Contact Form

הכשרת מורים ברוח חינוך וולדורף לגיל הרך

מסלול חדש ללימודי תואר ראשון והוראה בגיל הרך בחינוך ולדורף (חינוך אנתרופוסופי)

ההכשרה במסלול מוכרת על-ידי הארגון הישראלי ועל-ידי הארגון הבין-לאומי של חינוך ולדורף.
התכנית מיועדת למעוניינים ללמוד את הגישה האנתרופוסופית ולממש אותה במסגרות ייעודיות של החינוך האנתרופוסופי או מסגרות של החינוך הכללי.

עם סיום ההכשרה יקבלו הבוגרים
  • תואר ראשון B.A בגיל הרך
  • תעודת הוראה בגיל הרך
  • תעודת הסמכה לעבודה בגני ולדורף בארץ ובעולם

היקף הלימודים
4 שנות לימוד, 5 ימי לימוד בשבוע
במהלך הלימודים יתקיימו גם לימודי מסלול וולדורף יעודי במסגרת לימודי החוץ בשעות אחר הצהריים.

ההתנסות המעשית תתקיים לאורך שלוש השנים הראשונות של הלימודים
שנה א' – יום בשבוע בגן לגילאי לידה עד 3
שנה ב' – יום בשבוע בגן לגילאי 3-6
שנה ג' – יומיים בשבוע בגני ולדורף
שנה ד' – סטאז'

שכר לימוד
שכר לימוד כנהוג בתואר ראשון במכללת אורנים + 2000 ₪ עבור לימודי המסלול הייעודי במסגרת לימודי החוץ בכל שנת לימוד.

תנאי קבלה
  • תנאי הקבלה הנהוגים במכללת אורנים
  • ריאיון קבלה

* פתיחת המסלול מותנית במספר נרשמים מינימאלי.

Footer Mobile