Contact Form

בוגרים מביאים חברים

הגיע הזמן לפרגן לחברים שלך!

תואר ראשון בחינוך - תואר שני בחינוך
כיצד משתתפים?
בוגרים שסיימו תואר ראשון או שני באורנים
ממליצים לחברים שיבואו ללמוד כאן גם
החברים מסיימים ללמוד את סמסטר א' תשפ"א לפחות
ומקבלים הטבה בשכר הלימוד:
הבוגר יקבל הנחה בגובה 500 ₪ למימוש בלימודי חוץ
המומלץ יקבל הנחה בגובה 500 ₪ בשכר הלימוד האקדמי תשפ"א

פרטי המבצע:
  • משך המבצע - מ - 23.2.2020 עד ה- 18.10.2020
  • משתתפים: בוגרים שסיימו לימודי תואר ראשון או תואר שני באורנים
  • זכאים למענק: מי שהחברים, עליהם הם המליצו, ילמדו עד סוף סמסטר א' תשפ"א לפחות

Footer Mobile