רשימת מוסמכים - תואר שני - מנהיגות בחינוך – ניהול וארגון מערכות חינוך

שם משפחהשם פרטימסלול 
א.גולדנברגמירבמנהיגות בחינוךבהצטיינות
אבו אחמדאיאתמנהיגות בחינוך 
אבו אחמדלילאמנהיגות בחינוךבהצטיינות
אבו אלהיגאנוהאמנהיגות בחינוך 
אבו מערוףאמירהמנהיגות בחינוך 
אבו רומחיןמיאדהמנהיגות בחינוךבהצטיינות
אבוריאהישאםמנהיגות בחינוך 
אבידורגיוראמנהיגות בחינוךבהצטיינות
אביטליהודהמנהיגות בחינוך 
אבנרסיגלמנהיגות בחינוךבהצטיינות
אברהםקרןמנהיגות בחינוך 
אגבריהמוחמדמנהיגות בחינוך 
אגבריהמונתהאמנהיגות בחינוך 
אגבאריהריםמנהיגות בחינוךבהצטיינות
אדלביאנג'אדמנהיגות בחינוך 
אדריאודימנהיגות בחינוךבהצטיינות
אדריחןמנהיגות בחינוך 
אהרון אביהמנהיגות בחינוךבהצטיינות יתרה
אוזן (פניאל)שריתמנהיגות בחינוך 
אוחנהדפנהמנהיגות בחינוך 
אורןנילימנהיגות בחינוך 
איינאובאנצ'ימנהיגות בחינוך 
אילוןדניאלהמנהיגות בחינוך 
איפרח ממןמוניקמנהיגות בחינוך 
איתן איתחרוניתמנהיגות בחינוך 
אלונייפיתמנהיגות בחינוך 
אלושאורלימנהיגות בחינוךבהצטיינות
אלטמןרותםמנהיגות בחינוך 
אלפה אהת אגןמנהיגות בחינוך 
אמסלםמיכלמנהיגות בחינוך 
אנגלר הררייפיתמנהיגות בחינוך 
אסעדרנאמנהיגות בחינוךבהצטיינות
אפקנתנאלמנהיגות בחינוך 
אפרגןתקוהמנהיגות בחינוך 
אפריםמירבמנהיגות בחינוךבהצטיינות
ארשידהיאמנהיגות בחינוך 
באורנירמנהיגות בחינוך 
בוחטהקלרהמנהיגות בחינוך 
בונייעלמנהיגות בחינוךבהצטיינות
בוסקיחיהמנהיגות בחינוך 
בוסקישושמנהיגות בחינוך 
בוסקילהסימהמנהיגות בחינוך 
בורג גרברזענבלמנהיגות בחינוךבהצטיינות
בושנאקנסריןמנהיגות בחינוך 
ביבסאילנהמנהיגות בחינוךבהצטיינות
ביטוןג'ודי (יהודית)מנהיגות בחינוך 
ביטון מורדימנהיגות בחינוך 
ביטוןרינתמנהיגות בחינוךבהצטיינות
בירסעליזהמנהיגות בחינוךבהצטיינות
בנבנישתייוכימנהיגות בחינוך 
בן ברוךאילניתמנהיגות בחינוך 
בן דודזוהרמנהיגות בחינוך 
בן דודמיטלמנהיגות בחינוך 
ברסיגליתמנהיגות בחינוך 
בר זיתאורניתמנהיגות בחינוךבהצטיינות
בר טלסיגלמנהיגות בחינוךבהצטיינות
ברדהרעותמנהיגות בחינוךבהצטיינות
ברוגתמימנהיגות בחינוך 
ברוך לירוןמנהיגות בחינוך 
בשארהחניןמנהיגות בחינוךבהצטיינות
גאוןשירהמנהיגות בחינוךבהצטיינות
גאנםעבדאללהמנהיגות בחינוךבהצטיינות
ג'בורנדיםמנהיגות בחינוך 
גבענטלימנהיגות בחינוך 
גבריאלתמרמנהיגות בחינוךבהצטיינות יתרה
ג'רוססוהירמנהיגות בחינוךבהצטיינות
גדליהועינתמנהיגות בחינוך 
גובנועהמנהיגות בחינוךבהצטיינות
גומפלאורןמנהיגות בחינוךבהצטיינות
גועיהנג'ודמנהיגות בחינוך 
גורמיהמנהיגות בחינוך 
גייסטשלומיתמנהיגות בחינוךבהצטיינות
גלילובמרינהמנהיגות בחינוך 
גלעדיאורלימנהיגות בחינוך 
ג'מאלהונידהמנהיגות בחינוך 
גנאדריקוליתמנהיגות בחינוך 
גנץשרוןמנהיגות בחינוך 
גסטפריינדאסףמנהיגות בחינוך 
גרזוזימנארמנהיגות בחינוך 
דאודאחלאםמנהיגות בחינוך 
דבורקיןאיריסמנהיגות בחינוךבהצטיינות
דגןגליתמנהיגות בחינוךבהצטיינות
דהאןאושרתמנהיגות בחינוך 
דהאןשרוןמנהיגות בחינוךבהצטיינות יתרה
דה יונגשחרמנהיגות בחינוך 
דוולצקייהודהמנהיגות בחינוך 
דוכןמירהמנהיגות בחינוך 
דולבענבלמנהיגות בחינוך 
דטינקהאיילמנהיגות בחינוךבהצטיינות
דיאבראניהמנהיגות בחינוך 
דימריעדימנהיגות בחינוך 
דניאלשימנהיגות בחינוך 
הובראלוןמנהיגות בחינוךבהצטיינות
הוד הגרמנהיגות בחינוך 
הוד רחלמנהיגות בחינוך 
הושמנדדורוןמנהיגות בחינוך 
הכטימיתמנהיגות בחינוך 
הלגוערחלמנהיגות בחינוךבהצטיינות יתרה
המאםסוהירמנהיגות בחינוךבהצטיינות
המאםשיריןמנהיגות בחינוך 
הרצמן ליפשיץהדסמנהיגות בחינוך 
הרריהילהמנהיגות בחינוך 
נבוןאסנתמנהיגות בחינוך 
הרלינגנעמהמנהיגות בחינוך 
ואכדסיהאםמנהיגות בחינוך 
ואלךדןמנהיגות בחינוךבהצטיינות
וותדראויהמנהיגות בחינוך 
וייסמןילנהמנהיגות בחינוך 
וייצמן נטלימנהיגות בחינוך 
ולנסימיטלמנהיגות בחינוך 
וקניןיעקבמנהיגות בחינוך 
ורדימוןרוניתמנהיגות בחינוך 
זאידסחרמנהיגות בחינוך 
זבידאת יוסראמנהיגות בחינוך 
זבידאתרסמיהמנהיגות בחינוך 
זידאןחסאןמנהיגות בחינוך 
זיידאןריםמנהיגות בחינוך 
זילברפביאנהמנהיגות בחינוך 
זינגראוריתמנהיגות בחינוךבהצטיינות יתרה
זינגרליאורהמנהיגות בחינוךבהצטיינות
זין אלדיןסמיחמנהיגות בחינוך 
זיסוחנןמנהיגות בחינוך 
זרובצ'יקאביבהמנהיגות בחינוךבהצטיינות
חאיק (חורי)לינהמנהיגות בחינוךבהצטיינות
חגיטלימנהיגות בחינוך 
חושקוברדולימנהיגות בחינוךבהצטיינות
חג'אזיעזאםמנהיגות בחינוךבהצטיינות
חוהאביטלמנהיגות בחינוך 
חזאזלילךמנהיגות בחינוך 
חירמונאמנהיגות בחינוךבהצטיינות
חירנאהדהמנהיגות בחינוך 
חלביאבתסאםמנהיגות בחינוך 
חלביאומימהמנהיגות בחינוך 
חליפהרנהמנהיגות בחינוך 
חמודפדאמנהיגות בחינוך 
חניפססנאמנהיגות בחינוך 
חראנבהאדהםמנהיגות בחינוך 
חתוקאירנדהמנהיגות בחינוך 
טל קוגןשירהמנהיגות בחינוךבהצטיינות
טנא מלכיןענתמנהיגות בחינוךבהצטיינות
טרביההייפאמנהיגות בחינוךבהצטיינות
טרבייהסוהאדמנהיגות בחינוך 
יוגבג'קוליןמנהיגות בחינוך 
יוסיפוביץ'אורלימנהיגות בחינוך 
יוסףמרגניתמנהיגות בחינוך 
יוקר קמינרעידיתמנהיגות בחינוך 
ימיניגאדהמנהיגות בחינוךבהצטיינות יתרה
יקוטימוריהמנהיגות בחינוך 
ירוןדנימנהיגות בחינוך 
ירושלמיאלוןמנהיגות בחינוךבהצטיינות
ישיעדימנהיגות בחינוךבהצטיינות
ישראליעלהמנהיגות בחינוך 
כוכבאיפעתמנהיגות בחינוךבהצטיינות
כהןאביתרמנהיגות בחינוך 
כהןדוריתמנהיגות בחינוך 
כהןפרחמנהיגות בחינוךבהצטיינות
כחלוןורדמנהיגות בחינוך 
כנפיחגיתמנהיגות בחינוךבהצטיינות
לביאשבתאימנהיגות בחינוך 
לבקובסקימרינהמנהיגות בחינוך 
להיאני אכראםמנהיגות בחינוך 
לובאנינאדרהמנהיגות בחינוךבהצטיינות
לויאורנהמנהיגות בחינוך 
לויבתיהמנהיגות בחינוך 
לוטןזהרמנהיגות בחינוךבהצטיינות
לויןתמרמנהיגות בחינוך 
לזרוביץמורןמנהיגות בחינוך 
ליבנהרותםמנהיגות בחינוךבהצטיינות
לכנרליאורמנהיגות בחינוךבהצטיינות
לנדסברגבן אורימנהיגות בחינוך 
לנסורדמנהיגות בחינוך 
לסרייצחקמנהיגות בחינוךבהצטיינות
מאדימונהמנהיגות בחינוךבהצטיינות
מאהלי נואטחהרניןמנהיגות בחינוך 
מאירנועהמנהיגות בחינוך 
מגלאילניתמנהיגות בחינוך 
מוהאןעומרמנהיגות בחינוך 
מוחסןעמאדמנהיגות בחינוך 
מוקטרןניירוזמנהיגות בחינוך 
מורענברמנהיגות בחינוך 
מור סמוענבלמנהיגות בחינוךבהצטיינות
מזעלסאדרמנהיגות בחינוך 
מחאמידנג'יבמנהיגות בחינוך 
מחולליאורהמנהיגות בחינוך 
מטר אשרףמנהיגות בחינוך 
מירון מילנהמנהיגות בחינוךבהצטיינות יתרה
מיקליעלמנהיגות בחינוךבהצטיינות
מלכיסמדרמנהיגות בחינוך 
מלכירותםמנהיגות בחינוך 
מנדלאויגאליהמנהיגות בחינוך 
מסרי אבולילמנארמנהיגות בחינוך 
מרג'ייה מארליןמנהיגות בחינוך 
משהרחלמנהיגות בחינוך 
נאבסוהנאמנהיגות בחינוךבהצטיינות
נאטורמנאלמנהיגות בחינוךבהצטיינות
נאמןאדוה אמילימנהיגות בחינוך 
נגארעיזאתמנהיגות בחינוך 
נדבאמירמנהיגות בחינוך 
נוסבאוםנדבמנהיגות בחינוך 
נוסןענתמנהיגות בחינוךבהצטיינות
נזריאושרתמנהיגות בחינוך 
נסר אלדיןמהאמנהיגות בחינוך 
נסראלדיןרפימנהיגות בחינוך 
נצרחוהמנהיגות בחינוךבהצטיינות
סאסיחןמנהיגות בחינוךבהצטיינות
סואעדמיסוןמנהיגות בחינוך 
סויסהעינבמנהיגות בחינוך 
סולריםמנהיגות בחינוך 
סטרקרןמנהיגות בחינוך 
סיאנירחלמנהיגות בחינוך 
סייד אחמדרשאמנהיגות בחינוך 
סלימאןלילא מנהיגות בחינוך 
סמעאןעולאמנהיגות בחינוך 
סעדגאדהמנהיגות בחינוך 
סעדמוסטפאמנהיגות בחינוך 
סעידאמירימנהיגות בחינוךבהצטיינות
סעידפואדמנהיגות בחינוךבהצטיינות
עאבדסאאירהמנהיגות בחינוך 
עאמר ראידמנהיגות בחינוך 
עאסלהמוסאמנהיגות בחינוך 
עבאסנזיההמנהיגות בחינוך 
עבאסעטאףמנהיגות בחינוךבהצטיינות
עבד אל האדיח'ולודמנהיגות בחינוך 
עבידאתאמירהמנהיגות בחינוך 
עדוישאדימנהיגות בחינוך 
עדוויסובחימנהיגות בחינוך 
עואדג'אסרמנהיגות בחינוך 
עובדיהמלימנהיגות בחינוך 
עומר מרוהמנהיגות בחינוך 
עומרינארימאןמנהיגות בחינוך 
עזראענבלמנהיגות בחינוך 
עזריאתימנהיגות בחינוך 
עטאללהנזאםמנהיגות בחינוך 
עטיהיפיתמנהיגות בחינוך 
עליסאפימנהיגות בחינוך 
עליאןזינהמנהיגות בחינוך 
עליאןחיתאםמנהיגות בחינוךבהצטיינות
עמירלילימנהיגות בחינוך 
עמראיילתמנהיגות בחינוךבהצטיינות
עראביראמזמנהיגות בחינוך 
ערדהסעידמנהיגות בחינוך 
ערמון אריאליתמרמנהיגות בחינוך 
פאהוםסומיהמנהיגות בחינוך 
פבריקנט רגביפעתמנהיגות בחינוךבהצטיינות
פדולרשידהמנהיגות בחינוך 
פזחנהמנהיגות בחינוך 
פטואשסנאמנהיגות בחינוךבהצטיינות
פייןאושרהמנהיגות בחינוך 
פינקלגלעדמנהיגות בחינוךבהצטיינות
פישבייןאינהמנהיגות בחינוך 
פלדרורמנהיגות בחינוךבהצטיינות
פלגמזימנהיגות בחינוך 
פלדמןחיהמנהיגות בחינוךבהצטיינות
פנחס מאיהמנהיגות בחינוך 
פרדקיןיותםמנהיגות בחינוך 
פרחאתנסיבהמנהיגות בחינוך 
פרידמןויקטוריהמנהיגות בחינוך 
פרידמןקרןמנהיגות בחינוךבהצטיינות
פרייטיג לויחיהמנהיגות בחינוך 
פרסר עופרמנהיגות בחינוךבהצטיינות
פרץדקלהמנהיגות בחינוך 
פרץיהודיתמנהיגות בחינוךבהצטיינות
צדוקליאור שלמהמנהיגות בחינוך 
צמחטלמנהיגות בחינוך 
קבהאמועמרמנהיגות בחינוך 
קדרשגיאמנהיגות בחינוך 
קובו הייטאוריתמנהיגות בחינוךבהצטיינות
קוסטינסקיאירהמנהיגות בחינוך 
קופלראושרתמנהיגות בחינוךבהצטיינות יתרה
קטורזהבת אלמנהיגות בחינוך 
קירצמןשלומיתמנהיגות בחינוך 
קמחידגניתמנהיגות בחינוךבהצטיינות
קמינסקירןמנהיגות בחינוך 
קסטוריאנושימעתמנהיגות בחינוךבהצטיינות יתרה
קפלן מרדכיעינבמנהיגות בחינוך 
קרוםיהודהמנהיגות בחינוךבהצטיינות
קרנץטליהמנהיגות בחינוךבהצטיינות יתרה
קרסניצקימאשהמנהיגות בחינוך 
ראובןאפרתמנהיגות בחינוך 
רבאחהיבאמנהיגות בחינוך 
רביץזאבמנהיגות בחינוך 
רובינשטייןכרמיתמנהיגות בחינוך 
רוביןאורהמנהיגות בחינוך 
רוןיעלמנהיגות בחינוך 
רוס סוקולובסקיאיזבלהמנהיגות בחינוךבהצטיינות
רחוםסופימנהיגות בחינוך 
ריצ'רדגליתמנהיגות בחינוך 
שאולסיגלמנהיגות בחינוך 
שבת-ספירשירלימנהיגות בחינוך 
שגבנצחונהמנהיגות בחינוך 
שגב לויניתןמנהיגות בחינוך 
שוורץאינהמנהיגות בחינוךבהצטיינות יתרה
שחראיילתמנהיגות בחינוךבהצטיינות יתרה
שטיין כהןמאיהמנהיגות בחינוךבהצטיינות
שטיפטנעמהמנהיגות בחינוך 
שטריתאתימנהיגות בחינוך 
שייט משולםיפעתמנהיגות בחינוך 
שירן רייפרגלימנהיגות בחינוך 
שלואורמנהיגות בחינוךבהצטיינות
שחאדהסוזאןמנהיגות בחינוךבהצטיינות
שטיפטנעמהמנהיגות בחינוך 
שלזינגרפנינהמנהיגות בחינוךבהצטיינות יתרה
שמילוביץענבלמנהיגות בחינוך 
שמעוניענתמנהיגות בחינוך 
שמעציוןיפעתמנהיגות בחינוך 
שפיראמוריהמנהיגות בחינוך 
שפקאסתרמנהיגות בחינוךבהצטיינות יתרה
שקורירינהמנהיגות בחינוך 
שרוןמרבמנהיגות בחינוךבהצטיינות
ששון לרנרהדסמנהיגות בחינוךבהצטיינות


Footer Mobile