טופס פרטים אישיים למורים מאמנים

שלום רב לך,

תודה על היענותך לשמש מורה מאמן/ת בבית הספר ללימודי מוסמך במכללת אורנים בשנת הלימודים הנוכחית.

התשלום עבור כל סטודנט מתאמן הינו 1,000 ₪.

מכללת אורנים משלמת בשני מועדים: משכורת יוני שמשולמת ביולי 2015,  ומשכורת אוקטובר שמשולמת בנובמבר 2015.

 

נא מלאו את הטופס האינטרנטי על כל פרטיו לצורך התשלום.

חובה לסרוק ולצרף מסמכים לטופס האינטרנטי – בלעדיהם לא נוכל להעביר את התשלום:
1. צילום תלוש המשכורת או תיאום מס
2. ספח תעודת זהות

 

ללא תלוש המשכורת ינוכו 48% מס בהתאם לחוק. מס' תיק ניכויים של אורנים לצורך תיאום מס עדכני לשנת 2015 הוא 902081421.

מועד אחרון למילוי הטופס 1.3.15, טפסים שיגיעו לאחר מכן יטופלו במועד תשלום נובמבר 2015.

 נא לשים לב!

בבקשה בחר/י נכונה את סוג המורה. הינך מורה מאמן/ת M.Teach.

 


אנו רוצים ליידע אותך על ההטבה הניתנת למורים המאמנים באורנים.

דמי הרשמה מופחתים ופטור משכר לימוד עבור קורס של 2 ש"ש בקורס מסובסד או 1  ש"ש בקורס  במימון עצמי ביחידה ללימודי תעודה והתמחות לפי שעת מכללה בלבד. (הטבה זו ניתנת למימוש בשנה"ל הנוכחית בלבד או זו שאחריה).

נא לפנות לענבל פלג להעברת אישור על הטבה זו לשכ"ל.

טלפון: 04-9838774  או בדוא"ל  

 

 

 

שימו לב!
לנוחיותכם מדריך מצולם - הסבר
למילוי הטופס 
מומלץ לקרוא !"

לחצו לצפייה במדריך
Footer Mobile