Contact Form

ריכוז תכניות לימודים משנים קודמות בחוגי היסטוריה

תכניות לימודים בחוגי ההיסטוריה
למתחילים לימודיהם בתש"פ ​היסטוריה של המזה"ת - תש"פ

למתחילים לימודיהם בתשע"ח
​היסטוריה של המזה"ת - תשע"ח
​​​​​
למתחילים לימודיהם בתשע"ז ​היסטוריה של המזה"ת - תשע"ז
​​​​​
למתחילים לימודיהם בתשע"ו
​היסטוריה של המזה"ת - תשע"ו​​​​
למתחילים לימודיהם בתשע"ה
​היסטוריה של המזה"ת - תשע"ה​​​​​​​​​​​
​​​​
למתחילים לימודיהם בתש"פ
​לימודי ארץ ישראל - תש"פ ​
​​​​למתחילים לימודיהם בתשע"ח ​לימודי ארץ ישראל - תשע"ח ​
​​​​​
​​​​למתחילים לימודיהם בתשע"ז ​לימודי ארץ ישראל - תשע"ז ​
​​​​​
למתחילים לימודיהם בתשע"ו
​לימודי ארץ ישראל - תשע"ו
למתחילים לימודיהם בתשע"ה
​לימודי ארץ ישראל - תשע"ה​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​למתחילים לימודיהם בתש"פ ​היסטוריה כללית - תש"פ
​​
למתחילים לימודיהם בתשע"ח
 ​היסטוריה כללית - תשע"ח 
​​​​​
​​ ​​למתחילים לימודיהם בתשע"ז ​היסטוריה כללית - תשע"ז 
​​​​​
למתחילים לימודיהם בתשע"ו
​היסטוריה כללית - תשע"ו  
למתחילים לימודיהם בתשע"ה
​היסטוריה כללית - תשע"ה
​​​​​​למתחילים לימודיהם בתש"פ ​היסטוריה של עם ישראל - תש"פ
​​​​​​
למתחילים לימודיהם בתשע"ח
 ​היסטוריה של עם ישראל - תשע"ח
​​​​​
​​​​ ​​למתחילים לימודיהם בתשע"ז ​היסטוריה של עם ישראל - תשע"ז
​​​​​
למתחילים לימודיהם בתשע"ו
​היסטוריה של עם ישראל - תשע"ו
​​
למתחילים לימודיהם בתשע"ה
​היסטוריה של עם ישראל - תשע"ה
למתחילים לימודיהם בתש"פ ​לימודי מחשבת ישראל - תש"פ

למתחילים לימודיהם בתשע"ח
​לימודי מחשבת ישראל - תשע"ח
​​​​​
​​​​ למתחילים לימודיהם בתשע"ז ​לימודי מחשבת ישראל - תשע"ז
​​​​​
למתחילים לימודיהם בתשע"ו
​לימודי מחשבת ישראל - תשע"ו
למתחילים לימודיהם בתשע"ה
​לימודי מחשבת ישראל - תשע"ה
Footer Mobile