טופס נייח

שיתוף פעולה עם המדרשה

שיתוף פעולה של החוג לחינוך חברתי קהילתי עם המדרשה באורנים 

במסגרת לימודיו יכול סטודנט לבחור תוכניות לימוד המתקיימות במדרשה.
על הסטודנט לתאם ולקבל אישור מראש לשיתוף הפעולה מראש החוג ומזכירות הפקולטה​
 
Footer Mobile