סיורים לימודיים - 2011

תמונות מן הקורס האורגניזמים בסביבתם הטבעית

חוף-ים סלעי – אכזיב

צומח חוף חולי – עתלית

נבטים

  עופות החורש

צמחי החורש והתחדשותם

דגים - עכו

נדידת עופות - החולה

פטריות וחזזיות

משפחות צמחים

      

Footer Mobile