רשימת מוסמכים - תואר שני - ייעוץ חינוכי

שם משפחהשם פרטימסלול 
אבבהזהבהיעוץ חינוכי 
אבואלהיגאפהימהיעוץ חינוכי 
אבו אלהיגה נאטוראחלאםיעוץ חינוכי 
אבו אלהיגאאעתדאליעוץ חינוכי 
אבו זולףאיזאתיעוץ חינוכי 
אבו חדרארימאיעוץ חינוכי 
אבו סאלחסוהאיעוץ חינוכי 
אבו סוידאילהאםיעוץ חינוכי 
אבו סוידפאתןיעוץ חינוכי 
אבו פולאיאתיעוץ חינוכי 
אבו רוקןסנאאיעוץ חינוכי 
אבו דרלילביעוץ חינוכיבהצטיינות
אברהם ליבוביץקרןיעוץ חינוכי 
אברמוביץאמירהיעוץ חינוכיבהצטיינות
אברמוביץהודיהיעוץ חינוכיבהצטיינות יתרה
אגבארייה איבראהיםיעוץ חינוכי 
אגבריהמריםיעוץ חינוכי 
אגזה שאטומיכליעוץ חינוכי 
אדלשטייןניבייעוץ חינוכיבהצטיינות
אדמוניענבריעוץ חינוכי 
אדראפרתיעוץ חינוכי 
אוביןגבריאלהיעוץ חינוכיבהצטיינות
אולריךאוראליעות חינוכיבהצטיינות
אוסטרובסקיקלאודיהיעוץ חינוכי 
אורןאיריסיעוץ חינוכיבהצטיינות יתרה
אור הכהןשירהיעוץ חינוכיבהצטיינות יתרה
אור קדושקרןיעוץ חינוכי 
אחיהוןאורהיעוץ חינוכי 
אטינגיןאלהיעוץ חינוכי 
איילגליתיעוץ חינוכיבהצטיינות
איפרגןמיכליעוץ חינוכי 
איתמר צגאיאייצ'שיעוץ חינוכי 
אלדד רשתימיהיעוץ חינוכיבהצטיינות יתרה
אל האיקעטרהיעוץ חינוכי 
אלוני איצקוביץדנהיעוץ חינוכי 
אליהועליזהיעוץ חינוכי 
אלייהשימריתיעוץ חינוכי 
אליעזראתייעוץ חינוכי 
אלמקיסיסמיןיעוץ חינוכיבהצטיינות
אלמשטלבנהיעוץ חינוכי 
אלעזר אדיי עדייעוץ חינוכי 
אלעזראקרןיעוץ חינוכי 
אלפסי סרדל רוניתיעוץ חינוכי 
אלשייךלילהיעוץ חינוכי 
אמויאלהילהיעוץ חינוכי 
אמיראביביעוץ חינוכי 
אמסלםאוריתיעוץ חינוכי 
אמסלםרחלייעוץ חינוכי 
אמריליועמיתיעוץ חינוכי 
אמיתיגילהיעוץ חינוכיבהצטיינות
אמתיגדיתיעוץ חינוכי 
אנגלנדראילניתיעוץ חינוכי 
אפשטייןחנהיעוץ חינוכי 
ארבלרויטליעוץ חינוכיבהצטיינות
ארגוביעליעוץ חינוכי 
ארגמן וידנפלדענבליעוץ חינוכי 
ארזיאוריתיעוץ חינוכיבהצטיינות
ארמיאסבנייעוץ חינוכי 
ארשידנרג'יסיעוץ חינוכי 
בבג'ניטלייעוץ חינוכי 
בגדדייעליעוץ חינוכיבהצטיינות
בדרה דלאליעוץ חינוכי 
בולקובשטייןרוניתיעוץ חינוכיבהצטיינות
בוסקילהמעיןיעוץ חינוכיבהצטיינות
בורדהיפיתיעוץ חינוכי 
ביאדגלין נתןיעוץ חינוכי 
ביביחיהיעוץ חינוכי 
בין אוסריכחליעוץ חינוכיבהצטיינות
ביסמוטאלהיעוץ חינוכיבהצטיינות
בן אביצופיתיעוץ חינוכיבהצטיינות יתרה
בן דודתמריעוץ חינוכיבהצטיינות
בן חייםמאיהיעוץ חינוכיבהצטיינות
בן נאיםשחףיעוץ חינוכי 
בנימיןדוריתיעוץ חינוכי 
בן עוזיגלייעוץ חינוכיבהצטיינות
בן עטר קוטלרבלינדהיעוץ חינוכי 
בן עמיאורהיעוץ חינוכי 
בן עמיאתייעוץ חינוכי 
בן פסחסיסאייעוץ חינוכי 
בן שלוםטליעוץ חינוכיבהצטיינות
בצלאלשריתיעוץ חינוכי 
בראלגילי (גלית)יעוץ חינוכיבהצטיינות
בראל ניריתיעוץ חינוכיבהצטיינות
ברא"סהניהיעוץ חינוכי 
בר אוןיעליעוץ חינוכיבהצטיינות יתרה
בר-חייםהילייעוץ חינוכיבהצטיינות
בר שדהאליסיהיעוץ חינוכי 
בר שלום תהילהיעוץ חינוכי 
ברבי (אברהם)איילהיעוץ חינוכיבהצטיינות
ברושרייעוץ חינוכיבהצטיינות
ברעםנועהיעוץ חינוכיבהצטיינות
ברקי שילדןטליעוץ חינוכיבהצטיינות
גבעיוניתיעוץ חינוכי 
גבאיעמיתיעוץ חינוכיבהצטיינות
גבאי בקחגיתיעוץ חינוכי 
ג'באריןריםיעוץ חינוכי 
גדיראחלאםיעוץ חינוכי 
גדיררנדהיעוץ חינוכי 
ג'ואמיסיסמיןיעוץ חינוכי 
ג'ובראןסאמיהיעוץ חינוכיבהצטיינות
ג'ובראןעאידהיעוץ חינוכי 
גובראורלייעוץ חינוכי 
גוזלןחןיעוץ חינוכיבהצטיינות
גולדשטייןסיגליעוץ חינוכי 
גולן דוריתיעוץ חינוכי 
גולן יעקברויטליעוץ חינוכי 
גופרדנהיעוץ חינוכי 
גופשטייןאולגהיעוץ חינוכי 
גור אריהנעמהיעוץ חינוכיבהצטיינות יתרה
גורןנרקיסיעוץ חינוכי 
גזאיהיעוץ חינוכי 
גטהענבליעוץ חינוכי 
גילעדייעוץ חינוכי 
גילרענתיעוץ חינוכי 
גלאםסוהאדיעוץ חינוכי 
גלברטאורלייעוץ חינוכי 
גלרנטרענתיעוץ חינוכי 
גנאדרהמונאיעוץ חינוכי 
גנותרפאליעוץ חינוכי 
גניגר (קלס)מאירהיעוץ חינוכי 
גניזינילייעוץ חינוכיבהצטיינות
גפן שפרדפנייעוץ חינוכי 
ג'רבישנייעוץ חינוכי 
גרוס זהריעוץ חינוכי 
גרוסרוניתיעוץ חינוכיבהצטיינות
גרוספלדתמריעוץ חינוכי 
גרשונישגיתיעוץ חינוכי 
דבירשרוןיעוץ חינוכיבהצטיינות
דגאישהסמאריעוץ חינוכי 
דה פזגליתיעוץ חינוכיבהצטיינות יתרה
דודטלייעוץ חינוכי 
דוידידרוריתיעוץ חינוכי 
דיאבורדהיעוץ חינוכי 
דיאבמיאדהיעוץ חינוכי 
דיאב עאתקהיעוץ חינוכי 
דינלטוןחגיתיעוץ חינוכיבהצטיינות
דמארינועהיעוץ חינוכי 
נזאלנסריןיעוץ חינוכי 
דמתיכלניתיעוץ חינוכיבהצטיינות
דנהחנייעוץ חינוכי 
דניאל דוקמלייעוץ חינוכי 
דראושהמנאריעוץ חינוכיבהצטיינות יתרה
הוארינירוזיעוץ חינוכי 
הוברטליעוץ חינוכי 
הוסמורןיעוץ חינוכי 
הייבעביריעוץ חינוכי 
הילאיאוריתיעוץ חינוכי 
הרושויטליעוץ חינוכיבהצטיינות
הרריאורהיעוץ חינוכי 
וולפיש עוזמיכליעוץ חינוכיבהצטיינות
ווייסגחליליתיעוץ חינוכי 
ווייס שפיראדינהיעוץ חינוכי 
וורקוצ'רנטיעוץ חינוכי 
וזאןמרים (מירי)יעוץ חינוכי 
ויירעינביעוץ חינוכיבהצטיינות
וילדררונייעוץ חינוכיבהצטיינות
וילראורהיעוץ חינוכי 
וינברגלימוריעוץ חינוכי 
וינברגרשירהיעוץ חינוכי 
וינטרוברותיעוץ חינוכי 
וינררבקהיעוץ חינוכי 
ויסבורדגילהיעוץ חינוכי 
וירטהייםמירביעוץ חינוכי 
ונטורהליאתיעוץ חינוכי 
וקניןסילביהיעוץ חינוכיבהצטיינות
ותדתחריריעוץ חינוכי 
זבידאתרודינהיעוץ חינוכי 
זאבי וינטרמיכליעוץ חינוכיבהצטיינות
זובידאתמנאליעוץ חינוכי 
זובידאתנילייעוץ חינוכי 
זובידאתסחריעוץ חינוכי 
זועביאתאריעוץ חינוכי 
זועבינוריעוץ חינוכי 
זידאניאילנהיעוץ חינוכיבהצטיינות יתרה
זיו וינדסיוןיעוץ חינוכיבהצטיינות
זיינהסוהיריעוץ חינוכי 
חג'וג' ג'רארחנאןיעוץ חינוכי 
חוגיראתסבריןיעוץ חינוכי 
חוריג'וזפיןיעוץ חינוכי 
חוריפלורידהיעוץ חינוכי 
חזנהלובנהיעוץ חינוכי 
חטיבאינסאףיעוץ חינוכי 
חלבילובנאיעוץ חינוכי 
חלבירואהיעוץ חינוכי 
חלילייה חטיבנידאאיעוץ חינוכי 
חלףסמהאריעוץ חינוכיבהצטיינות
חמושלייעוץ חינוכיבהצטיינות
חן בר זיתלירוןיעוץ חינוכי 
חניהעינביעוץ חינוכיבהצטיינות
חסאןג'מאליעוץ חינוכי 
חצרוניליאתיעוץ חינוכיבהצטיינות
חצרונימיטליעוץ חינוכיבהצטיינות יתרה
חקוקייעליעוץ חינוכי 
חר"ןרותייעוץ חינוכיבהצטיינות
חרשזהריעוץ חינוכי 
חתןמריה רותיעוץ חינוכי 
טאהאאמאליעוץ חינוכי 
טאהאוופאיעוץ חינוכי 
טויזר סלעהילהיעוץ חינוכי 
טלאפרתיעוץ חינוכי 
יהלוםאיריסיעוץ חינוכי 
יהלומיטלייעוץ חינוכיבהצטיינות
יונהאסתייעוץ חינוכי 
יונס קאסםהודאיעוץ חינוכיבהצטיינות
יונתןנעמהיעוץ חינוכיבהצטיינות
יזרעאליעמיתיעוץ חינוכיבהצטיינות יתרה
יחיאפינאןיעוץ חינוכי 
ינאימעיןיעוץ חינוכיבהצטיינות
יפימובדיקלהיעוץ חינוכיבהצטיינות
יעקבטליעוץ חינוכי 
יצחקיאורלייעוץ חינוכיבהצטיינות יתרה
יקואלקרוליעוץ חינוכיבהצטיינות יתרה
ירושלמיכוכביתיעוץ חינוכיבהצטיינות
ישראליאורלייעוץ חינוכי 
כאמלסנאיעוץ חינוכי 
כהןאבייעוץ חינוכי 
כהןאוליביהיעוץ חינוכיבהצטיינות
כהןאורטליעוץ חינוכיבהצטיינות
כהןאיילתיעוץ חינוכי 
כהןאילניתיעוץ חינוכי 
כהןאירהיעוץ חינוכי 
כהןאליאנהיעוץ חינוכי 
כהןזהביתיעוץ חינוכי 
כהןטובהיעוץ חינוכי 
כהן בן דודדליתיעוץ חינוכי 
כהן יוסי חייעוץ חינוכיבהצטיינות
כהן קליינרליטליעוץ חינוכי 
כהןמיטליעוץ חנוכיבהצטיינות יתרה
כחלורדיעוץ חינוכיבהצטיינות
כיוףחנאןיעוץ חינוכי 
כנעאןמירוותיעוץ חינוכי 
כעביהנארימאןיעוץ חינוכי 
כץמיכליעוץ חינוכי 
כשרדוריןיעוץ חינוכי 
לאופראיריסיעוץ חינוכיבהצטיינות
לביא ניצן עדייעוץ חינוכי 
לבידענתיעוץ חינוכיבהצטיינות
לבנימיכליעוץ חינוכיבהצטיינות
לבסקיסיגליעוץ חינוכיבהצטיינות
לבקוביץמירביעוץ חינוכיבהצטיינות
לדרמן-אייליהגריעוץ חינוכי 
להביוניתיעוץ חינוכי 
ליבוביץרויטליעוץ חינוכי 
לוויליליהיעוץ חינוכיבהצטיינות
לוזון בן עמיאתייעוץ חינוכי 
לויאסתייעוץ חינוכי 
לויאתייעוץ חינוכי 
לויגליתיעוץ חינוכי 
לוירויתיעוץ חינוכי 
לוי קאופמןמרייעוץ חינוכי 
לויןאנג'להיעוץ חינוכי 
לוסטמן מורןיעוץ חינוכיבהצטיינות
לסרילאלייעוץ חינוכיבהצטיינות
לוי זיתוניקרניתיעוץ חינוכי 
לופטרקפתיעוץ חינוכי 
ליןאוריתיעוץ חינוכי 
לסקוב פולדעינתיעוץ חינוכיבהצטיינות
לקחאופיריעוץ חינוכי 
לשםסיגליעוץ חינוכי 
מאיראופירהיעוץ חינוכיבהצטיינות
מאיר מועלםהדסיעוץ חינוכי 
מאירי בונןחגיתיעוץ חינוכי 
מוגסאסתריעוץ חינוכי 
מוראסתייעוץ חינוכי 
מורמעיןיעוץ חינוכי 
מושיוףקרןיעוץ חינוכי 
מזאריבבושראיעוץ חינוכי 
מזאריבעאישהיעוץ חינוכי 
מיזל בן שבתמורןיעוץ חינוכיבהצטיינות
מלחםמיסוםיעוץ חינוכי 
ממוןיפהיעוץ חינוכי 
מנוסמיטליעוץ חינוכי 
מנחםהילהיעוץ חינוכיבהצטיינות
מנסוראמירהיעוץ חינוכי 
מנסורנדאייעוץ חינוכי 
מסאלחהנוסייבהיעוץ חינוכי 
מסארוההודאיעוץ חינוכי 
מסעדהאלאאיעוץ חינוכי 
מסרימיאדהיעוץ חינוכיבהצטיינות
מפרעהאלהיעוץ חינוכי 
מרגליתלירוןיעוץ חינוכי 
מרהגהיאיעוץ חינוכי 
מרקובית אילוזאיילתיעוץ חינוכיבהצטיינות
נאווי כרמליעדייעוץ חינוכיבהצטיינות
נבואנימגייעוץ חינוכי 
נגרנתנאליעוץ חינוכי 
נדאף בן רפאלמיטליעוץ חינוכי 
נדב דייכסטליעוץ חינוכי 
נדיביעליעוץ חינוכי 
נוביצריכרמיתיעוץ חינוכי 
נוג'ידאתריםיעוץ חינוכי 
נוהנעמהיעוץ חינוכי 
נחמןאביבהיעוץ חינוכיבהצטיינות יתרה
ניבליטליעוץ חינוכי 
נסארכמיליהיעוץ חינוכי 
נסאראלדיןאמאליעוץ חינוכיבהצטיינות
סאדר שמאסזינהיעוץ חינוכי 
סאלחויסאםיעוץ חינוכי 
סבאח ח'ורימירהיעוץ חינוכי 
סגל ניסימובעינתיעוץ חינוכיבהצטיינות
סהלושלומיתיעוץ חינוכי 
סואעדאבתיסאםיעוץ חינוכי 
סואעדאמירהיעוץ חינוכי 
סואעדסוכיינהיעוץ חינוכי 
סואעדעבד אלבאסטיעוץ חינוכי 
סובחיוסראיעוץ חנוכי 
סולימנידינהיעוץ חינוכי 
סולימןמיהיעוץ חינוכי 
סופר כפירמאיהיעוץ חינוכי 
סחרובסבטהיעוץ חינוכי 
סלומוןרותיעוץ חינוכיבהצטיינות
סלוקדגניתיעוץ חינוכי 
סלוקכרמיתיעוץ חינוכי 
סלימאןחנאןיעוץ חינוכי 
סלימאןנדיןיעוץ חינוכיבהצטיינות
סמניעמיתיעוץ חינוכי 
סמעאןהדיליעוץ חינוכי 
סנבטואומבאיה אבייעוץ חינוכי 
סעדיאסמאיעוץ חינוכי 
ספדהנופריעוץ חינוכי 
ספקטורבת שבעיעוץ חינוכיבהצטיינות
סרחאן חאג'אבתיסאםיעוץ חינוכי 
עבאבסהמריאנהיעוץ חינוכי 
עבדאלחלים לילהיעוץ חינוכי 
עברישירןיעוץ חינוכי 
עדיטלייעוץ חינוכיבהצטיינות
עדניאלהיעוץ חינוכי 
עואודהמיסוןיעוץ חינוכי 
עוביד זועביאבתיסאםיעוץ חינוכי 
עוזיאלעינתיעוץ חינוכיבהצטיינות
עוידאתפדואיעוץ חינוכי 
עומריג'מילהיעוץ חינוכיבהצטיינות
עומריחפסהיעוץ חינוכי 
עוסמאןפדאאיעוץ חינוכי 
עזוריאלאיריסיעוץ חינוכי 
עזרא שמריתיעוץ חינוכיבהצטיינות
עיאדאתסלמאיעוץ חינוכי 
עלי סאלחסליםיעוץ חינוכיבהצטיינות יתרה
עמאשהרשליעוץ חינוכי 
עמראימאןיעוץ חינוכי 
עמרחגיתיעוץ חינוכי 
עמרייהביאןיעוץ חינוכי 
עסיסלירוןיעוץ חינוכי 
פארןמאיהיעוץ חינוכי 
פוגורלובולנטינהיעוץ חינוכי 
פופקו מאירוביץטליהיעוץ חינוכי 
פורתאורטליעוץ חינוכיבהצטיינות יתרה
פחר אלדיןרימהיעוץ חינוכי 
פייןשרוןיעוץ חינוכי 
פינסקר קמרענתיעוץ חינוכי 
פיקמיכליעוץ חינוכיבהצטיינות יתרה
פלאחאינאסיעוץ חינוכי 
פלאחסמאהריעוץ חינוכי 
פלאח עג'ויתגרידיעוץ חינוכי 
פלדלייטנטעיעוץ חינוכי 
פלוריפעתיעוץ חינוכיבהצטיינות
פריאל אילנישירלייעוץ חינוכי 
פרינסאילתיעוץ חינוכי 
פרישמןלירוןיעוץ חינוכי 
פרנקגלייעוץ חינוכיבהצטיינות
פרקשסיוןיעוץ חינוכי 
צברליאתיעוץ חינוכי 
צופרחגיתיעוץ חינוכיבהצטיינות
צורגידייעוץ חינוכי 
ציוןאסתייעוץ חינוכי 
צלרנעמהיעוץ חינוכי 
צפאימורןיעוץ חינוכי 
צ'רבונירבקה (בקי)יעוץ חינוכיבהצטיינות
קבלאןאדמהיעוץ חינוכי 
קופלוביץדודיעוץ חינוכיבהצטיינות
רוביןבתיהיעוץ חינוכי 
רוןמירייעוץ חינוכי 
רוסתוםנלמסיעוץ חינוכי 
קאלורויטליעוץ חינוכי 
קאסםאיסראיעוץ חינוכי 
קבלידינהיעוץ חינוכי 
קוגןדליהיעוץ חינוכיבהצטיינות
קופרמיטליעוץ חינוכי 
קורןיעליעוץ חינוכי 
קורקוס אסתר יעוץ חינוכי 
קזמוז נחאסג'ואנהיעוץ חינוכי 
קינןורהיעוץ חינוכיבהצטיינות
קלייןציפייעוץ חינוכי 
קלישעדייעוץ חינוכי 
קלע קובלסמןג'נטיעוץ חינוכי 
קנואורנהיעוץ חינוכיבהצטיינות יתרה
קנרלילךיעוץ חינוכיבהצטיינות
קסלבאינהיעוץ חינוכי 
קרןאיילתיעוץ חינוכי 
קרןדוריתיעוץ חינוכיבהצטיינות
רבאח אבו בכררוניתיעוץ חינוכי 
רביבסתיויעוץ חינוכיבהצטיינות
רביבו גפןאתייעוץ חינוכי 
רוגלסמדריעוץ חינוכי 
רוזנצוייגשרהיעוץ חינוכי 
רוזזמירהיעוץ חינוכי 
רוזנצווייגנעמייעוץ חינוכי 
רוזןאביביתיעוץ חינוכיבהצטיינות
רוחאנאאינאסיעוץ חינוכי 
רוטשילד נוריתיעוץ חינוכיבהצטיינות
רונןעינביעוץ חינוכיבהצטיינות
רונןענתיעוץ חינוכיבהצטיינות
רזזהריעוץ חינוכי 
רזיאלמיהיעוץ חינוכיבהצטיינות
רחאלדליהיעוץ חינוכי 
רחאלמיאדהיעוץ חינוכי 
רחוםענתיעוץ חינוכי 
רמדאןאיזאבליעוץ חינוכיבהצטיינות
רמיחאת שאמהיעוץ חינוכי 
שאולמיטליעוץ חינוכי 
שאנןענבריעוץ חינוכי 
שביט כסיףאורלייעוץ חינוכיבהצטיינות
שגיאגליהיעוץ חינוכיבהצטיינות יתרה
שגיברחלהיעוץ חינוכי 
שוגיןסוזייעוץ חינוכיבהצטיינות
שוורץמיקייעוץ חינוכיבהצטיינות
שומאףנדיןיעוץ חינוכי 
שושניעירדיעוץ חינוכי 
שחאדהלנהיעוץ חינוכיבהצטיינות
שטרןאילתיעוץ חינוכיבהצטיינות
שישירלייעוץ חינוכיבהצטיינות
שיתיג'ומאנהיעוץ חינוכי 
שטייגמן תירושמיכליעוץ חינוכי 
שטייןאלינהיעוץ חינוכיבהצטיינות
שטרןאיהיעוץ חינוכי 
שטרסברגהילהיעוץ חינוכי 
שיבליאמאנייעוץ חינוכי 
שיבלינאדיהיעוץ חינוכי 
שיבליסולאףיעוץ חינוכי 
שימרוןהילהיעוץ חינוכיבהצטיינות יתרה
שינפלדגילייעוץ חינוכיבהצטיינות
שלבימונאיעוץ חינוכי 
שלוםמיכליעוץ חינוכי 
שלומיזהביתיעוץ חינוכי 
שלכתעידיתיעוץ חינוכי 
שלמהרויטליעוץ חינוכי 
שמאינוריתיעוץ חינוכי 
שפטניצקירוניתיעוץ חינוכי 
שפייךמורןיעוץ חינוכיבהצטיינות
שצקיאילהיעוץ חינוכי 
שקדליאתיעוץ חינוכי 
שקוררוודהיעוץ חינוכי 
שקוריגליהיעוץ חינוכי 
שקותאיאיזבליעוץ חינוכיבהצטיינות
שקיר יאסיןמרוותיעוץ חינוכי 
שראנדריאהיעוץ חינוכי 
שרידיהונתןיעוץ חינוכי 
שריקיעינתיעוץ חינוכי 
שרעביאורייןיעוץ חינוכיבהצטיינות
שרעבייסמיןיעוץ חינוכי 
תבוראוריתיעוץ חינוכיבהצטיינות
תומאמנאריעוץ חינוכי 
תותרי פראנישסוהיריעוץ חינוכי 
תשובה לירוןיעוץ חינוכיבהצטיינות


Footer Mobile