רשימת מוסמכים - תואר שני - הוראת שפות בהתמחויות אנגלית / ערבית

שם משפחהשם פרטימסלול 
אבו איובגיזלשפות - אנגלית 
אבו אחמד חביאללההיבאשפות - עברית 
אבו בכרלואישפות - ערביתבהצטיינות
אבו ג'בלפאתןשפות - ערבית 
אבו ורדהפרידהשפות - אנגלית 
אבו זידג'מאלשפות - ערבית 
אבו יונסוורודשפות - ערבית 
אבו נסאראליןשפות - אנגלית 
אבו סאלחבלקיסשפות - ערבית 
אבו סאלחגאדהשפות - אנגלית 
אבו סאלחהיפאשפות - עברית 
אבו סאלחסאהירהשפות - אנגלית 
אבו סאלחסנאשפות - אנגלית 
אבו סלאחרואןשפות - ערביתבהצטיינות
אבו סאלח זועביאריג'שפות - אנגלית 
אבו ערישהלינהשפות - אנגלית 
אבו פארסאמאלשפות - ערבית 
אבו פנהמנאלשפות - עברית 
אבו פנירוזליןשפות - ערבית 
אבו ראספדואשפות - ערבית 
אבו ריאסאלחשפות - עברית 
אבו ריאסנאאשפות - אנגלית 
אבו שאהין אומימהשפות - ערבית 
אבו שאהיןחאלדשפות - עברית 
אבו שאהיןקייסשפות - אנגלית 
אבולילסוהאשפות - אנגלית 
אבולילאחמדשפות - עברית 
אבראהיםגזאלשפות - עברית 
אבראהיםתומאדרשפות – ערביתבהצטיינות
אגבאריה מירואתשפות - ערבית 
אגבאריהנור זכישפות – אנגליתבהצטיינות
אגבריהדאליהשפות - אנגלית 
אדלשטייןדוריתשפות - אנגלית 
אוחיוןהילה סיגליתשפות - ערבית 
אוחיוןזיוהשפות – ערביתבהצטיינות יתרה
אוחנהמזלשפות - אנגלית 
אושר סוזן לאהשפות - אנגלית 
אזולאינגהשפות - אנגליתבהצטיינות
אידלבי מועטיהיבאשפות - אנגלית 
אידריסותאושפות - אנגלית 
אידריסמנאלשפות - ערבית 
אילון בן דודאורטלשפות - ערביתבהצטיינות יתרה
אלמקייסאילנהשפות - עברית 
אלפסי וקסמןשרהשפות – אנגליתבהצטיינות יתרה
אסדילמיאשפות – ערבית 
אסמעילג'ולנארשפות - אנגלית 
אסעדריםשפות - ערבית 
אסעד שבאטחולודשפות – אנגליתבהצטיינות
אסתרייהודית (ג'ודי)שפות – אנגליתבהצטיינות
ארונובאולגהשפות - אנגלית 
ארחייבי גריפאתנרימאןשפות - ערבית 
ארמליאימאןשפות - אנגלית 
ארשידראניהשפות - עברית 
בדארנהאריג'שפות - אנגלית 
בדארנהטאלבשפות - אנגלית 
בוארדידימהשפות - ערבית 
בושנאקחוסאםשפות - עברית 
ביטוןמליסהשפות - אנגלית 
ביראךאימאןשפות - עברית 
בכריתהאנישפות - ערבית 
בסולהיבאשפות - ערבית 
בסול חנאןשפות - ערבית 
בסולפאטמהשפות - אנגלית 
בראזיראידהשפות – ערביתבהצטיינות יתרה
בר אילן שולמיתשפות – אנגליתבהצטיינות
ברבוררנדהשפות - ערבית 
ברהום שחאדהג'נטשפות - אנגלית 
בשירלמיסשפות - אנגלית 
בשרראאדהשפות - ערבית 
גאנםהדילשפות – אנגלית 
גאנםסלאםשפות - עברית 
גבאריןאימאןשפות - אנגלית 
גבאריןסמיהשפות - אנגלית 
גבאריןעריןשפות - אנגלית 
גדבאןנסריןשפות - ערבית 
גדבאןשיריןשפות - ערבית 
גדירחולודשפות - ערבית 
גדיררנאשפות - אנגלית 
גולדמןאילנהשפות – אנגליתבהצטיינות
ג'ומעהטופולשפות – אנגליתבהצטיינות
גורנקויוליהשפות – אנגליתבהצטיינות
גזיתדבורהשפות – אנגליתבהצטיינות יתרה
גזמאוינוהאשפות - אנגלית 
גמאחנהסמרשפות - ערביתבהצטיינות
גנאיםפרדוסשפות - ערבית 
גנאמהנבאלשפות - אנגלית 
ג'ראיסיאליסשפות - ערבית 
ג'רושינור אלהודאשפות - אנגלית 
גרונשטייןליטישפות - אנגליתבהצטיינות
גרזוזיסועאדשפות - ערבית 
גרשוביץגרטהשפות – אנגליתבהצטיינות
דאהרויבאלשפות – ערביתבהצטיינות
דאודג'מילהשפות - אנגלית 
דאמוניאחלאםשפות - עברית 
דבאחאמל שפות - אנגלית 
דבאחמייסאשפות - אנגלית 
דגשמנאלשפות - אנגלית 
דגשעבירשפות - עברית 
דוידיליאורהשפות - אנגלית 
דומןאסנתשפות – אנגליתבהצטיינות
דיאבסנאשפות - אנגלית 
דיאבעמשהשפות - ערבית 
דיאבפאטמהשפות - ערבית 
דיאברשאשפות – ערביתבהצטיינות
דיק אמירהשפות – אנגלית 
דלאשה שורוקשפות - אנגלית 
דראושהאימאןשפות – אנגלית 
דראושה מריאנהשפות - אנגלית 
דראושהרולאשפות - אנגלית 
דרוישאזהארשפות - ערבית 
הדרמיכלשפות – ערביתבהצטיינות
היביאסתקלאלשפות - אנגלית 
היבימוחמדשפות - ערביתבהצטיינות
הייברניןשפות - ערבית 
היימןמיכלשפות - אנגלית 
הנאדיאבתיסאםשפות - ערבית 
הרישריםשפות - ערבית 
וידקרפרנסיןשפות – אנגליתבהצטיינות
וילי חוסייןנרג'יסשפות – ערביתבהצטיינות
ויסמןאסתר אמהשפות – אנגליתבהצטיינות
וקיים דליהשפות - אנגלית 
זאהרסאלחשפות - ערבית 
זבורובולדלןשפות - אנגלית 
זהוהג'קליןשפות - ערבית 
זהרדוריתשפות - עברית 
זובידאתנארימאןשפות - ערבית 
זועביאסלאםשפות – אנגלית 
זועביבוראןשפות – ערביתבהצטיינות
זועביג'ינאןשפות - ערבית 
זועביחאלד אברהיםשפות - אנגלית 
זועביסוהדשפות - עבריתבהצטיינות
זיגלמרינהשפות – אנגליתבהצטיינות
זידאןמוחמדשפות – ערביתבהצטיינות
זמל פויןענתשפות - עבריתבהצטיינות יתרה
זעאתרהמהאשפות – אנגליתבהצטיינות
חאג'עבירשפות – ערביתבהצטיינות
חאג' יחיא בוראןשפות - אנגלית 
חאיקנגלהשפות - ערבית 
חבוסבאסלשפות - ערבית 
חביבאללה בסולכרואןשפות - אנגלית 
חביב אללהחסןשפות - ערבית 
חגאזייוסףשפות – ערבית 
חגאזי עואדגיהאןשפות - עברית 
חג'וג'מנאלשפות – ערביתבהצטיינות
חדאדעפאףשפות – ערביתבהצטיינות
חדיד (וטפה)לובנאשפות – ערביתבהצטיינות
חוסנייהפאתןשפות - אנגלית 
חורי ראניהשפות - ערבית 
חורירוזיןשפות - אנגלית 
חוריהריםשפות - אנגלית 
חטיבג'ידאשפות - ערבית 
חטיבסוהילהשפות - ערבית 
חטיבסוכיינהשפות - אנגלית 
חטיב עבלהשפות - ערבית 
חטיבפירוזשפות - ערבית 
חטיברואהשפות - אנגלית 
חידראימאןשפות - אנגלית 
חלאילהלינהשפות - אנגלית 
חלאילהמנאלשפות – אנגליתבהצטיינות
חלאילהסוהאדשפות - אנגלית 
חלביבדורהשפות - ערביתבהצטיינות יתרה
חלביהנאדישפות - ערביתבהצטיינות
ח'ליל ברג'אסרשאשפות – עבריתבהצטיינות
ח'לילעאליהשפות - עברית 
חמאיסה פרדוסשפות - אנגלית 
חמדכמאלשפות - אנגלית 
חמדאןהודאשפות – עברית 
חמודהליאלשפות - אנגלית 
חמיסהזהייהשפות - עברית 
חנאמהאשפות - עברית 
חנאמנארשפות - אנגלית 
חסן מאלכהשפות - ערבית 
חסןנאדיהשפות - ערבית 
חסנייןרנדהשפות - אנגליתבהצטיינות
חסקיאיריסשפות – אנגלית 
חריניחסןשפות - עברית 
ח'שיבוןג'וןשפות - ערבית 
טאהאדיאנהשפות – אנגליתבהצטיינות
טאהאהייפאשפות - אנגלית 
טאהאעמארשפות - ערבית 
טויל כיאלחניןשפות – אנגלית 
טיגרניצןשפות – אנגליתבהצטיינות
טרבייהתחרירשפות - אנגלית 
טיארהמלאקשפות - ערבית 
יאסיןהזארשפות - עברית 
יאסיןמהדישפות - עבריתבהצטיינות
יאסיןסאמיהשפות - עברית 
יאסין בכריפדואשפות - אנגלית 
יאסין פאתןשפות - ערבית 
יונסגומאנהשפות - עברית 
יוסףבדיעהשפות – ערביתבהצטיינות
ימיניאמלשפות - אנגלית 
כהןאבישפות - אנגלית 
כהןאסתר (אתי)שפות - אנגלית 
כהןבת-שבעשפות – אנגליתבהצטיינות
כהןויקישפות - אנגליתבהצטיינות
כהן בר-אלדוריתשפות – אנגלית 
כהן שחורימירבשפות – אנגליתבהצטיינות
כורדיהנאשפות – ערביתבהצטיינות
כיואןחלילשפות - עברית 
כיוואן וואםשפות - ערבית 
כרייםהנדשפות - אנגלית 
לביאאברהיםשפות - ערבית 
לדניצ'נקופולינהשפות -אנגלית 
ליין אושרובדומיניקשפות - אנגלית 
מארוןקריסטיןשפות - עברית 
מוברקיאסוארשפות - ערבית 
מוחמדנדאשפות - ערבית 
מולאמהאשפות - ערבית 
מוסארניהשפות - אנגליתבהצטיינות
מועלםתייריזשפות - ערבית 
מוראדמוראדשפות - ערביתבהצטיינות
מוראד ואכדסאמיהשפות – ערביתבהצטיינות
מזרחירויטלשפות - אנגלית 
מלחםמונאשפות - ערבית 
מחאג'נהאימאןשפות - אנגלית 
מחאג'נהנסריןשפות - אנגלית 
מחאג'נה ספאשפות - ערבית 
מחאג'נהרנהשפות - אנגלית 
מיינץנטלישפות - אנגלית 
מירלתמרהשפות – אנגליתבהצטיינות
מלחם עואודהמייסוןשפות - ערביתבהצטיינות
ממן גורהחלי (רחל)שפות – ערביתבהצטיינות
מנאעמושירהשפות – ערביתבהצטיינות
מנסורנג'ואשפות - אנגלית 
מנסור נחלהמריאנהשפות - אנגלית 
מסאלחהאנעאםשפות – ערביתבהצטיינות
מסאלחהג'לאלשפות – אנגליתבהצטיינות
מסאלחההדילשפות - ערבית 
מסאלחהסילבאנהשפות - אנגלית 
מסרירולהשפות - אנגלית 
מרג'ייהכתישפות – ערביתבהצטיינות
מרדכישפרהשפות - אנגלית 
מרזוקנדאשפות - אנגלית 
מרידלילאשפות - ערבית 
מריחמנאלשפות - אנגלית 
מריחפלורהשפות - אנגלית 
מרעיסודקישפות - ערבית 
מרעירולאשפות - אנגלית 
מרשיכיתישפות - אנגלית 
נאבלסילינהשפות - אנגלית 
נאורנאוהשפות - אנגלית 
נאמניענתשפות - אנגלית 
נאסראמירהשפות - ערבית 
נאפסולריסהשפות – ערביתבהצטיינות
נדאףפאדיהשפות - ערבית 
נחמיאסשושנהשפות - אנגלית 
נחמנילאהשפות - אנגליתבהצטיינות
נחשוןאיריסשפות - אנגליתבהצטיינות
נמארנהנימרשפות - ערבית 
נמארנהריחאנהשפות - ערבית 
נמוזרנאשפות – אנגליתבהצטיינות
נעמהאמאליהשפות - אנגלית 
סאבאמונאשפות – אנגליתבהצטיינות יתרה
סבירסקינטלישפות - אנגלית 
סבןמרליןשפות – אנגליתבהצטיינות
סואעדמוסטפאשפות - ערבית 
סובחאעתדאלשפות - ערבית 
סוידאןג'ינאןשפות - אנגלית 
סטרולוביץטובהשפות – עבריתבהצטיינות
סלאימה סוהירשפות - ערבית 
סלאמהמנארשפות - ערביתבהצטיינות
סליבןליאושפות – אנגליתבהצטיינות
סלימאן וידאדשפות - אנגלית 
סלמאןאמאלשפות - ערבית 
סלמאןהיפאשפות – ערביתבהצטיינות
סמואילובנטליהשפות - אנגלית 
סמית שילהמרצ'השפות – אנגליתבהצטיינות יתרה
סמעאןאינאסשפות - אנגלית 
סעאידה נג'יהשפות - ערבית 
סעדיאינאסשפות - אנגלית 
סעדיהמריםשפות - ערבית 
סעידסאמיהשפות - ערבית 
ספדיג'לאלשפות - אנגלית 
ספדילינאשפות - ערבית 
ספדינידאאשפות - אנגלית 
ספורי (חג'אזי)זינבשפות – אנגלית 
ספי סבעהודאשפות - עברית 
ספייסרבמבישפות - אנגלית 
סקידלג'ולישפות – אנגליתבהצטיינות
סראחנהרובאשפות - ערבית 
סרורג'ומאנהשפות - ערבית 
סרחאןאנוארשפות - ערבית 
סרחאןפאוזיהשפות - ערבית 
עאבדויסאלשפות - עברית 
עאמרלובנאשפות - ערבית 
עאמר רנאשפות - אנגלית 
עבאסשאדיהשפות - ערבית 
עבדהיאםשפות - אנגלית 
עבדאלחקנואלשפות - ערבית 
עבדאלעלתגרידשפות – אנגלית 
עבד אלחליםואילשפות - עברית 
עבד אלקאדרהנאדישפות - עברית 
עבודרנאשפות - ערבית 
עבוד תלחמירוזשפות - אנגלית 
עבידמואהבשפות - ערבית 
עגאוירולאשפות - אנגלית 
עדיראודהשפות - ערבית 
עואדסלמאשפות - אנגלית 
עואדפאדישפות - עברית 
עואודהאריג'שפות - ערבית 
עואודהעבירשפות - ערבית 
עואודהעבלהשפות - ערבית 
עואד ג'יהאןשפות - ערבית 
עודהאימאןשפות - אנגלית 
עודההנדשפות – אנגלית 
עודהנאדיהשפות - אנגלית 
עודהשדאשפות - ערבית 
עוואדעריןשפות - עברית 
עוידאתהדילשפות - ערבית 
עוסמאןניהאישפות - אנגלית 
עוסמאן (עוואד)סלמהשפות – אנגלית 
עוראביבותינהשפות - ערבית 
עזאםמדללהשפות - אנגלית 
עזהבותינהשפות - ערבית 
עטארייהסוהירשפות - ערבית 
עיאדאתלילאשפות - ערבית 
עיסארימהשפות - אנגלית 
עכאשהסמיחשפות - אנגלית 
עליעאישהשפות - אנגלית 
עמראןאג'ודשפות - ערבית 
עמרייהמהאשפות - ערבית 
עפאנההודיהשפות - עברית 
עראביהאלהשפות - אנגלית 
עראידהשאדיהשפות - עברית 
ערדהסוהאשפות - ערבית 
ערוקחנאןשפות - אנגלית 
עתאמנהסיהאםשפות - ערבית 
עתאמנהתנאאשפות - אנגלית 
פאהוםארואשפות - ערבית 
פארסרנדהשפות - אנגלית 
פוגל אוהשפות - אנגלית 
פודיאמאלשפות - ערבית 
פופלינגר כץדבורהשפות - אנגלית 
פוקספנינהשפות - אנגלית 
פוקרסהבתשפות - אנגלית 
פוריהאיריתשפות - אנגלית 
פטוםאמירהשפות - ערבית 
פיירברגרשרוןשפות – אנגליתבהצטיינות
פנאדכהאנדלוסשפות - אנגלית 
פראג'סמרשפות - אנגלית 
פרוסוהירשפות - ערבית 
פרופסור סקירחלישפות - אנגלית 
פרידמןאן (חנה)שפות – אנגליתבהצטיינות יתרה
קאסםעבירשפות - ערביתבהצטיינות
קבלאןזמורודשפות - אנגלית 
קואששרהשפות – אנגליתבהצטיינות
קזמוזנארימאןשפות - ערבית 
קזס-טולדנותהילהשפות - אנגלית 
קיסהודאשפות - ערבית 
קלייןמינהשפות - אנגלית 
קסיסהאנישפות - אנגליתבהצטיינות
קעוארסלאםשפות - ערבית 
קפלןאמנדהשפות – אנגליתבהצטיינות יתרה
קרויטורו רחלשפות - אנגלית 
קרטיןחנהשפות - ערבית 
ראובןנגהשפות - אנגלית 
רבאון לויניצןשפות – אנגליתבהצטיינות
רביבאושרהשפות – אנגליתבהצטיינות
רוזנבלוםלילךשפות - אנגליתבהצטיינות
רוחאנארניןשפות - אנגלית 
רוטדליתשפות - עבריתבהצטיינות
רזשרונהשפות – ערביתבהצטיינות
רחמן חייקיןאינהשפות - אנגלית 
ריאןאחמדשפות - עברית 
ריאןג'יהאןשפות - ערבית 
ריאןמחמודשפות - עברית 
ריזקג'נטשפות - אנגלית 
ריפקינדרחלשפות - אנגליתבהצטיינות
רסלאןנג'לאאשפות - ערבית 
רפאל בן יסטיחמדהשפות – אנגליתבהצטיינות יתרה
שאהיןמייסםשפות - אנגלית 
שאולמלאנישפות – אנגליתבהצטיינות
שבסוסופישפות – אנגלית 
שדאפנהאחמדשפות - ערבית 
שחאדהחאלדשפות - ערבית 
שחורירוניתשפות – אנגליתבהצטיינות
שילםהלנהשפות – אנגליתבהצטיינות
שהבכרמלהשפות – אנגליתבהצטיינות יתרה
שומר חוריאמאלשפות - אנגלית 
שוסיובענתשפות – אנגליתבהצטיינות
שוקחהרביעשפות – ערביתבהצטיינות
שחאדהאמירהשפות - עברית 
שחאדהחמדהשפות - עברית 
שחאדה חמודישפות - אנגלית 
שלאבנהגיהאןשפות - עברית 
שלביופיקהשפות - ערבית 
שלביסוהירשפות – אנגליתבהצטיינות
שמאליולאשפות - אנגלית 
שנאןענתשפות - ערבית 
שרףספאשפות - ערביתבהצטיינות
שרקאויזיידשפות - ערבית 
תלחמי נסיראשואקשפות - ערבית 


Footer Mobile