רשימת מוסמכים - תואר שני - חינוך והוראה לתלמידים בהדרה

שם משפחהשם פרטימסלול 
אבדאחראניהתלמידים בהדרה 
אבו אחמדחניןתלמידים בהדרה 
אבו אחמדשהדתלמידים בהדרה 
אבו אלהיגאחנאןתלמידים בהדרה 
אבו חרירישאדןתלמידים בהדרה 
אבו מוך עבירתלמידים בהדרה 
אבו סויידופאתלמידים בהדרה 
אבו סוידרגאאתלמידים בהדרה 
אבו עבידגאדהתלמידים בהדרה 
אבו עליויסאםתלמידים בהדרה 
אבו ראסאמנהתלמידים בהדרה 
אבו רייאסאג'דהתלמידים בהדרה 
אברהם נועהתלמידים בהדרה 
אברהםנפתליתלמידים בהדרה 
אברהםסימונהתלמידים בהדרה 
אגבאריה אחמדתלמידים בהדרה 
אגבאריהפאטמהתלמידים בהדרהבהצטיינות
אדןאסתיתלמידים בהדרה 
אדרסמדרתלמידים בהדרהבהצטיינות
אדריחניתלמידים בהדרה 
אהרוןתמרתלמידים בהדרה 
אוסטרובסקימיכלתלמידים בהדרה 
אורענבלתלמידים בהדרה 
אזברגהסוהאתלמידים בהדרהבהצטיינות
אזובלמירבתלמידים בהדרהבהצטיינות
אזולאיאורליתלמידים בהדרה 
איטחאסתרתלמידים בהדרה 
אילוזצביהתלמידים בהדרה 
אילוןדוריתתלמידים בהדרהבהצטיינות יתרה
אישין שוורץאלהתלמידים בהדרה 
אלגדיראנעאםתלמידים בהדרהבהצטיינות
אלושסימהתלמידים בהדרה 
אלעזרי אלונהתלמידים בהדרה 
אלשייךלילהתלמידים בהדרה 
אמארהיאסמיןתלמידים בהדרה 
אסדי דבאחסלואתלמידים בהדרהבהצטיינות
אסייג מאירהתלמידים בהדרה 
אסעיד וישאחירולאתלמידים בהדרה 
אפלנוריתתלמידים בהדרה 
ארדיסימיתלמידים בהדרה 
ארדיניסטיורםתלמידים בהדרהבהצטיינות
אריאלחגיתתלמידים בהדרה 
ארנברגרעיהתלמידים בהדרה 
ארשידראניהתלמידים בהדרה 
אשוררבקהתלמידים בהדרה 
אשרםאורנהתלמידים בהדרה 
בויראת מחאמידאמנהתלמידים בהדרה 
בוכריסנעמהתלמידים בהדרה 
בוסינועהתלמידים בהדרה 
בוקאעיויולטתלמידים בהדרה 
בוקראלעדתלמידים בהדרה 
בורדסובעדיתלמידים בהדרהבהצטיינות יתרה
בורגןאסתרתלמידים בהדרה 
בורשטיין רוניתלמידים בהדרה 
בנשטידנהתלמידים בהדרה 
בן אדרתלירוןתלמידים בהדרה 
בן אלישעליאורהתלמידים בהדרה 
בן ברוךאדווהתלמידים בהדרה 
בן טובאביבהתלמידים בהדרהבהצטיינות
בן סימוןגליתלמידים בהדרה 
בן שושןאושריתתלמידים בהדרה 
בן שושן ליטלתלמידים בהדרה 
בן שחראלמוגתלמידים בהדרה 
ברסיגלתלמידים בהדרה 
בר און (דהאן)גילהתלמידים בהדרה 
בר זאב וולמןרגינהתלמידים בהדרה 
בר חמאדינהתלמידים בהדרהבהצטיינות
ברוךחגיתתלמידים בהדרהבהצטיינות
ברוךחןתלמידים בהדרהבהצטיינות
ברונפמןאלכסנדרהתלמידים בהדרהבהצטיינות
ברלילךתלמידים בהדרהבהצטיינות
בר חושןנועהתלמידים בהדרהבהצטיינות
בריטויןאלבינהתלמידים בהדרה 
בריקמיכאלתלמידים בהדרהבהצטיינות
ברסקימריהתלמידים בהדרה 
ברקיוניתתלמידים בהדרה 
ברקוביץעידיתתלמידים בהדרה 
גאנםעפאףתלמידים בהדרה 
גבאימירהתלמידים בהדרה 
ג'באריןאחמד תלמידים בהדרה 
גברהמספןתלמידים בהדרה 
גדולטרסיגליתתלמידים בהדרה 
גדיר מרואתלמידים בהדרה 
ג'הג'אהרוזתלמידים בהדרה 
גואברהיפהתלמידים בהדרה 
גולדנברגניליתלמידים בהדרהבהצטיינות יתרה
גולדשטייןנדבתלמידים בהדרה 
גולןהילהתלמידים בהדרה 
גולן לויאילהתלמידים בהדרה 
גונןאוריהתלמידים בהדרהבהצטיינות
גונןמיטלתלמידים בהדרהבהצטיינות
גורמןליאתתלמידים בהדרה 
גורן זמיריןמיכלתלמידים בהדרה 
גורניק רבקה (ריבי)תלמידים בהדרה 
גורשענתתלמידים בהדרהבהצטיינות יתרה
גזאלין חולודתלמידים בהדרה 
גיחזאיריתתלמידים בהדרהבהצטיינות
גלבנדורףסימהתלמידים בהדרה 
גלדציילרשרהתלמידים בהדרה 
גלעדאורליתלמידים בהדרהבהצטיינות
גמאל בסלריםתלמידים בהדרהבהצטיינות
גנאיםעפותלמידים בהדרה 
גנברשלומיתתלמידים בהדרה 
גנזרפזיתתלמידים בהדרהבהצטיינות
גרבראירנהתלמדים בהדרה 
גתיובלתלמידים בהדרהבהצטיינות
גרייברטליתלמידים בהדרהבהצטיינות
דברת בוכניקיסכהתלמידים בהדרה 
דדוןאורליתלמידים בהדרה 
דהןאיריסתלמידים בהדרהבהצטיינות
דוארינגענבלתלמידים בהדרהבהצטיינות יתרה
דוברסקי עינתתלמידים בהדרה 
דוידסקו הדרטלתלמידים בהדרהבהצטיינות
דורמוטיתלמידים בהדרה 
דיאבאחלאםתלמידים בהדרה 
דיאבג'וזליןתלמידים בהדרה 
דיאבמלקתלמידים בהדרה 
דיאברנדהתלמידים בהדרה 
דלויהדבורהתלמידים בהדרה 
דניאלנאדרהתלמידים בהדרה 
דסוקיסעדהתלמידים בהדרה 
דעיםז'ולייטתלמידים בהדרה 
דץ נחמיאסדנהתלמידים בהדרה 
דראריאלהתלמידים בהדרה 
דראושהנאהדתלמידים בהדרה 
דרחירויטלתלמידים בהדרה 
האוזהדסתלמידים בהדרהבהצטיינות יתרה
הולנברגעינתתלמידים בהדרה 
הימןיעלתלמידים בהדרהבהצטיינות
הלבורסןאיילתתלמידים בהדרה 
הראל סגלעידיתתלמידים בהדרה 
הריש אבו אחמדרהואןתלמידים בהדרה 
וולמגיתלמידים בהדרה 
וולמןסיוןתלמידים בהדרהבהצטיינות
וולפמן שרףעידיתתלמידים בהדרה 
וייסשירליתלמידים בהדרהבהצטיינות יתרה
ונטורהשרונהתלמידים בהדרהבהצטיינות
וקסלרענתתלמידים בהדרה 
ורקררינהתלמידים בהדרה 
ורשיצקילייהתלמידים בהדרה 
זוהראוהתלמידים בהדרהבהצטיינות
זועביאסראתלמידים בהדרה 
זועביסמאחתלמידים בהדרה 
זורדהאסנתתלמידים בהדרהבהצטיינות יתרה
זורעיוניתתלמידים בהדרה 
זידנאגיתלמידים בהדרה 
זידאןנאדיהתלמידים בהדרהבהצטיינות
זידאןספאאתלמידים בהדרה 
זיוגליתלמידים בהדרה 
זילברשטייןתהלתלמידים בהדרהבהצטיינות
זינאתיאורליתלמידים בהדרה 
זלדיןאירנהתלמדים בהדרה 
זליגמןנעהתלמידים בהדרהבהצטיינות
ז'נובת אלתלמידים בהדרה 
זעירא אהודרוניתתלמידים בהדרה 
זריקידועאאתלמידים בהדרה 
זקססמדרתלמידים בהדרה 
חאג'אפנאןתלמידים בהדרה 
חאג'עריןתלמידים בהדרה 
חאלדידוניהתלמידים בהדרה 
חגאזיאינאסתלמידים בהדרה 
חגאזינסריןתלמידים בהדרהבהצטיינות
חדשסינקהתלמידים בהדרה 
חוסייןאמלתלמידים בהדרהבהצטיינות
חורשיד פדואתלמידים בהדרה 
חטיבאינאסתלמידים בהדרה 
ח'טיביסמיןתלמידים בהדרה 
חטיבמייסאתלמידים בהדרה 
חטיב טבאגאסומייהתלמידים בהדרה 
חירוןתלמידים בהדרהבהצטיינות יתרה
חייםגיליתלמידים בהדרה 
חילף אמלתלמידים בהדרהבהצטיינות
חייםאברהםתלמידים בהדרהבהצטיינות
חלביאימאןתלמידים בהדרה 
חלביפאחרהתלמידים בהדרה 
חלייף איובסוזיתלמידים בהדרה 
חלףנאהדתלמידים בהדרה 
חכיםעבירתלמידים בהדרה 
חמודתמימהתלמידים בהדרה 
חמזהבסאםתלמידים בהדרה 
חןלימורתלמידים בהדרה 
חןמורןתלמידים בהדרהבהצטיינות
חסוןג'ויהתלמידים בהדרהבהצטיינות
חסןחנאןתלמידים בהדרה 
טטנבויםורדתלמידים בהדרה 
טלגליתתלמידים בהדרהבהצטיינות
טל שקדאיילתתלמידים בהדרהבהצטיינות
טיארהאימןתלמידים בהדרה 
טסמהמספיןתלמידים בהדרה 
טרביהלונדותלמידים בהדרה 
יאסושמעוןתלמידים בהדרה 
יונה זהבהתלמידים בהדרה 
יוסףליהתלמידים בהדרהבהצטיינות
יוסףסופיתלמידים בהדרה 
יטחאסתרתלמידים בהדרהבהצטיינות
יעקוביעפאףתלמידים בהדרהבהצטיינות
יפתמיטלתלמידים בהדרה 
יפתחאפריםתלמידים בהדרה 
ירושלמייפעתתלמידים בהדרהבהצטיינות
ירחי נעמןלאהתלמידים בהדרהבהצטיינות
ירמיצקימיריתלמידים בהדרהבהצטיינות
ישעיהומאיהתלמידים בהדרה 
ישראלליליתלמידים בהדרהבהצטיינות
ישראליאסנתתלמידים בהדרה 
כהןאביבהתלמידים בהדרהבהצטיינות יתרה
כהןגליתתלמידים בהדרה 
כהןטל ישראלתלמידים בהדרהבהצטיינות
כהן מיכלתלמידים בהדרה 
כהןסיוןתלמידים בהדרה 
כהןרותםתלמידים בהדרהבהצטיינות
כהןרינהתלמידים בהדרה 
כהן ממןמרלןתלמידים בהדרה 
כהן פיאדהענתתלמידים בהדרה 
לבאיילתתלמידים בהדרהבהצטיינות
לבנין דגניאוריתתלמידים בהדרה 
להברחליתלמידים בהדרהבהצטיינות
להמן בסודוהדסתלמידים בהדרהבהצטיינות יתרה
לובישאנהתלמידים בהדרה 
לויליאתתלמידים בהדרהבהצטיינות
לוישירליתלמידים בהדרה 
לוי דניןמיכלתלמידים בהדרה 
לויןאיריסתלמידים בהדרהבהצטיינות
ליאוןתמרתלמידים בהדרה 
ליבדינסקיאוריתלמידים בהדרה 
ליבוביץיפעתתלמידים בהדרה 
לידורנופרתלמדים בהדרה 
ליטמנוביץטניהתלמידים בהדרה 
לילהגליתתלמידים בהדרה 
ליימברגאריתלמידים בהדרה 
ליפסקרנטעתלמידים בהדרה 
לנדאנחמהתלמידים בהדרהבהצטיינות
מדלגהאלהתלמידים בהדרהבהצטיינות
מולורדתלמידים בהדרה 
מוסטפאאילנהתלמידים בהדרה 
מוסקוכוכביתתלמידים בהדרה 
מורקוסנסריןתלמידים בהדרה 
מזאוי שוכריעריןתלמידים בהדרה 
מזאריבעריןתלמידים בהדרהבהצטיינות
מחאגנהמונאתלמידים בהדרה 
מחאג'נהשיריןתלמידים בהדרה 
מחאמידזהורתלמידים בהדרה 
מחאמידח'אלדיהתלמידים בהדרה 
מחאמיד מימונהתלמידים בהדרה 
מיארהשלומיתתלמידים בהדרהבהצטיינות
מייזלסינדיתלמידים בהדרה 
מילמןשולמיתתלמידים בהדרהבהצטיינות
מלאכיעדנהתלמידים בהדרה 
מלהרויתתלמידים בהדרה 
מנאסרהרוזתלמידים בהדרה 
מנסור מסאלחהסבריןתלמידים בהדרה 
מנשהמלכה (מלי)תלמידים בהדרה 
מסרי כיאלמושיראתלמידים בהדרה 
מרטוןאוריאלתלמידים בהדרהבהצטיינות
מריחיסמיןתלמידים בהדרה 
מרלישירהתלמידים בהדרה 
מרשודסוארתלמידים בהדרה 
משיחניתלמידים בהדרהבהצטיינות
נאוראילהתלמידים בהדרה 
נאמניחגיתתלמידים בהדרה 
נחאשתגרידתלמידים בהדרה 
נחוםעומריתלמידים בהדרה 
נחלהויויאןתלמידים בהדרהבהצטיינות
נחלהראניהתלמידים בהדרה 
נחמנידיקלהתלמידים בהדרה 
נחתוםרוניתתלמידים בהדרה 
ניידיץ לזר מיכלתלמידים בהדרהבהצטיינות
נילייהונתןתלמידים בהדרה 
נעאמנהמהאתלמידים בהדרה 
סאלחסחרתלמידים בהדרה 
סואעדעטאףתלמידים בהדרה 
סוידסלמאןתלמידים בהדרה 
סויסה רויטלתלמידים בהדרהבהצטיינות
סטרול ביטוןאביטלתלמידים בהדרה 
סימוןרוניתלמידים בהדרה 
סלוקכרמיתתלמידים בהדרה 
סעדארואדתלמידים בהדרה 
סעידג'נטתלמידים בהדרהבהצטיינות
סעדיכאמלהתלמידים בהדרהבהצטיינות
סעדימוסטפאתלמידים בהדרה 
ספדימוחמדתלמידים בהדרה 
סריניריתתלמידים בהדרה 
עבאהרהאלהאםתלמידים בהדרהבהצטיינות
עבודלובנאתלמידים בהדרהבהצטיינות
עואדכיפאחתלמידים בהדרה 
עוביידאילהאםתלמידים בהדרהבהצטיינות
עודהנביההתלמידים בהדרה 
עומריבאדרהתלמידים בהדרה 
עוןופאתלמידים בהדרה 
עונאללהעבירתלמידים בהדרהבהצטיינות
עזאםרוביןתלמידים בהדרה 
עזמיסבריןתלמידים בהדרה 
עטאללהנהילתלמידים בהדרה 
עיאדאתוג'דאןתלמידים בהדרה 
עיאדאתספאאתלמידים בהדרה 
עלימיסלמאתלמידים בהדרה 
עמוריהאלהתלמידים בהדרה 
עמית נחמיאסרוניתלמידים בהדרה 
עמריהג'יהאדתלמידים בהדרה 
עסליסנאאתלמידים בהדרה 
עפרונירינתתלמידים בהדרה 
עראידהנאדיהתלמידים בהדרה 
עראידהסמרתלמידים בהדרה 
פאהוםמונהתלמידים בהדרה 
פאהוםסומייהתלמידים בהדרה 
פאהום זועביחיירתלמידים בהדרה 
פאחורי חורירוזליןתלמידים בהדרה 
פאעור אבו זלאםחנאןתלמידים בהדרה 
פאראסתיתלמידים בהדרה 
פודולר פרברמריתלמידים בהדרהבהצטיינות יתרה
פולקאביטלתלמידים בהדרה 
פורתמיכלתלמידים בהדרה 
פזאיריתתלמידים בהדרה 
פחר אלדיןהבהתלמידים בהדרה 
פטאימאיהתלמידים בהדרהבהצטיינות
פינסוןפסיתלמידים בהדרה 
פלאחהדסתלמידים בהדרה 
פלדרוןתלמידים בהדרה 
פלדשריתתלמידים בהדרהבהצטיינות
פניאסמיריתלמידים בהדרה 
פפושיריתלמידים בהדרה 
פרוחירויטלתלמידים בהדרה 
פרוקופנקויוליהתלמידים בהדרה 
פרידמןאבינועםתלמידים בהדרה 
פרידמןחיהתלמידים בהדרהבהצטיינות
פרידמןמיכלתלמידים בהדרהבהצטיינות יתרה
פרידמן ענבלתלמידים בהדרהבהצטיינות
פרנץצביתלמידים בהדרה 
צדיקדןתלמידים בהדרה 
צוק צ'אפלאוריתתלמידים בהדרהבהצטיינות יתרה
צורענברתלמידים בהדרהבהצטיינות יתרה
צוררויתתלמידים בהדרה 
קדםדוראלתלמידים בהדרהבהצטיינות
קודסי חאמדסאוסןתלמידים בהדרה 
קוזקאלכסנדרתלמידים בהדרה 
קוסביצקינדבתלמידים בהדרה 
קורטלררוניתתלמידים בהדרה 
ק'טיישסמרתלמידים בהדרה 
קמועאמלתלמידים בהדרה 
קלייןאלכסתלמידים בהדרה 
קן-דרורשריתתלמידים בהדרה 
קעוארתגרידתלמידים בהדרה 
קראסאוסןתלמידים בהדרה 
קראקרהשאדיהתלמידים בהדרה 
קרמרמתןתלמידים בהדרה 
קריןאיתיתלמידים בהדרה 
קרןשניתלמידים בהדרהבהצטיינות
קשקוש (חלאילה)הודאתלמידים בהדרה 
ראשדענאןתלמידים בהדרה 
רוביןאדוהתלמידים בהדרה 
רוזנברגכרמיתתלמידים בהדרה 
רוחאנאשרהתלמידים בהדרה 
רוימייעקב תלמידים בהדרה 
רוזנברגאורטלתלמידים בהדרה 
רוזנברגלאונידתלמידים בהדרה 
רויטרשרוןתלמידים בהדרה 
רוםחנהתלמידים בהדרה 
ריידראיריסתלמידים בהדרה 
רנגיניחזיתלמידים בהדרה 
רסאמילנהתלמידים בהדרה 
שאהיןסבאחתלמידים בהדרה 
שאולגליתתלמידים בהדרה 
שבחדוריתתלמידים בהדרה 
שגבתומרתלמידים בהדרה 
שוקחהשיראזתלמידים בהדרהבהצטיינות
שורץשרהתלמידים בהדרה 
שוורץמיריתלמידים בהדרה 
שחאדהג'מילהתלמדים בהדרה 
שחםהגרתלמידים בהדרהבהצטיינות
שחרלימורתלמידים בהדרהבהצטיינות
שחרורלאהתלמידים בהדרהבהצטיינות
שטריתאפרתתלמידים בהדרהבהצטיינות יתרה
שטרסברגהילהתלמידים בהדרה 
שיבליאיחלאסתלמידים בהדרה 
שיח אחמדהיבאתלמידים בהדרה 
שלםאיציקתלמידים בהדרהבהצטיינות יתרה
שלקובסקיאסתיתלמידים בהדרה 
שעבאןתשניםתלמידים בהדרה 
שעיבנסריןתלמידים בהדרה 
שפירא לקחאיריסתלמידים בהדרהבהצטיינות יתרה
שקיהודיתתלמידים בהדרהבהצטיינות
תדמור לימורתלמידים בהדרה 


Footer Mobile