יסודות הפדגוגיה המתבוננת

חכמה (Wisdom),
חכמה  - הפדגוגיה המתבוננת נשענת על ידע שהצטבר במשך אלפי שנים בתרבויות ובמסורות שונות. באופן מפתיע העקרונות הבסיסיים מאד דומים. לדוגמה הרעיון המרכזי שעומד בבסיס מדיטציית הקשיבות המלאה, שמזמין את האדם להתבונן בתודעתו ומחשבותיו, מהדהד עם ההמלצה של הרבי מברסלב "אתה נמצא במקום בו נמצאות מחשבותיך. ודא שמחשבותיך נמצאות במקום בו אתה רוצה להיות", עם דברי מהאטמה גאנדי שכתב "אדם הוא בסך הכול תוצר של מחשבותיו, מה שהוא חושב, הוא נהיה"  ובמיוחד עם ההמלצה של הפילוסוף והפסיכולוג הדגול וויליאם ג'יימס לאנשי החינוך שכתב:
"היכולת למקד את שטף המחשבות ואת התפזרות תשומת הלב פעם אחר פעם ובאופן רצוני ושיטתי, היא הבסיס למידות הטובות של שיקול דעת, הכוונה עצמית, ודבקות במשימה. בהעדרה של יכולת זו נבצר מהאדם להיות ריבוני ולהגשים הנהגה עצמית. לפיכך עלינו להציב את פיתוחה של יכולת זו בלב העשייה החינוכית".

אתיקה
 הפדגוגיה המתבוננת מבקשת לטפח את היכולת המהותית של הבחנה בין טוב ורע על ידי פיתוח ראייה צלולה, ביסוס יכולת להתבוננות וביקורת עצמית, העמקת הבנה עמוקה של מקומו של אדם בחברה וביקום, ומודעות לתלות ההדדית הקיימת בין האדם הקהילה, החברה והסביבה האקולוגית.
הבנה עמוקה זו יכולה להביא את האדם לעמדה של צניעות, רגישות לסביבה, תחושת אחריות ודחף לעשייה חברתית.
התפקיד המוסרי היחיד המוטל עלינו הוא: לכבוש בתוכנו מישורים של שלווה, עוד ועוד שלווה, כדי שנוכל להקרין אותה לאחרים, וככל שתהיה יותר שלווה באנשים, כך תהיה יותר שלווה בעולמנו הנסער... האם אפשר להסביר לאנשים שהם יכולים "לעבוד" על עצמם ולהגיע לשלווה נפשית...למרות כל הפחדים והשמועות? להסביר להם שאדם יכול להכריח את עצמו לכרוע ברך  בפינה רחוקה ושקטה בתוך עצמו ולחכות כך עד שייפרשו מעליו שמים טהורים.         
אתי הילסום - השמים בתוכי


תרגול (Practices)
 – פרקטיקות רבות מרכיבות את סל הכלים של הפדגוגיה המתבוננת. כיום התרגול הידוע ביותר בשדה החינוך הוא תרגול הקשיבות המלאה mindfulness . אך יש לזכור שיש עוד פרקטיקות רבות  שמקורן מגוון. כול הפרקטיקות בנויות על הנחת היסוד שכדי להביא לשינוי משמעותי בהרגלים החשיבתיים, הרגשיים והגופניים האדם זקוק לתרגול מתמשך. הבנה אינטלקטואלית ורצון אינם מספיקים להביא לידי שינוי. אך ללא רצון ותשוקה לשינוי יהיה קשה לאדם להתמיד בתרגול. ולכן ההבנה (חוכמה) השאיפה לטוב (אתיקה) והתרגול שלובים זה בזה.
Footer Mobile