טופס נייח

תכנית לימודים

​סרטונים
סרטון פואטי של השותפה שלנו בניו-יורק קלי לוב (Kelli Love)
דוגמה מדהימה לשימוש במיינדפולנס בבית ספר עם ילדים שבאים משכונות קשות.

Aliza and the mind Jar
לחצו לצפייה בסרטון

שיחה ראשונה של דר' ניר מיכאלי עם דר' אורן ארגז
על מקומו של תרגול מיינדפולנס בחינוך בהקשרים של קוגניציה ורגש, למידה חברתית-רגשית, דע את עצמך ואחריות מוסרית. הוא גם קצת מציג מיינדפולנס בחינוך וכחינוך כשתי פרדיגמות שונות שלאורן ניתן להבין את האופן בו תרגול מיינדפולנס נכנס כיום לבתי ספר.
לחצו לצפייה בסרטון

שיחה שניה של דר' ניר מיכאלי עם דר' אורן
ארגז מתאר קשיים שכרוכים בהטמעת מיינדפולנס בחינוך וכחינוך וביניהם הקשר בין מיינדפולנס למקורותיו, שאלת המשמעויות המוסריות של התרגול, קשיי התרגול עצמו, וקשיים יישומיים בתוך בתי ספר.
לחצו לצפייה בסרטון
Footer Mobile