טופס נייח

תכניות לימודים

​החוג לחח"ק - התמחות מנהיגות וניהול - תשפ"א

למתחילים לימודיהם בתש"פ
​החוג לחח"ק - התמחות נוער בסיכון - תש"פ
​החוג לחח"ק - התמחות מנהיגות וניהול - תש"פ

​​​​​​​​​​למתחילים לימודיהם בתשע"ח ​החוג לחח"ק -התמחות נוער בסיכון - תשע"ח
​החוג לחח"ק - התמחות מנהיגות וניהול - תשע"ח

Footer Mobile