Contact Form

בוגרים מביאים חברים

הגיע הזמן לפרגן לחברים שלך!

תואר ראשון בחינוך - תואר שני בחינוך
כיצד משתתפים?
בוגרים שסיימו תואר ראשון או שני באורנים
ממליצים לחברים שיבואו ללמוד כאן גם
החברים מסיימים ללמוד את סמסטר א' תש"ף לפחות
ומקבלים הטבה בשכר הלימוד:
הבוגר יקבל הנחה בגובה 500 ₪ למימוש בלימודי חוץ
המומלץ יקבל הנחה בגובה 500 ₪ בשכר הלימוד האקדמי תש"ף

פרטי המבצע:
  • משך המבצע - מ - 10.2.19 עד ה – 1.11.19
  • משתתפים: בוגרים שסיימו לימודי תואר ראשון או תואר שני באורנים
  • זכאים למענק: מי שהחברים, עליהם הם המליצו, ילמדו עד סוף סמסטר א' תש"ף לפחות

Footer Mobile