קורסים אקדמים באורנים

קהל יעד -  קמ"ה
מרצים: ד"ר סופי ברזילי וד"ר גלית קליגר

מטרות הקורס הן לבנות מרחב בטוח ותומך ללמידת כלים משמעותיים להתפתחות אישית ומקצועית. בתוך מרחב זה תהיה אפשרות להכיר וללמוד את עקרונות החקר התודעתי ברוח המיינדפולנס. בחלק הראשון של הקורס נשתמש בכלי המיינדפולנס להעמקת ההיכרות העצמית וההתפתחות האישית. בחלק השני נלמד עקרונות להקניית מיינדפולנס לילדים ובני נוער. נתוודע למגוון של כלים ומערכי שיעור שפותחו על ידי מומחים מהארץ והעולם ונתנסה ביצירת ובהעברת מערכי שיעור ומפגשים מבוססי מיינדפולנס משלנו.

קהל יעד: חוג לחינוך
מרצה: דר' סופי ברזילי

סדנא  המאפשרת היכרות עם שיטות קשב ויישומן כחקר אישי להעצמה. שיטת הקשב המרכזית שנתנסה בה היא מדיטציית המיינדפולנס ובצמידות  לה את  שיטת מעגל הקשבה. הקורס מורכב מחלק סדנאי בו נתרגל בפועל התבוננות פנימית קשובה וחלק משלים עיוני המרחיב את הידע ביחס להנחות היסוד של המתודה ולעבודות המחקר המדעיות שנערכו בנושא.

בקורס יתאפשר לחקור את טבעה של התודעה בפועל באמצעות מדיטציה מונחית ובתורה זו תסייע לנו בזיהוי של דפוסים והתניות אוטומטיות ומעבר משיפוטיות לאמפתיה. הכוונה היא, שתהליכי ההתבוננות ומתן תשומת לב לרגע הנוכחי יסייעו לסטודנט הן ברמה האישית, בניהול עצמו בפיתוח של נוכחות פנימית, עמידה בלחצים, הגברה של אחריות ומודעות לבחירות מדויקות יותר עבור עצמו,  והן ברמה הבין-אישית חברתית בפיתוח ובטיפוח של מנהיגות  ואחריות חברתית גבוהים יותר.

קהל יעד: כול הסטודנטים בתואר ראשון
מרצה: דר' סופי ברזילי ורוני קרן, יעל ריבק

הקורס מציג בפני הסטודנטים את העקרונות של הפדגוגיה המתבוננת (contemplative education) העוסקת בזיקה בין החינוך המסורתי והידע שהתפתח במסורות הרוחניות במערב ובמזרח העוסק ביחס בין גוף ונפש, התבוננות, והתפתחות אישית. הפדגוגיה מתבוננת מנסה לשלב בתוך הלימוד האקדמי תאוריות ופרקטיקות של התבוננות, של מדיטציה ושל הקשבה לאחר. המטרה היא להפוך את הלימוד של התכנים הדיסציפלינריים לאישיים ולעמוקים יותר תוך מבט על ההקשרים החברתיים והרוחניים הרחבים ביותר.
הקורס יעסוק בעקרונות הכלליים של הפדגוגיה המתבוננת ויאפשר לסטודנטים להתנסות בשלושה תחומי תרגול מרכזיים: מיינדפולנס (mindfulness), ניתוב לשוני פיסיולוגי (NLP), יוגה, ולבחון את דרכי היישום האפשריות שלהם בשדה החינוך.

קהל יעד: חוג לחינוך חברתי קהילתי
מרצה: דר' סופי ברזילי דר' מיקי מטולה  

קורס להכשרת סטודנטים להנחיית מיינדפולנס בבתי ספר ובחינוך החברתי קהילתי. בסמסטר הראשון לומדים הסטודנטים מיינדפולנס להעצמה ולהתפתחות אישית, ובסמסטר השני, כלים מעשיים להנחיית מדיטציה לילדים ולבני נוער.
הקורס היה אמור לכלול נסיעה בחופשת הסמסטר לתאילנד, לביקור במוסדות חינוך בהם מטמיעים מיינדפולנס ודרכי חינוך רוחניות אחרות. הקורונה שיבשה את התכנית. בסיום הקורס יקבלו תעודת מנחי מיינדפולנס לילדים ובני נוער מטעם מכללת אורנים.

Footer Mobile