראלי לפיתוח ארגוני), יזמה וניהלה תכניות הכשרה וכנסים, פרסמה מאמרים וספר סיפורים קצרים "פריכיות אורז", הוצאת גוונים (2009).
מתנדבת במוזאון משואה בתל יצחק, מנחה, יוזמת ומשתתפת בקבוצות כתיבה שונות.

ביבליוגרפיה:
1. סילס ש', ס' פיש ופ' לאפוורט (2002). ייעוץ לפי גישת הגשטלט. הוצאת אח בע"מ.
2. Cole, H. Peter and Reese D. (2018). New Directions in Gestalt Group Therapy – Relational Ground, Authentic self. Routledge, N.Y.
3. Nevis, C. Edwin (2005). Organizational Consulting – A Gestalt Approach. Gic Press
4. Siminovitch, E. Dorothy (2017). A Gestalt Coaching Primer: The Path Toward Awareness I.Q. Gestalt Coaching works, LLC
5. Zinker, C. Joseph (1998). In Search of Good Form – Gestalt Therapy with
Couples and Families. Gic Pressפותחים דלת - מודלים מתקדמים בשילוב אמנויות בעבודה קבוצתית
מנחה: ד"ר רונן ברגר
קורס מרוכז, חופשת סמסטר, 30-31.2-1.3.2019

קורס זה יציג גישות, קונספטים ומודלים חדשניים מתחום הנחיית הקבוצות היצירתית והאינטגרטיבית. באמצעות הכרות עם שיטת הטבע תרפיה ומושגי היסוד שלה הוא יפתח את האפשרות לקיום עבודה קבוצתית מחוץ לחדר ובטבע ויציג את האופן שבו שילוב הטבע יכול לפתוח להרחיב ולקדם את התהליך. הקורס יערוך גם הכרות עם הגישה והמודל הטקסי (ritual), את האפשרות ליצור טקסים באופן ספונטאני ולהשתמש בחשיבה הטקסית כציר מרכזי בעבודה. הוא ידגים את הפוטנציאל המרפא שיש לטקסים בתמיכה בשלבי משבר, צמתים ומשברים בחיים ואת האפשרויות להיעזר בטקס ליצירת קהילה ולקידום תהליכים בקבוצה הגדולה.

ביבליוגרפיה:
1.    ברגר, ר. (2014). טבע תרפיה: לשלב את הטבע בטיפול. בתוך: ברגר (עורך). היצירה לב הטיפול. קריית ביאליק. הוצאת אח. ע"מ 411-443
2. Berger, R. (2016). Renewed by nature: Nature Therapy as a framework to
help people deal with crises, trauma and loss. In: Jordan, M. & Hinds, J. (Ed). Ecotherapy – Theory, Research & Practice. London. Palgrave. 177-185.
3. Berger, R. (2015). Back to ritual. In: Buchanan, V. (Ed). Art therapy: programs, uses and benefits (51-66). New York. Nova Pub.


המנחה המאלתר -  שפת האימפרוביזציה ומודל הנינג'ה כבסיס לשכלול כישורי הנחייה
ד"ר עשהאל רומנלי
סדנה, חופשת סמסטר, 7.2.2019

סדנה זו תציג מושגים ועקרונות יסוד משפת האימפרוביזציה וממודל הנינג'ה כצירים מרכזיים להנחיית קבוצות וכטכניקות לשיפור מיומנויות הנחיה. באמצעות הכרות עם התיאוריה ותירגול מיומנויות רלוונטיות הסדנה תפתח בקרב המשתתפים מיומנויות של הקשבה, גמישות, יצירתיות ומשחקיות ואת היכולת "להגיד כן ו...". המשתתפים ילמדו המשגה שתעזור להם להצטרף ולהוביל את הקבוצה ומשתתפיה בתהליך הדינמי.
הקורס יתבסס על מחקרו של ד״ר רומנלי על הטמעת כישורי אילתור למטפלים ועל מודל הנינג'ה שפיתח. במהלך הסדנא, המשתתפים יתרגלו  יטכניקות ישומיות לעבודת המנחה בקבוצות שונות. הסדנה תשלב תיאוריה והתנסות במשחק, ואלתור בדרמה ותנועה.

ד"ר עשהאל רומנלי
עו״ס, מטפל זוגי ומשפחתי מוסמך, ומנסה סדנאות בארץ ובעולם. עשהאל מנהל את המרחב הפוטנציאלי להעשרת יחסים – המשלב בין עולם הטיפול, החינוך והאומנות. כמו כן, עשהאל מנהל אומנותי של תאטרון הפלייבק אור חוזר.

רפרנסים נבחרים
1. Romanelli, A. & Berger, R. (In Press). The Ninja Therapist: Improvisation Tools for the (Daring) Therapist.
2. Romanelli, A., Tishby, O., & Moran, G. S.( (2017). “Coming home to myself”: A qualitative analysis of therapists’ experience and interventions following training in theater improvisation skills. The Arts in Psychotherapy, 53, 12-22.
3. Romanelli, A.. (2017). The Antagonist Force In Playback Theatre Finding The Courage and Positive Intention Within The Shadow. IPTN journal.
4. Romanelli, A. (2013). The challenge of the “ninja actor” in PT: Typology and tools in service of the Ninja actor. Interplay, 2013, 18(1), 30-34.


ללמוד מהמומחים הכרות עם שיטות ומודלים מבוססי אמנויות

סמסטר ב, ימי חמישי 9:30-12:30

קורס מודולארי זה יעמיק את ההכרות סוגי האמנויות השונות ואת האפשרויות להיעזר בהם לקידום העבודה הקבוצתית. הקורס יכלול ארבע יחידות שיונחו ע"י מומחים בתחומם. כל יחידה תציג את התיאוריה והפרקטיקה של המדיום היצירתי המסוים ואת הערך הייחודי שלו לתמיכה בתהליכים ושלבים ספציפיים בחיי הקבוצה.
יחידה 1: צבע, צורה, התבוננות ונשימה – על השימוש באמנות פלסטית ומינדפולנס כמדיום לקידום עבודה קבוצתית

לילך גלקין
מטפלת באומנות פלסטית (MA), מרצה ומדריכה., מומחית בטיפול בשולחן חול יונגיאני ובעלת קליניקה פרטית ברמת ישי. מחברת שותפה בספר "רוח החומר"
מיכאלה מנדה ינקו
בוגרת תואר ראשון באמנות-יצירה ובחוג למצטיינים של אוניברסיטת חיפה ו MA בלזלי קולג׳. עבדה כתרפיסטית באמנות במסגרות שונות של החינוך המיוחד והרגיל מעל 15 שנים. בוגרת התכנית התלת שנתית לתרפיה מבוססת מיינדפולנס בר-אילן ורשומה כפסיכותרפיסטית באיגוד הישראלי הרב-תחומי לפסיכותרפיה.
יחידה 2: ממילים לפעולה – על השימוש בדרמה ואלמנטים מהפסיכודרמה לקידום אינטראקציה בין אישית וכתמיכה בהתמודדות ממצבי קונפליקט ועמימות
מאיה בן יהודה
פסיכודרמתסטית, מדריכה ומרצה וותיקה. מלמדת באונ' חיפה ובסמינר הקיבוצים.
יחידה 3: בקול ומקצב – על השימוש במוסיקה, קול ומקצב כאמצעי לשיפור התקשורת והביטוי בקבוצה
גילה סיני
מטפלת במוסיקה ותנועה וותיקה (MA), מדריכה, זמרת ומרצה במכללת לוינסקי, וינגייט ואוניברסיטת בר אילן. מטפלת במוזיקה וקול בבי"ח שלוותה ובקליניקה פרטית.
יחידה 4: לזוז את זה – על השימוש בתנועה, מקצב ומשחקיות כאמצעי לתקשורת, ביטוי ויצירה קבוצתית
איילת רנן
מטפלת בתנועה וותיקה (MA), מורה ורקדנית. מומחית בין-לאומית בתחום האקספרסיון הפרימיטיב אותו מלמדת בארץ ובעולם.  

יעל ברקאי
מטפלת בתנועה מוסמכת (MA) ומדריכה, מטפלת משפחתית מוסמכת מדריכה. ייסדה וריכזה את הקורס להכשרת מטפלים בתנועה במכללת סמינר הקיבוצים, תל אביב משנת 1993 ועד שנת 2014. מלמדת באונ' ת"א ומתמחה בתנועה אוטנטית תחום אותו מלמדת בארץ ובעולם.


הדרכה בשילוב אמנויות
מנחים, במקביל: ד"ר רונן ברגר
סמסטר ב', ימי חמישי 13:30-16:30

קורס זה ילווה וידריך את הסטודנטים על עבודתם במסגרות הפרקטיקום השונות, עם האוכלוסיות ובמערכים המגוונים. הוא יצור סינתזה ואינטגרציה בין התיאוריות והמודלים שנלמדו לעבודת השטח ולסוגיות שיעלו ממנה. במסגרת ההדרכה יילמדו מודלים מתקדמים לצד חקירה, פיתוח והעמקת הזהות המקצועית של המשתתפים כמנחי קבוצות בשילוב אמנויות. ההדרכה תועבר בגישה "מבוססת אמנויות" המשלבת התנסויות חוויתיות ויצירתיות. היא תחקור תהליכים מקבילים בקרב המשתתפים, תרחיב את ארגז הכלים ואת מיומנויות ההנחיה. הקורס יתייחס לסוגיות מהשטח ויכלול גם התנסות בכתיבת דוחות, הצגת תיאורי מקרה ורפרטים.

ביבליוגרפיה:
Berger, R. (2015). Talking in a variety of creative languages ‒ A fresh approach to art-based supervision. Dramatherapy, Vol. 37, Nos. 2–3, 89–99
Berger, R. (2017). Shifting roles: a new art based creative supervision model. The Arts in Psychotherapy, Vol 55, 158-163
Jones, P., & Dokter, D. (2009). Supervision of Drama Therapy. London: Routledge.
Lahad, M. (2002). Creative supervision. London: Jessica Kingsley Publishers.

על כנפי הדמיון
מפגש עם פרופ' מולי להד, מרצה של כבוד
מפגש חד פעמי, סמסטר ב, יום חמישי 9:30-12:30 (מועד יימסר בהמשך)  

במפגש זה יתייחס פרופ' מולי להד לערך ולתרומה הייחודיים שיש לשימוש בדמיון, במשחק וביצירה בעבודה קבוצתית וקהילתית. תוך כדי התייחסות לניסיונו הבין לאומי רב השנים בהנחיה, פיתוח, ניהול, ליווי ומחקר של תכניות להתמודדות עם טראומה ולפיתוח חוסן בקהילה מולי יציג העדכונים האחרונים בתחום ויציג קונספטים וכלים יישומיים לעבודה קבוצתית מפתחת חוסן.

פרופ' מולי להד
פסיכולוג רפואי בכיר, מייסד ומנהל לשעבר של תכנית ה-MA ב דרמה תרפיה במכללה האקדמית תל-חי, ביבליותרפיסט, דרמה-תרפיסט, מדריך בטיפול ביצירה והבעה ומומחה בעל שם עולמי לטיפול בטראומה. מייסד ונשיא של מרכז משאבים קריית שמונה, ממייסדי הביבליותרפיה והדרמה תרפיה בישראל. מחבר ועורך של 33 ספרים בתחום ההתמודדות במצבי לחץ ומשבר תוך שימוש באמצעות יצירה והבעה ושל עשרות רבות של מאמרים בתחום. חתן חמישה פרסים יוקרתיים בתחום, ביניהם: פרס הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, פרס אדלר של ביה"ס לעבודה סוציאלית בתל אביב ופרס ספיר.

Footer Mobile