Contact Form

ספרות ילדים

​מכללת אורנים הייתה חלוצה במיסוד הוראת ספרות הילדים לגננות ומורות העתיד, בניצוחה של מרים רות. המכללה מוסיפה להעניק חשיבות רבה להוראת ספרות הילדים, תוך שמירה על קשר הדוק בין החוג לספרות ומבע יצירתי, החוג לגיל הרך, ומרכז ספרות הילדים ע"ש מרים רות הממוקם בספריית המכללה.

הקורסים בספרות ילדים המוצעים במכללה מציגים מישורי התבוננות שונים ומגוונים: היבטים אסתטיים ספרותיים, היבטים פסיכולוגיים-התפתחותיים, והיבטים חברתיים.

הקורס "היבטים חינוכיים והתפתחותיים בספרות ילדים בילדות המוקדמת" מציב את הבסיס לתחום, וקורסי ההמשך עוסקים בדרכי הוראת ספרות הילדים ("על מי ועל מה בכיפה אדומה") ובסוגיות פסיכולוגיות ("סיפורים, ילדים ותרפיה") וחברתיות (למשל: ילדות טובות: קריאה פמיניסטית בספרות ילדים").

Footer Mobile