פורום הידברות סגל-סטודנטים

פורום הידברות הוקם בשנת הלימודים תשע"ה, כהמשך למעגלי השיח שהתקיימו סביב טקס יום הזיכרון.

קבוצת מרצים וסטודנטים נפגשה במהלך שנת הלימודים תשע"ו. מטרת הפורום הייתה להעניק מקום לשיח פוליטי-חברתי בין סגל וסטודנטים/יות הבאים בשערי אורנים, ולדון בשאלות ליבה מהותיות שמעסיקות את הסגל ואת הסטודנטים/יות.

לדוגמה: האם קיים באורנים שיח פלורליסטי? האם אנחנו באמת מצליחים/ות להכיל את מגוון הקולות הנמצאים באורנים באופן מכבד ומקבל?! האם ראוי שתהייה למכללה אג'נדה פוליטית?

​את הפורום הובילו והנחו במשותף סטודנטית ומרצה. לקראת סוף שנת הלימודים תשע"ו הוחלט לסיים את פעילות הפורום במסמך מסכם. הקבוצה ניסחה סידרה של כללים לשיח מוגן בכיתה, אשר ישמשו בסיס להסכמות ברגעים של מתיחות או קונפליקט.

Footer Mobile