Contact Form

לוח זמנים

לוחות זמנים
הכל כתוב בתקנון ובכל זאת המידע לפניכם
מידע יפורסם בקרוב...
​ 
לא תשלח לבדיקה הצעה לעבודת גמר אם המגיש/ה לא הסדיר/ה את תשלום שכר הלימוד. 
כמו כן, לא תשלח לבדיקה עבודת גמר אם המגיש/ה לא הסדיר/ה את תשלום שכר הלימוד. 
Footer Mobile