טופס נייח

תכניות הלימודים

למתחילים לימודיהם בתשע"ח ​תכנית לימודים החוג לגיל הרך לידה - שש, תשע"ח (רב תחומי)​​​מסלול מל"ח למתחילים לימודיהם בשנת תשע"ח

למתחילים לימודיהם בתשע"ז ​תכנית לימודים החוג לגיל הרך לידה- - שש , תשע"ז (רב תחומי)​​​​​
למתחילים לימודיהם בתשע"ו
​תכנית לימודים החוג לגיל הרך לידה - שש, תשע"ו (רב תחומי)​​​מסלול מל"ח למתחילים לימודיהם בשנת תשע"ו
למתחילים לימודיהם בתשע"ה
​תכנית לימודים החוג לגיל הרך לידה - שש, תשע"ו (רב תחומי)​​​​​​​​​​​​​​​​

Footer Mobile