מענק מותנה ללימודי תואר שני לבוגרי התכניות הייחודיות

המענק המותנה מיועד:
לעובדי הוראה בוגרי אחת מתכניות ההכשרה הייחודיות, המלמדים בפועל במערכת החינוך והלומדים לתואר אקדמי שני, לאחר שעמדו בהצלחה בשנת ההתמחות להוראה בהתאם לתנאים המפורטים להלן:
בוגרי תואר ראשון לפחות ובעלי תעודת הוראה בתכנית ייחודית להכשרת עובדי הוראה (תכנית רג"ב, חלוץ חינוכי, חותם, צוות וטראמפ),
אשר סיימו שנת התמחות (סטאז') בהצלחה, יש להם רישיון הוראה וקבועים במערכת. 

המענק המותנה
יהיה בגובה של 12,600 ₪ לכל אחת משתי שנות הלימוד של התואר השני. 
לא ניתן לקבל מענק מותנה על יותר משנתיים.
המענק המותנה יהפוך למענק כאשר ימולאו התנאים הבאים:

זכאות לתואר שני
שנת עבודה כמורה בפועל במערכת החינוך הפורמאלית בהיקף  של 2/3 משרה לפחות עבור כל שנת מענק. 
מי שלא יעמוד ב-2 התנאים הללו יחזיר את הכסף למשה"ח בתנאי הלוואה. 
Footer Mobile