קמפוס תל אביב

במהלך חופשת הסמסטר ערכנו קורס מרוכז בדרום תל אביב שעסק מקרוב בסוגיות הגירה, פליטים ומקומיות בדרום העיר. חקרנו במשותף סוגיות מדיניות, פיתוח כלכלי, חינוך, תעסוקה ודיור בשכונות הדרום ובעיקר באזור נווה שאנן. הקורס נערך תוך מפגשים עם אנשים מן הקהילות השונות ובאמצעות סיורים לימודיים.
הייתה לנו הזדמנות לפגוש תושבים מדרום תל אביב, ותיקים, ומבקשי מקלט, בינהם פעילים קהילתיים ואנשי חינוך וללבן איתם את חייהם, תפישותיהם לגבי מצב הדברים ותסריטים אפשריים לשינוי.  18 סטודנטים מן החוג לחינוך חברתי השתתפו בשלושה ימי הלימודי המרוכזים שהונחו על ידי איילת אילני, רכזת הקורס. ​

1  2  

Page 1

Footer Mobile