סרגל פקולטתי

א' 100-95
מקוריות וחדשנות  הישגים יוצאים מן הכלל ביחס לרמה הנדרשת בקורס, המעידים על הבנה עמוקה ועל יכולת אינטגרטיבית מובהקת.

​ב' 94-85  
הישגים טובים מאד במילוי דרישות הקורס המעידים על למידה שיטתית ומעמיקה התורמת לידע הכללי הנלמד בקורס.

ג' 84-75
הישגים טובים המעידים על השלמה נאותה של דרישות הקורס כפי שנקבעו ופורסמו.

ד' 74-65
הישגים העונים על דרישות הקורס והמעידים כי נרכש ידע בנושא הקורס.

ה' 64-60
הישגים מינימאליים בהשלמת דרישות הקורס המעידים על ידע והבנה מינימאליים בנושא הקורס.

ו' כל ציון מתחת ל-60                         
הישגים מינימאליים בהשלמת דרישות הקורס המעידים על ידע והבנה מינימאליים בנושא הקורס.
Footer Mobile