external studies Contact

סדנה להתפתחות מקצועית בעולם האמנות

    * מחזור ראשון אוקטובר, 2019
מרצה: רותי אופנהיים

מטרות הלימודים
הקניית כלים בסיסיים ליצירת תיק עבודות, כתיבת הצהרת אמן, והגשות שונות

נושאי הלימוד
  • היכרות בסיסית עם מערכות שונות בעולם האמנות בהן אמן/ית פועל/ת בכדי להתקדם מקצועית (קול קורא, תערוכות, רזידנסי, פרסים ומלגות)
  • פניה לגורמים שונים בעולם האמנות – אוצרים, בעלי גלריות, אספנים
  • כיצד אמן/ית יכול/ה להציג עצמו/ה: העברת היצירה האישית לפורמטים שונים שמטרתם קידום עצמי (מבנה תיק העבודות, הצהרת אמן, והצגה וורבלית במפגש)

יתרונות התכנית
התוכנית מבוססת על כמה מהלכים טכניים בסיסיים שאפשר בהמשך ליישם למטרות שונות בהן נתקל/ת כל אמן/ית המעוניינים להתקדם מקצועית בעולם האמנות.

למי מיועדת התכנית?
לכל אמן/ית / סטודנט/ית לאמנות החש/ה כי אינו/ה בקיא/ה מספיק בעולם המקצועי שלאחר סיום הלימודים והיציאה מן הסטודיו. ורואה עצמו מתפתח בשדה האמנות המקומי.

תנאי קבלה
אין

מועד הלימודים
יום ו' משעה 10:00 עד 13:00
מחזור ראשון, יולי 2019: 5.7.19, 12.7.19, 19.7.19, 26.7.19
מיקום: בית 53, כיתת צילום

שכר לימוד
לקבלת מידע לגבי שכר לימוד יש לפנות למרכז מידע - 1800-30-10-80
פטור מדמי רישום ואגרות בסך 350 ₪ בתכנית זו.

חובות
חובת נוכחות 100%

Footer Mobile