סיורים לימודיים - 2010

תמונות מקורס שמירת טבע 

 החולה

     
       

תמונות מקורס זאוגיאוגראפיה

ערבה

   
     

תמונות מסדנאות

סדנת כנרת

     
       

תמונות מן הקורס האורגניזמים בסביבתם הטבעית

 24 שעות בחולות קסריה
האורגניזמים בסביבתם הטבעית - לימודי ביולגיה

 הר הלל
האורגניזמים בסביבתם הטבעית - לימודי ביולגיה

נחל זאכי 
האורגניזמים בסביבתם הטבעית - תואר ראשון בביולגיה

 

       

Footer Mobile