כנסים - תשע"ג

כבוד האדם בחינוך
יום עיון של התכנית לייעוץ חינוכי והתכנית לחינוך והוראה לתלמידים בהדרה בשיתוף עם המרכז הישראלי לכבוד האדם
יום שני 13.5.2013
פרטים נוספים

ביכור  M.Ed תשע"ג
הצגת עבודות גמר מצטיינות שמלאכתן הסתיימה בשנה"ל תשע"ג 
הענקת מלגות ותעודות הצטיינות 
יום רביעי, כ"ז סיון  5.6.2013

שליחותו החתרנית של הטקסט
יום רביעי 20.3.2013
כנס של התכנית להוראה רב-תחומית והתכנית להוראת שפות

כנס של התכנית מוסמך להוראה
"הובלת שינוי בבתי-ספר – דפים משולחנם של מנהלים".
יום רביעי 23.1.2013

מנהיגות פדגוגית – איך זה קשור אלי?
כנס של התכנית למנהיגות בחינוך
יום חמישי 10.1.2013

Footer Mobile