external studies Contact

אמן קהילה (ליזום אמנות בקהילה)

מנחת התכנית
שרון גלזברג, אמנית ושותפה ב'זומו' מוזיאון נייד

מטרת התכנית
 • לימוד ועשייה של נושא אמן בקהילה.
 • גיבוש זהות אמן/יזם.
 • הקניית ידע ופרקטיקה מעשית.
 • הכרות עם עולם האמנות החברתית/קהילתית וכיצד יוצרים את החיבור בין אמנות וקהילה.    

נושאי הלימוד
בקורס נלמד על שדה האמנות/קהילה/חברה. על הקשר בין אמן לקהילה ואת הכוחות העיקריים המניעים תהליכים של אמנות בקהילות שונות. בקורס נלמד סוגיות ודילמות עכשוויות באמנות קהילה, סקירת ההיסטוריה, ההתפתחות של ז’אנר האמנות החברתית/קהילתית ודיון בסוגיות מרכזיות בממשק בין חברה לאמנות.
דרך תאוריה והתנסות, נלמד את היכולת להשתמש באמנות בכדי לחזק קהילות. נבין את כוחה של האמנות להעלות על פני השטח נושאים חברתיים חשובים ונשאל על תפקידו של האמן בימינו ביחס לקהילה בה הוא חי.

פרקי הנושא
 • אמנות חברתית/קהילתית
 • כיצד מתחילים מחקר קהילה
 • אמנות מפעילה קהל
 • פיסול חברתי/ בוייס
 • אסתטיקת יחסים
 • איך בונים מוזיאון מבוסס קהילה
 • מחקר גופים לשיתופי פעולה
 • מי הם האחים שלנו בתחום
 • הצעת פרויקט  וליווי

יתרונות התכנית
חיבור בין ידע תיאורטי לעשייה בפועל, מפגש עם אורחים בתחום היזמות כולל מעולם האמנות והעולם העסקי.

למי מיועדת התכנית?
התוכנית מיועדת למשתתפים בעלי רקע מגוון:
אמנים מכל התחומים, פעילים חברתיים, אנשי חינוך, מנהלי מרכזים קהילתיים.

תנאי קבלה
התכנית פתוחה לכל המתעניינים

מועד הלימודים
תכנית שנתית, יום ג', 18:00 -20:30
שכר לימוד
לקבלת מידע לגבי שכר לימוד יש לפנות למרכז מידע - 1800-30-10-80
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות בסך 350 ש"ח

חובות
 נוכחות 80%, קריאה, מחקר, הצעה לפרויקט אישי ועבודת שטח.
המשתתפים יגבשו הצעה לפרויקט התערבות בקהילה בכלים שרכשו ויישמו את ההצעה עם ליווי מנחת התכנית.

תעודה
מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית "אמן-קהילה" מטעם מכללת אורנים.
Footer Mobile